Nacházíte se tady: Nastavení > Řídící menu

Řídicí menu

V řídicím menu můžete zapínat a vypínat Letecký režim a režim Nerušit, vypnout zařízení, resetovat připojení přes Bluetooth a přečíst si informace týkající se vašeho zařízení.

Pro vstup do Řídicího menu stiskněte a chvíli podržte boční tlačítko, dokud se nezobrazí následující ikonky menu. Přejeďte prstem po displeji, abyste je viděli všechny.

Letecký režim. Aktivací leteckého režimu dojde k přerušení veškeré bezdrátové komunikace se zařízením.
Režim Nerušit. Vypne funkci zapínání displeje přes pohyby zápěstí a zablokuje ve vašem telefonu funkci Smart Notifications (Chytrá upozornění).
Vypnout. Vypnout zařízení.
Resetovat aktuální připojení přes Bluetooth. Všechna příslušenství Bluetooth je nutno před použitím znovu spárovat.
Informace. Zde naleznete identifikační číslo vašeho zařízení, verzi firmware atd.

Stiskněte boční tlačítko pro návrat do časového náhledu.