Nacházíte se tady: Důležité informace > Baterie

Baterie

Společnost Polar by Vás chtěla požádat, abyste po skončení životnosti výrobku minimalizovali jeho možný dopad na životní prostředí a lidské zdraví, tím, že se budete řídit místními předpisy o nakládání s odpady, a tam, kde je to možné, využili samostatné sběrny elektronických zařízení. Nevyhazujte tento výrobek jako netříděný komunální odpad.

Nabíjení baterie sporttesteru A360

A360 má vnitřní dobíjecí baterii. Nabíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Baterii můžete vybít a znovu nabít více než 300 krát, než dojde k viditelnému poklesu její kapacity. Počet cyklů dobíjení závisí také na způsobu používání baterie a na provozních podmínkách.

Baterii nenabíjejte při teplotách nižších než 0°C a vyšších než +40°C nebo když je port USB vlhký.

>Baterii můžete nabíjet ze zásuvky. Při nabíjení ze zásuvky používejte USB nabíječku (není součástí příslušenství). Pokud používáte síťový adaptér USB, ujistěte se, že je na něm označení „výstup 5 V stejnosm.“ a poskytuje minimálně 500 mA. Používejte pouze síťové adaptéry USB s odpovídajícím schválením bezpečnosti (s označením „LPS“, „Limited Power Supply, „UL listed“ nebo „CE“).

Výrobky značky Polar nenabíjejte 9V nabíječkou. Používáním 9V nabíječky můžete výrobek značky Polar poškodit.

Pro nabíjení přes počítač stačí A360 připojit k počítači, a zároveň ho můžete synchronizovat se softwarem FlowSync.

  1. Zatlačte horní část (A) krytu USB  do náramku, abyste získali přístup k mikroportu USB, a zapojte do něj kabel USB (B), který je součástí příslušenství.

  2. Druhý konec kabelu zapojte do portu USB počítače. Před jeho připojením k počítači zkontrolujte, zda je port USB suchý. Jestliže je baterie zcela vybitá, může několik minut trvat, než se začne nabíjet.

  1. Po skončení synchronizace se na displeji začne vyplňovat zelená animovaná ikonka baterie.
  2. Když je zelená ikonka baterie plná, je baterie sporttesteru A360 plně nabitá.

Neponechávejte baterii dlouho zcela vybitou ani ji neponechávejte stále plně nabitou, protože toto by mohlo mít nepříznivý vliv na její životnost.

Výdrž baterie

Výdrž baterie je až 12 dní se sledováním aktivity 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, při jedné hodině tréninku denně a zapnuté funkci Chytrá upozornění. Výdrž baterie závisí na mnoha faktorech, jako jsou například teplota prostředí, v němž A360 používáte, používané funkce, doba zapnutí displeje a stárnutí baterie. Výdrž baterie podstatně klesá při teplotách, které jsou hluboko pod bodem mrazu. Prodloužit výdrž baterie můžete tak, že budete A360 nosit pod bundou, aby nebyl vystaven tak velkému chladu.

Upozornění, že baterie je slabá.

 

Battery low (Baterie je slabá). CHARGE(DOBIJTE JI)

Baterie je slabá. Doporučujeme A360 nabít.

 

Charge before training.(Před tréninkem baterii dobijte).

Baterie je pro záznam tréninku příliš slabá. Novou tréninkovou jednotku nemůžete zahájit, dokud nebude A360 nabitý.

Jestliže se displej pohybem zápěstí nebo stisknutím tlačítka neprobudí, pak je baterie vybitá a A360 přešel do spánkového režimu. Nabijte baterii A360. Pokud je baterie již zcela vybitá, může chvíli trvat, než se na displeji zobrazí průběh dobíjení.