Nacházíte se tady: Funkce > Sledování aktivity 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Sledování aktivity 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

A360 sleduje vaši aktivitu pomocí zabudovaného 3D akcelerometru, který zaznamenává pohyby zápěstí. Provádí analýzu frekvence, intenzity a pravidelnosti vašich pohybů v kombinaci s vašimi fyzickými údaji a umožňuje vám sledovat, jak jste aktivní i ve chvílích, kdy zrovna nemáte svůj pravidelný trénink. Doporučujeme sporttester A360 nosit na nedominantní ruce. Sledování aktivity tak bude přesnější.

Cíl denní aktivity

Po vytvoření účtu u Polaru obdržíte v aplikaci Flow váš osobní cíl denní aktivity. Povede vás k tomu, abyste ho každý den splnili. Tento cíl můžete vidět ve sporttesteru A360, v aplikaci Polar Flow nebo ve webové službě. Cíl aktivity vychází z nastavení vašich osobních dat a úrovně aktivity, které najdete v nastavení Cíle denní aktivity ve Flow web service(webové službě Flow).

Budete-li chtít cíl změnit, přihlašte se do webové služby Flow, v pravém horním rohu klikněte na svoje jméno/profilovou fotografii, a v Settings (Nastavení) přejděte na záložku Daily Activity goal (Cíl denní aktivity). Nastavení cíle denní aktivity vám umožňuje zvolit si takový cíl, který nejlépe odpovídá vašemu typickému dni a aktivitě, přičemž si můžete vybrat ze tří úrovní aktivity. Pod polem výběru můžete vidět, nakolik musíte být aktivní, abyste splnili cíl denní aktivity ve zvolené úrovni. Jestliže například pracujete v kanceláři a většinu dne sedíte, měli byste v běžném dni věnovat přibližně čtyři hodiny fyzické aktivitě o nízké intenzitě. Na lidi, kteří v pracovní době hodně stojí a chodí, jsou nároky vyšší.

Údaje o aktivitě

A360 postupně zaplňuje lištu aktivity, na níž můžete sledovat, jak se vám daří naplňovat váš denní cíl. Jakmile je lišta plná, cíle bylo dosaženo a budete na to upozorněni vibrací. Lišta aktivity se zobrazuje v nabídce My day (Můj den) a na některých z displejů hodinek.

 

 

V nabídce My day (Můj den) můžete vidět, nakolik jste dnes již byli aktivní i tréninkové jednotky, které jste dnes již absolvovali, nebo které jste si na dnešní den naplánovali.

  • Steps(Kroky): Počet kroků, které jste zatím udělali. Množství a druhy tělesných pohybů jsou zaznamenávány a převáděny na odhadnutý počet kroků.
  • Distance(Vzdálenost): Vzdálenost, kterou jste zatím překonali. Výpočet vzdálenosti je založen na vaší tělesné výšce a počtu kroků, které jste udělali.
  • Calories(Kalorie): Ukáže vám, kolik kalorií jste spálili při tréninku i při denní aktivitě, a také hodnotu BMR (bazálního metabolismu: minimální metabolické aktivity potřebné k zachování života).

 

 

 

Inactivity alert (Upozornění na nečinnost)

Je všeobecně známo, že fyzická aktivita je zásadním faktorem pro udržení si dobrého zdraví. Kromě fyzické aktivity je důležité i to, abyste se vyhýbali dlouhému sezení. Dlouhé sezení škodí vašemu zdraví, a to i ve dnech, kdy trénujete a vyvíjíte dostatečnou aktivitu. A360 zaznamená, když jste v průběhu dne byli již příliš dlouho neaktivní a pomůže vám tak přerušit sezení, aby se předešlo neblahým účinkům, které má na vaše zdraví.

Pokud jste již 55 minut nevyvinuli žádnou pohybovou aktivitu, dostanete upozornění na nečinnost: Zobrazí se textIt's time to move (Je čas se hýbat), spolu se slabou vibrací. Vstaňte a najděte si nějakou pohybovou aktivitu. Jděte na krátkou vycházku, protáhněte se, nebo vykonejte nějakou jinou lehkou aktivitu. Text zmizí, jakmile se začnete hýbat nebo po stisknutí kteréhokoliv tlačítka. Pokud se nezačnete pohybovat do pěti minut, obdržíte známku nečinnosti, kterou po synchronizaci uvidíte v aplikaci Flow a ve webové službě Flow.

Aplikace Flow i webová služba Flow vám ukáží, kolik známek nečinnosti jste obdrželi. Můžete potom přehodnotit svůj denní režim a učinit kroky k aktivnějšímu životnímu stylu.

Informace o spánku ve webové službě Flow a aplikaci Flow.

Budete-li mít A360 u sebe i v noci, bude sledovat váš spánek a jeho kvalitu (vydatný / neklidný). Nemusíte zapínat spánkový režim. Zařízení z pohybů vašeho zápěstí automaticky pozná, že spíte. Doba spánku a jeho kvalita (vydatný / neklidný) se po synchronizaci s A360 zobrazují ve webové službě Flow a v aplikaci Flow.

Doba spánku je nejdelší souvislý čas odpočinku za 24 hodin a počítá se od 18:00 hodin do 18:00 hodin následujícího dne. Přerušení spánku kratší než jedna hodina nezastaví záznam spánku, nepočítá se však do celkové doby spánku. Intervaly přerušení spánku, které jsou delší než jedna hodina, způsobí zastavení záznamu spánku.

Čas, po který spíte klidně a příliš se nehýbete, je zaznamenáván jako vydatný spánek. Čas, po který se ve spánku hýbete a měníte svoji polohu, je zaznamenáván jako neklidný spánek. Použitý algoritmus neprovádí pouze jednoduchý součet intervalů, kdy se ve spánku nehýbete, ale přikládá větší váhu delším takovým intervalům, než těm krátkým. Procento vydatného spánku udává podíl vydatného spánku na celkové době spánku. Vydatný spánek je velmi individuální záležitost a měl by být interpretován společně s dobou spánku.

Informace o tom, jak dlouho trvá váš vydatný i neklidný spánek, vám umožní vidět, jak v noci spíte, a zda váš spánek není ovlivněn nějakými změnami ve vašem všedním životě. To vám může pomoci najít způsob, jak svůj spánek zlepšit a cítit se během dne odpočatí.

Údaje o aktivitě v aplikaci Flow a ve webové službě Flow

S aplikací Polar Flow můžete sledovat a analyzovat údaje o svojí aktivitě takříkajíc za pochodu a bezdrátově je převádět z A360 do webové služby Flow. Webová služba Flow vám o vaší pohybové aktivitě poskytne ty nejpodrobnější informace.