You are here: Träning > Använda pulssensorn

Använda pulssensorn

Använd den bekväma pulssensorn med din A300 och få ut mer av din träning. Du kan se din exakta puls i realtid i din A300. Se huvudeffekten av din träning och fokusera på vad du vill uppnå - bränna fett eller förbättra konditionen. Eller få väglädning baserad på pulszoner för träningspass som du har planerat i Flow webbtjänst. Pulssensorn mäter din puls även när du simmar.

Även om det finns många subjektiva ledtrådar till hur din kropp mår under träning (upplevd ansträngning, andning, fysiska förnimmelser), är inget så tillförlitligt som att mäta pulsen. Pulsen är objektiv och påverkas av både interna och externa faktorer - vilket innebär att du kommer att ha ett pålitligt mått på ditt fysiska tillstånd.

  1. Fukta elektrodytan på bältet.
  2. Bär sändarbältet runt bröstkorgen, precis under bröstmusklerna, och fäst haken i bandets andra ända. Justera bältets längd så att det sitter åt men fortfarande är bekvämt.
  3. Fäst sändarenheten på bältet.
  4. Fukta huden där elektrodytan har kontakt mot kroppen. Kontrollera att elektrodytan ligger dikt an mot huden och att Polarlogotypen på sändaren är mitt fram och i upprätt läge.

 

Lossa sändarenheten från bältet och skölj bältet under rinnande vatten efter varje träningspass. Svett och fukt kan hålla pulssensorn aktiverad, så kom ihåg att torka den torr. Se Skötsel av din A300 för mer detaljerade skötselinstruktioner.