You are here: Inställningar > Klockinställningar

Klockinställningar

För att se och redigera dina klockinställningar, gå till Inställningar > Klockinställningar.

I Klockinställningar finns följande:

  • Alarm
  • Tid
  • Datum
  • Datumformat
  • Klockdisplay

Alarm

Ställ in upprepning av alarm: Av, En gång, Mån-Fre eller Dagligen. Om du väljer En gång, Mån - Fre eller Dagligen, ställ även in tiden för alarmet.

När alarmet är aktiverat visas en klockikon på displayen i klockfunktionen.

Tid

Ställ in tidsformat: 24 h eller 12 h. Ställ sedan i tid på dygnet.

Vid synkronisering med Flow-appen och webbtjänsten uppdateras klocktiden automatiskt från tjänsten.

Datum

Ställ in datum.

Vid synkronisering med Flow-appen och Flow webbtjänst uppdateras datumet automatiskt från webbtjänsten.

Datumformat

Välj Datumformat. Du kan välja mm/dd/åå, dd/mm/åå, åå/mm/dd, dd-mm-åå, åå-mm-dd, dd.mm.åå eller åå.mm.dd.

Vid synkronisering med Flow-appen och Flow webbtjänst uppdateras veckans startdag automatiskt från webbtjänsten.

Klockdisplay

Välj klockdisplay: Aktivitet eller Tid. Aktivitet-displayen visar klocktid och aktivitetsstapeln.

Aktivitet

Tid