You are here: Viktig information > Skötsel av din A300

Skötsel av din A300

Liksom alla andra elektroniska enheter ska Polar A300 hanteras varsamt. Rekommendationerna nedan hjälper dig att uppfylla garantikraven och dra nytta av denna produkt i många år framöver.

A300

Håll din träningsenhet ren.

  • Vi rekommenderar att du tvättar enheten och silikonarmbandet efter varje träningspass under rinnande vatten med en mild tvål- och vattenlösning. Ta bort enheten från armbandet och tvätta dem separat. Torka dem torra med en mjuk handduk. Ladda inte enheten när den är fuktig.

    Det är viktigt att du tvättar enheten och armbandet om du använder dem i en simbassäng där klor används för att hålla bassängen ren.

  • Torka bort eventuell fukt innan du förvarar enheten om du inte använder den dygnet runt. Förvara inte i tättslutande material som inte andas eller i en fuktig miljö, t.ex. plastpåse eller fuktig gymväska.
  • Torka den torr med en mjuk handduk vid behov. Använd en fuktig pappershandduk för att torka av smuts från träningsenheten. För att bibehålla vattenresistensen ska träningsenheten inte tvättas med en högtryckstvätt. Använd aldrig alkohol eller slipande material, som t.ex. stålull eller rengöringskemikalier.
  • När du ansluter A300 till en dator ska du kontrollera att det inte finns fukt, hår, damm eller smuts på USB-kontakten till A300. Torka försiktigt bort smuts och fukt. Använd inga vassa verktyg för rengöring för att undvika repor.

Driftstemperaturen är -10 °C till 50 °C.

Pulssensor

Sändarenhet: Lossa sändaren från bältet efter varje användning och torka den med en mjuk handduk. Rengör sändaren med en mild tvållösning när det behövs. Använd aldrig alkohol eller slipande material (t.ex. stålull eller rengöringskemikalier).

Bälte: Skölj bältet under rinnande vatten efter varje användning och häng upp för att torka. Rengör bältet varsamt med en mild tvållösning när det behövs. Använd inte en fuktighetsbevarande tvål, då den kan lämna kvar rester på bältet. Bältet får inte blötläggas, strykas, kemtvättas eller blekas. Dra inte i bandet och böj inte elektrodytorna kraftigt.

Se tvättinstruktionerna på etiketten på bältet.

Förvaring

Förvara träningsenheten och pulssensorn på en sval och torr plats. De ska inte förvaras i fuktig miljö, i tättslutande material som inte andas (såsom en plastpåse eller sportväska) eller tillsammans med elektriskt ledande material (t.ex. en blöt handduk). Utsätt inte träningsenheten för direkt solljus under längre perioder, som till exempel genom att lämna den i en bil eller monterad på en cykel.

Vi rekommenderar att du förvarar träningsenheten delvis eller helt laddad. Batteriet förlorar långsamt sin laddning när det förvaras. Om du ska förvara träningsenheten i flera månader rekommenderar vi att du laddar batteriet efter någon månad. Detta förlänger batteriets livslängd.

Förvara bältet och sändarenheten separat för att maximera pulssensorns batteritid. Förvara pulssensorn på en sval och torr plats. För att förhindra oxidering av kontakterna ska pulssensorn inte förvaras i tättslutande material som inte andas (såsom en sportväska). Utsätt inte pulssensorn för direkt sol under längre perioder.

Service

Under den två år långa garantitiden rekommenderar vi att endast ett auktoriserat Polar Servicecenter utför service. Garantin täcker inte skador eller följdskador som härrör från service som inte auktoriserats av Polar Electro. Se Begränsad internationell Polar-garantin för mer information.

För kontaktinformation och adresser till Polar Servicecenter, besök www.polar.com/support och landsspecifika webbsidor.

Registrera din Polar-produkt på http://register.polar.fi/ så att vi kan fortsätta förbättra och utveckla våra produkter och tjänster så att de bättre möter dina behov. För registrering behöver du ett Polar-konto som du skapade när du började använda din enhet via webben. Användarnamnet för ditt Polar-konto är alltid din e-postadress. Samma användarnamn och lösenord gäller för Polars produktregistrering, Polar Flow webbtjänst och app, Polars diskussionsforum och vid registrering av nyhetsbrev.