You are here: Träning > Starta ett träningspass

Starta ett träningspass

Tag på dig pulssensorn och kontrollera att du har parat ihop den med din A300.

Tryck på STARTA i klockfunktionen för att gå till förträningsläge.

 

Om du inte har parat ihop din H7 pulssensor med din A300 visas Ihopparning. Håll sensorn intill din A300. Ihopparning slutförd visas när du är klar.

Välj den sportprofil du vill använda med knapparna UPP/NER.

Tryck på STARTA. Registrering startad visas och du kan påbörja träningspasset.

Se Funktioner under träning för mer information om vad du kan göra med din A300 under träning.

För att pausa ett träningspass, tryck på TILLBAKA-knappen. Registrering pausad visas och A300 går till pausläge. För att fortsätta ditt träningspass, tryck på knappen STARTA.

För att avsluta ett träningspass, tryck och håll in TILLBAKA-knappen i tre sekunder under träningsregistrering eller i pausläge tills Registrering avslutad visas.

Starta ett träningspass med ett träningsmål

Du kan planera din träning och Skapa detaljerade träningsmål i Flow webbtjänst och synkronisera dem till din A300 via Flowsync-programmet eller Flow-appen. Din A300 vägleder dig i hur du uppnår ditt mål under träning.

Starta ett träningspass med ett träningsmål:

  1. Gå till Mål.
  2. Välj målet från listan och tryck på STARTA.
  3. Tryck på STARTA igen för att gå till förträningsläget.
  4. Välj den sport du vill använda och tryck på STARTA.
  5. Registrering startad visas och du kan påbörja träningspasset.

ELLER

  1. Tryck på STARTA i klockfunktionen för att gå till förträningsläge.
  2. Om du har träningsmål för idag frågar A300 dig om du vill starta träningsmålet eller inte. Välj Ja.
  3. Välj den sport du vill använda och tryck på STARTA.
  4. Registrering startad visas och du kan påbörja träningspasset.