You are here: Inställningar > Inställningar för sportprofiler

Inställningar för sportprofiler

Sportprofiler

Mer information om sportprofiler finns i kapitlet Sportprofiler.

Fölande Sportprofiler finns redan i din A300:

 • Löpning
 • Promenad
 • Cykling
 • Styrketräning
 • Gruppträning
 • Annan innesport
 • Annan utesport
 • Simning

I Flow webbtjänst kan du lägga till nya sportprofiler och synkronisera dem till din A300 och därmed skapa en lista över alla dina vanligaste sporter. Se mer information i Sportprofiler i Flow webbtjänst.

Om du har redigerat dina sportprofiler i Flow webbtjänst före ditt första träningspass och synkroniserat dem till din A300 kommer sportprofillistan att innehålla de redigerade sportprofilerna.

Inställningar

I Inställningar > Sportprofiler kan du redigera vissa inställningar för varje sportprofil så att de bätre passar dina träningsbehov.

För att se eller ändra inställningarna för sportprofiler, gå till Inställningar > Sportprofiler och välj den profil du vill redigera.

 • Träningsljud: Välj Av eller .
 • Vibrationsfeedback: Välj Av eller . Väljer du På, vibrerar A300 till exempel när du startar eller stoppar ett träningspass eller uppnår ett träningsmål.
 • Pulsinställningar: Pulsformat: Välj Slag per minut eller % av maxpuls. Puls synlig för andra: Välj eller Av. Om du väljer kan andra kompatibla enheter (t.ex. gymutrustning) detektera din puls.

Ett bredare utbud av inställningsmöjligheter finns i Flow webbtjänst. Mer information finns i Sportprofiler i Flow webbtjänst.

Observera att inställningen Puls synlig för andra enheter är som standard aktiverad för ett antal inomhussport-, gruppsport- och lagsportprofiler. Detta innebär att kompatibla enheter, som använder trådlös Bluetooth Smart-teknik, till exempel gymutrustning, kan avläsa din puls. Du kan kontrollera vilka sportprofiler som har Bluetooth-sändning aktiverad som standard via Polars lista Sportprofiler. Du kan aktivera eller avaktivera Bluetooth-sändning via inställningarna för sportprofiler.