You are here: Funktioner > Sportprofiler

Sportprofiler

Vi har skapat åtta sportprofiler som standard i din A300. I Flow webbtjänst kan du lägga till nya sportprofiler och synkronisera dem till din A300 och därmed skapa en lista med alla dina favoritsporter. Du kan även ange vissa specifika inställningar för varje sportprofil. Stäng till exempel av träningsljud i sportprofilen yoga. Mer information finns i Inställningar för sportprofiler och Sportprofiler i Flow webbtjänst.

Genom att använda sportprofiler kan du hålla dig uppdaterad med vad du har gjort och se din utveckling i olika sporter. Du kan göra detta i Flow webbtjänst.

Observera att inställningen Puls synlig för andra enheter är som standard aktiverad för ett antal inomhussport-, gruppsport- och lagsportprofiler. Detta innebär att kompatibla enheter, som använder trådlös Bluetooth Smart-teknik, till exempel gymutrustning, kan avläsa din puls. Du kan kontrollera vilka sportprofiler som har Bluetooth-sändning aktiverad som standard via Polars lista Sportprofiler. Du kan aktivera eller avaktivera Bluetooth-sändning via inställningarna för sportprofiler.