You are here: Funktioner > Smart-notiser (Polar Flow-appen iOS)

Smart-notiser (Polar Flow-appen iOS)

Med funktionen Smart-notiser får du varningar om inkommande samtal, meddelanden och notiser från appar på din Polar-enhet. Du får samma notiser på din Polar-enhet som du får på telefonens skärm.

Observera att när funktionen Smart-notiser är aktiverad förbrukas batteriet på din Polar-enhet och telefonen snabbare eftersom Bluetooth är på kontinuerligt.

Inställningar

Din Polar-enhet måste paras ihop med Flow-appen för att ta emot varningar och notiser. Du måste också ha rätt inställningar på din Polar-enhet och telefon.

När mjukvaran har uppdaterats på din Polar-enhet måste du para ihop den med Flow-appen igen för att Smart-notiser ska visas. Om du inte parar ihop dem igen visas inte inställningen.

A300

Observera att funktionen Smart-notiser inte stöder kinesiska och japanska språk.

Notiser är inaktiverade som standard. Aktivera dem i Meny > Inställningar > Allmänna inställningar > Smart-notis. Välj för att ta emot notiser och för att visa innehållet i notiserna på displayen. Välj På (ingen förhandsgranskning) om du inte vill se innehållet i notiserna på displayen. Du informeras bara om att du har fått en notis.

Tryck på och håll in TILLBAKA-knappen i klockfunktionen för att synkronisera din A300 med mobilappen.

Telefon

Notisinställningarna på din telefon bestämmer vilka notiser du får på din Polar-enhet. Mer information finns i Smart notifications (iOS).

Användning

När du får en notis informerar Polar-enheten dig diskret genom att vibrera. När du får ett samtal kan du välja att svara på, tysta eller avböja det (endast med iOS 8 eller senare). Alternativet tysta, tystar bara din Polar-enhet, telefonen tystas inte. Om du får en notis under ett samtal visas det inte.

Under ett träningspass kan du ta emot samtal om Flow-appen körs på din telefon. Du får inga notiser (e-post, kalender, appar osv.) under träningspass.

Avvisa meddelanden

Notiser kan tas bort manuellt eller genom timeout. Manuell borttagning av notiser tar även bort dem från telefonens skärm, medan timeout bara tar bort dem från din Polar-enhet och fortfarande visar dem på din telefon.

Så här tar du bort notiser från displayen:

  • Manuellt: Tryck på TILLBAKA-knappen.
  • Timeout: Notisen försvinner efter 30 sekunder om du inte tar bort den manuellt.

Stör ej

Om du vill inaktivera notiser om samtal under vissa tider på dygnet aktiverar du Stör ej i Polar flow mobilapp. När det är aktiverat får du inga notiser under den tidsperiod som du har ställt in. Stör ej är aktiverat som standard och tidsperioden är 22.00-07.00. Ändra inställningen för Stör ej enligt följande:

  1. Öppna Polar Flow mobilapp.
  2. Gå till Mer > Enheter.
  3. Under Smart-notiser kan du aktivera eller inaktivera Stör ej och ställa in start- och slutid för Stör ej.

Tryck på och håll in TILLBAKA-knappen på din A300 för att synkronisera din A300 med mobilappen.