You are here: Funktioner > Smart-notiser (Polar Flow-appen Android)

Smart-notiser (Polar Flow-appen Android)

Med funktionen Smart-notiser får du varningar om inkommande samtal, meddelanden och notiser från appar på din Polar-enhet. Du får samma notiser på din Polar-enhet som du får på telefonens skärm. Observera att du inte kan ta emot några notiser under träningspass.

 • Kontrollera att du har Android version 5.0 eller senare på din telefon.
 • Kontrollera även att du har den senaste versionen av mjukvaran i din Polar-enhet.
 • För att kunna använda funktionen Smart-notiser måste du ha Polar Flow mobilapp för Android och din Polar-enhet måste paras ihop med appen. För att funktionen Smart-notiser ska fungera måste Polar Flow-appen köras på din telefon.
 • Observera att när funktionen Smart-notiser är aktiverad förbrukas batteriet på din Polar-enhet och telefonen snabbare, eftersom Bluetooth är på kontinuerligt.

Vi har kontrollerat funktionen med några av de vanligaste telefonmodellerna, som Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy S6, Nexus 5, LG G4, Sony Xperia Z3. Det kan finnas skillnader i funktionen med andra telefonmodeller som stöder Android 5.0.

Inställningar

Din Polar-enhet måste paras ihop med Flow-appen för att ta emot varningar och notiser. Du måste också ha rätt inställningar på din Polar-enhet och telefon.

Notiser är inaktiverade som standard. De kan aktiveras/inaktiveras i din Polar-enhet eller via Polar Flow-appen. När du gör ändringar i inställningarna rekommenderar vi att du alltid gör dem i din Polar-enhet.

A300

Observera att funktionen Smart-notiser inte stöder kinesiska och japanska språk.

Notiser är inaktiverade som standard. Aktivera dem i Meny > Inställningar > Allmänna inställningar > Smart-notis. Välj för att ta emot notiser och för att visa innehållet i notiserna på displayen. Välj På (ingen förhandsgranskning) om du inte vill se innehållet i notiserna på displayen. Du informeras bara om att du har fått en notis.

Tryck på och håll in TILLBAKA-knappen i klockfunktionen för att synkronisera din A300 med mobilappen.

Polar Flow-appen

Aktivera/inaktivera funktionen Telefonnotiser i Polar Flow mobilapp enligt följande.

 1. Öppna Polar Flow mobilapp.
 2. Synkronisera din Polar-enhet med mobilappen genom att trycka och hålla in TILLBAKA-knappen på din Polar-enhet.
 3. Öppna menyn från det övre vänstra hörnet och välj Enheter.
 4. Under Telefonnotiser väljer du , På (ingen förhandsgranskning) eller Av.

  När du aktiverar Telefonnotiser kommer du att vägledas för att aktivera notiserna på din telefon (dvs. ge Polar Flow-appen tillgång till dina telefonnotiser), om du inte har aktiverat dem. Aktvera notiser? visas. Tryck på Aktivera. Välj sedan Polar Flow och tryck på OK.
 5. Synkronisera din Polar-enhet med mobilappen genom att trycka och hålla in TILLBAKA-knappen på din Polar-enhet.

När du ändrar inställningarna för notiser i Polar Flow mobilapp ska du komma ihåg att synkronisera din Polar-enhet med mobilappen.

Telefon

För att kunna ta emot notiser från din telefon i din Polar-enhet måste du först aktivera notiser för de mobilapparna du vill ta emot notiser från. Du kan göra detta antingen via mobilappens inställningar eller via din Android-telefons inställningar för notiser. Se användarhandboken för din telefon för ytterligare information om inställningar för app-notiser.

Polar Flow-appen måste ha behörighet för att läsa notiser från din telefon. Du måste ge Polar Flow-appen tillgång till dina telefonnotiser (dvs. aktivera notiser i Polar Flow-appen). Polar Flow-appen visar dig hur du ger tillgång vid behov. Mer information finns i Smart notifications (Android).

Användning

När du får en notis informerar Polar-enheten dig diskret genom att vibrera. Du informeras om en kalenderhändelse eller ett meddelande en gång, medan du informeras om inkommande samtal tills du trycker på TILLBAKA-knappen på din Polar-enhet, svarar i telefonen eller väntar i 30 sekunder.

Uppringarens namn visas på displayen om du har uppringaren i din mobils telefonbok och namnet endast innehåller grundläggande latinska bokstäver och specialtecken för följande språk: Franska, finska, svenska, tyska, norska eller spanska.

I vissa fall när du tar emot ett samtal saknas svarsalternativet på displayen. Detta beror på att Android-telefoner inte har en notisfunktion för att besvara ett samtal. Observera att i sådana fall kanske du inte meddelas om ett inkommande samtal alls.

Ta bort notiser

Notiser kan tas bort manuellt eller genom timeout. Manuell borttagning av notiser tar även bort dem från telefonens skärm, medan timeout bara tar bort dem från din Polar-enhet och fortfarande visar dem på din telefon.

Så här tar du bort notiser från displayen:

 • Manuellt: Tryck på TILLBAKA-knappen
 • Timeout: Notisen försvinner efter 30 sekunder om du inte tar bort den manuellt

Stör ej

Om du vill inaktivera notiser om samtal under vissa tider på dygnet aktiverar du Stör ej i Polar flow mobilapp. När det är aktiverat får du inga notiser under den tidsperiod som du har ställt in. Stör ej är aktiverat som standard och tidsperioden är 22.00-07.00. Ändra inställningen för Stör ej enligt följande:

 1. Öppna Polar Flow mobilapp.
 2. Öppna menyn från det övre vänstra hörnet och välj Enheter.
 3. Under Telefonnotiser kan du aktivera eller inaktivera Stör ej och ställa in start- och slutid för Stör ej.

Tryck på och håll in TILLBAKA-knappen på din A300 för att synkronisera din A300 med mobilappen.

Blockera appar

I Polar Flow-appen kan du blockera notiser från vissa appar. När du har fått den första notisen från en app till din Polar-enhet visas appen under Blockera appar. Öppna menyn från det övre vänstra hörnet för att blockera en app och välj Enheter > Blockera appar.