You are here: Funktioner > Smart Coaching-funktioner > Smart Calories

Smart Calories

Den mest exakta kaloriräknare på marknaden beräknar antalet förbrukade kalorier. Beräkningen av energiförbrukning (kalorier) baseras på:

  • Kroppsvikt, längd, ålder, kön
  • Individuell maxpuls
  • Puls under träning
  • Aktivitetsmätning utanför träningspassen och när du tränar utan puls
  • Individuell maximal syreupptagningsförmåga (VO2max
    )
    VO2max anger din aeroba kondition. Du kan få en uppskattning av din VO2max med Polar Fitness Test.