You are here: Komma igång > Ställ in din A300

Ställ in din A300

När du får din nya A300 är den i viloläge. Den aktiveras när du ansluter den till en dator för inställning eller en USB-laddare för laddning. Vi rekommenderar att du laddar batteriet innan du börjar använda din A300. Om batteriet är helt tomt tar det ett par minuter innan laddningen startar. Se Batterier för detaljerad information om laddning av batteriet, batteritid och meddelanden om svagt batteri.

För att vara säker på att du får njuta av din A300 när den är som bäst, börja använda den enligt följande:

 1. Gå till flow.polar.com/start och installera programmet FlowSync för att ställa in din A300 och hålla den uppdaterad.
 2. Lossa armbandet enligt beskrivningen i kapitlet Armband.
 3. Anslut din A300 till datorn, antingen direkt (A) eller med USB-kabeln (B) för inställning och laddning av batteriet. Se till att kabeln har rätt sida upp - USB-symbolerna på enheten och på kabeln ska vara bredvid varandra (B). Kontrollera att A300 är torr innan du ansluter den till datorn.

 4. Sedan guidar vi dig hur du ställer in din A300 och registrerar dig på Flow webbtjänst.

  För att få exakta och personliga aktivitets- och träningsdata är det viktigt att du är noggrann med de fysiska inställningarna när du registrerar dig på webbtjänsten. När du registrerar dig kan du välja ett språk och få den senaste mjukvaran för din A300.

När inställningarna är klara är du redo att starta. Ha det så kul!

Snabbinställning

Om du snabbt vill komma igång med aktivitetsmätningen med din A300 kan du göra en snabbinställning:

Om du gör snabbinställningen kan du endast använda din A300 på engelska. Om du väljer ett annat språk än engelska ombeds du att gå till flow.polar.com/start för att installera språket. När du börjar använda A300 med Flow webbtjänst kan du lägga till ett annat språk under installationen.

1. Lossa armbandet och anslut din A300 till en dator eller en USB-laddare för att aktivera den och ladda batteriet. Om batteriet är helt tomt tar det ett par minuter innan laddningen startar.

2. Ställ in din A300 genom att ange grundinställningarna på enheten.

Grundinställningar

För att få så exakta och personliga träningsdata som möjligt är det viktigt att du är noggrann med de personliga inställningarna, eftersom de bla. påverkar beräkningen av din kaloriförbrukning samt andra Smart Coaching-funktioner.

Ställ in din Polar A300 visas. Ange följande uppgifter, och bekräfta varje val med STARTA-knappen. Om du vill återvända till en tidigare inställning trycker du på TILLBAKA.

 1. Ställ in tidsformat: Välj 12 h eller 24 h. För 12h, välj AM (f.m.) eller PM (e.m.). Ställ sedan in den lokala tiden.
 2. Datumformat : Välj datumformat och ange aktuellt datum.
 3. Enheter: Välj metriska (kg, cm) eller eng./am. (lb, ft) enheter.
 4. Födelsedatum: Ange ditt födelsedatum.
 5. Ställ in vikt: Ange din vikt.
 6. Ställ in längd: Ange din längd.
 7. Välj kön: Välj Man eller Kvinna.

3. Redo att köra! visas när du är klar med inställningarna och A300 går till klockfunktionen.

För att få exakta aktivitets- och träningsdata och för att vara säker på att du får den senaste mjukvaran ska du göra inställningarna i Flow webbtjänst, som beskrivs tidigare.