You are here: Inställningar > Återställ A300

Återställ A300

Liksom alla elektroniska enheter, rekommenderar vi att A300 startas om då och då. Om du får problem med din A300, försök återställa den. Återställ din A300 genom att trycka och hålla in knapparna UPP, NER, TILLBAKA och LYSE samtidigt i ett par sekunder tills Polar-animeringen visas på displayen. Detta kallas en mjuk återställning och kommer inte att radera dina uppgifter och data som finns lagrade.