You are here: Viktig information > Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter

Polar A300 är utformad för att mäta puls och ange din aktivitet. Ingen annan användning avses.

Träningsenheten ska inte användas för att erhålla miljömätningar som kräver professionell eller industriell precision.

Störningar under träning

Elektromagnetisk störning och träningsutrustning

Störningar kan inträffa nära elektriska enheter. WLAN-baserade stationer kan också orsaka störningar när du tränar med träningsenheten. Undvik felaktiga registreringar eller avläsningar genom att hålla dig på avstånd från möjliga störningskällor.

Träningsutrustning med elektroniska eller elektriska komponenter, som t.ex. LED-displayer, motorer och elektriska bromsar, kan orsaka atmosfäriska störningar. Prova följande för att lösa dessa problem:

 1. Ta bort pulssensorns bälte från bröstkorgen och använd träningsutrustningen som du normalt skulle göra.
 2. Flytta träningsenheten runt tills du hittar ett område där inga atmosfäriska störningar anges eller där pulssymbolen inte blinkar. Störningarna är oftast värst direkt framför displaypanelen på utrustningen, medan den vänstra eller högra sidan av displayen är relativt störningsfria.
 3. Sätt tillbaka pulssensorns bälte runt bröstkorgen och håll träningsdatorn i detta störningsfria område så långt det är möjligt.

Om träningsdatorn fortfarande inte fungerar med träningsutrustningen kan den vara för elektriskt bullrig för trådlös pulsmätning. För mer information, se www.polar.com/support.

Minimera riskerna under träning

Träning kan medföra vissa risker. Innan du börjar träna regelbundet rekommenderar vi att du besvarar följande frågor angående ditt hälsotillstånd. Om du svarar ja på någon av dessa frågor rekommenderar vi att du kontaktar en läkare innan du börjar träna.

 • Har du varit fysiskt inaktiv de senaste 5 åren?
 • Har du högt blodtryck eller högt kolesterolvärde?
 • Tar du något läkemedel mot högt blodtryck eller hjärtsjukdom?
 • Har du tidigare haft problem med andningen?
 • Har du några symtom på sjukdom?
 • Återhämtar du dig efter en allvarlig sjukdom eller medicinsk behandling?
 • Använder du en pacemaker eller någon annan implanterad elektronisk enhet?
 • Röker du?
 • Är du gravid?

Observera att förutom träningsintensitet kan även läkemedel för hjärtsjukdomar, blodtryck, psykologiska tillstånd, astma, andningsproblem osv. samt vissa energidrycker, alkohol och nikotin påverka pulsen.

Det är viktigt att du lyssnar på kroppens signaler när du tränar. Om du upplever plötslig smärta eller känner dig extremt trött när du tränar, rekommenderar vi att du avbryter träningen eller övergår till en lugnare intensitet.

Obs! Om du bär pacemaker, defibrillator eller annan implanterad elektronisk enhet kan du använda Polar träningsdatorer. I teorin ska Polar-produkter inte kunna interferera med pacemakers. Inga rapporter föreligger heller som visar att någon någonsin upplevt en sådan interferens. Vi kan emellertid inte garantera att alla våra produkter passar till alla pacemakers eller andra implantat, som t.ex. defibrillatorer, på grund av det stora antalet implantat på marknaden. Om du känner dig osäker eller upplever ovanliga känslor när du använder produkter från Polar ska du kontakta din läkare eller tillverkaren av ditt elektroniska implantat för råd och anvisningar.

Om du har någon form av kontaktallergi eller om du misstänker en allergisk reaktion p.g.a. användning av produkten, bör du kontrollera de material som anges i Tekniska specifikationer. För att undvika allergiska reaktioner från pulssensorn kan du bära bältet utanpå en tröja. Fukta emellertid tröjan ordentligt under elektroderna för att mätningen ska fungera utan störningar.

Den kombinerade effekten av fukt och slitage kan leda till att färg lossnar från pulssensorns yta och missfärgar klädesplagg. Om du använder parfym, solkräm/solskyddsmedel eller insektsmedel på huden måste du se till att det inte kommer i kontakt med träningsenheten eller pulssensorn. Undvik kläder med färger som kan färga av sig på träningsenheten (gäller speciellt träningsenheter med ljusa färger) när de används tillsammans.