You are here: Träning > Pausa/Stoppa ett träningspass

Pausa/Stoppa ett träningspass

1. För att pausa ett träningspass, tryck på TILLBAKA-knappen. Registrering pausad visas. För att fortsätta ditt träningspass, tryck på STARTA.

 

2. För att avsluta ett träningspass, tryck och håll in TILLBAKA-knappen i tre sekunder under pågående träningsregistrering eller i pausläge tills Registrering avslutad visas.

 

Om du avslutar ditt träningspass efter en paus inkluderas inte tiden som förflutit i pausläget i den totala träningstiden.