You are here: Träning > Under träning

Under träning

Träningsdisplayer

Du kan växla mellan olika träningsdisplayer med UPP/NER. Du kan se tillgängliga träningsdisplayer nedan.

Träning med pulssensor

Din aktuella puls

Träningspassets tid hittills.

Din aktuella puls

Siffran 130 i bilden visar EnergyPointer - den individuella brytpunkten där huvudeffekten av din träning övergår från fettförbränning till konditionsförbättring. Pulssymbolen anger om du huvudsakligen bränner fett eller förbättrar konditionen. I bilden är symbolen på vänster sida, vilket innebär att du huvudsakligen bränner fett.

Tid som tillbringats i aktuell zon - fettförbränning eller konditionsförbättring

Bilden visar att du har tillbringat 00:35.07 i zonen för fettförbränning.

Klocktid

Förbrukade kalorier hittills under träning

Träning utan pulssensor

Träningspassets tid hittills.

Klocktid

Förbrukade kalorier hittills

Träning med ett tids- eller kaloribaserat träningsmål

Om du har skapat träningsmål baserat på tid eller kalorier i Flow webbtjänst och synkroniserat det till din A300 har du följande träningsdisplayer:

ELLER

Om du har skapat ett kaloribaserat mål kan du se hur stor andel av ditt mål du har uppnått både i kalorier och som procent.

 

 

 

Om du har skapat ett tidsbaserat mål kan du se hur stor andel av ditt mål du har uppnått både i tid och som procent.

Din aktuella puls

Träningstid hittills

Din aktuella puls.

Pulssymbolen visar i vilken zon du är.

Tid i aktuell pulszon

Klocktid

Förbrukade kalorier hittills under träning

Träning med ett träningsmål i faser

Om du har skapat träningsmål i faser i Flow webbtjänst, angett pulsintensitet för varje fas och synkroniserat målet till din A300 har du följande träningsdisplayer:

Du kan se din puls, den nedre och övre pulsgränsen för aktuell fas och träningspassets tid hittills. Pulssymbolen visar din aktuella puls mellan pulsgränserna.

Din aktuella puls

Träningspassets tid hittills.

Din aktuella puls.

Pulssymbolen visar i vilken zon du är.

Tid i aktuell pulszon

Klocktid

Förbrukade kalorier hittills under träning

Funktioner under träning

Låsa en zon

Tryck och håll in STARTA för att låsa den fettförbrännings- eller konditionszon du för närvarande ligger i. Tryck och håll in STARTA igen för att låsa/låsa upp zonen. Om din puls kommer utanför den låsta zonen får du varningssignaler.

Du kan inte låsa zoner under ett pulsstyrt träningspass i faser som du har skapat i Flow webbjtänst och startat i din A300. Om du har angett de övre och nedre pulsgränserna för varje fas meddelar din A300 dig om du är utanför zonen.

Se tid på dygnet

För din A300 intill din pulssensor för att se tid på dygnet. HeartTouch fungerar med Polar pulssensorer som använder GymLink-teknologi, till exempel Polar H7.

Aktivera bakgrundsbelysning

Tryck på knappen LYSE för att aktivera bakgrundsbelysning under träning. Bakgrundsbelysningen är aktiv i ett par sekunder och stängs sedan av automatiskt.

Funktionen nattläge

Din A300 har en nattlägesfunktion. Om du trycker på knappen LYSE en gång i förträningsläget, under träningsregistrering eller i pausläget aktiveras sedan bakgrundsbelysningen varje gång du trycker på en knapp under träningspasset. Displayen tänds även om ett meddelande visas. Nattläget stängs av när du avslutat träningsregistreringen.