You are here: Funktioner > Smart Coaching-funktioner > Konditionstest

Polar Fitness Test konditionstest

Polar Fitness Test är ett enkelt, säkert och snabbt sätt att mäta din aeroba (kardiovaskulära) kondition i vila. Resultatet, Polar OwnIndex, kan jämföras med maximal syreupptagningsförmåga (VO2max), som vanligtvis används för att bedöma aerob kondition. Din långsiktiga träningsbakgrund, puls, hjärtfrekvensvariation i vila, kön, ålder, längd och kroppsvikt påverkar alla OwnIndex-resultatet. Polar Fitness Test har utvecklats för fullt friska, vuxna personer.

Den aeroba konditionen står i relation till hur väl ditt kardiovaskulära system fungerar för att transportera syre till kroppen. Ju bättre aerob kondition du har, desto starkare och effektivare är ditt hjärta. Bra aerob kondition har flera hälsofördelar. Den hjälper till exempel att minska risken för högt blodtryck och risken för kardiovaskulära sjukdomar och stroke. Om du vill förbättra din aeroba kondition krävs i genomsnitt sex veckor av regelbunden träning för att se en märkbar förändring i ditt OwnIndex. Sämre tränade individer kan se en snabbare utveckling. Ju bättre aerob kondition du har, desto mindre förbättring av ditt OwnIndex

Den aeroba konditionen förbättras bäst genom träningstyper där stora muskelgrupper används. Denna typ av aktiviteter inkluderar löpning, cykling, gång, rodd, simning, skridskoåkning och längdskidåkning. För att följa din utveckling, börja med att mäta ditt OwnIndex ett par gånger under de första två veckorna för att få ett utgångsvärde och upprepa sedan testet ungefär en gång per månad.

För att vara säker på att testresultaten är pålitliga, gäller följande grundläggande förutsättningar:

 • Du kan utföra testet var som helst - hemma, på kontoret, på gymmet - förutsatt att du befinner dig i en tyst och lugn testmiljö. Den bör vara fri från störande ljud (t.ex. tv, radio eller telefon) och utan att någon pratar med dig.
 • Genomför alltid testet i samma miljö vid samma tidpunkt.
 • Undvik att äta för mycket eller röka 2-3 timmar före testet.
 • Undvik hård fysisk träning, alkohol och mediciner dagen innan och den dag du utför testet.
 • Du bör vara helt avslappnad och lugn. Ligg ner och slappna av 1-3 minuter innan testet påbörjas.
 

Innan testet påbörjas

Observera att du kan endast göra testet om du har ställt in din A300flow.polar.com/start.

Konditionstestet fungerar endast med kompatibla Polar pulssensorer. Konditionstestet är Polars egen smarta coachningsfunktion och kräver noggrann mätning av hjärtfrekvensvariationen. Det är därför du behöver en Polar pulssensor.

 

Tag på dig pulssensorn. Mer information finns i Använda pulssensorn.

Innan du utför testet ska du kontrollera att dina personliga inställningar, inklusive träningsbakgrund, är korrekta i Flow webbtjänst.

Utföra testet

 1. Gå till Konditionstesttest > Starta testet. Din A300 börjar söka efter din pulssensor. Puls hittad och Ligg ner och slappna av visas på displayen och testet startar.
 2. Ligg ner, var avslappnad och begränsa kroppsrörelser och kommunikation med andra människor. Stapeln på displayen i din A300 fylls allteftersom testet fortskrider.
 3. När testet är slutfört visas Test slutfört och du får testresultatet.
 4. Tryck NER för att se ditt uppskattade VO2max-värde. Tryck på STARTA och välj Ja för att uppdatera ditt VO2max-värde, som visas i Polar Flow webbtjänst.

Du kan avbryta testet när som helst genom att trycka på TILLBAKA. Test avbröts visas.

Felsökning:

 • Håll sensor intill A300 visas om A300 inte kan identifiera din sensor. Håll sensorn intill din A300 för att identifiera och para ihop sensorn.
 • Kunde inte hitta pulssignal visas om A300 inte kan hitta din puls. Check that the heart rate sensor electrodes are wet and that the textile strap fits snugly.
 • Polar pulssensor krävs visas om A300 inte kan hitta en Polar pulssensor.

Testresultat

Ditt senaste testresultat visas i Konditionstest > Testresultat. Du kan även se resultatet i din Träningsdagbok i Flow-appen.

För att se en analys av resultaten från dina konditionstest, gå till Flow webbtjänst och öppna testet från din Dagbok för att se detaljer från tester du har utfört.

Konditionsnivåklassificering

Män

Ålder Mycket låg Låg Ganska bra Medel Bra Mycket bra Elit
20-24 < 32 32-37 38-43 44-50 51-56 57-62 > 62
25-29 < 31 31-35 36-42 43-48 49-53 54-59 > 59
30-34 < 29 29-34 35-40 41-45 46-51 52-56 > 56
35-39 < 28 28-32 33-38 39-43 44-48 49-54 > 54
40-44 < 26 26-31 32-35 36-41 42-46 47-51 > 51
45-49 < 25 25-29 30-34 35-39 40-43 44-48 > 48
50-54 < 24 24-27 28-32 33-36 37-41 42-46 > 46
55-59 < 22 22-26 27-30 31-34 35-39 40-43 > 43
60-65 < 21 21-24 25-28 29-32 33-36 37-40 > 40

Kvinnor

Ålder Mycket låg Låg Ganska bra Medel Bra Mycket bra Elit
20-24 < 27 27-31 32-36 37-41 42-46 47-51 > 51
25-29 < 26 26-30 31-35 36-40 41-44 45-49 > 49
30-34 < 25 25-29 30-33 34-37 38-42 43-46 > 46
35-39 < 24 24-27 28-31 32-35 36-40 41-44 > 44
40-44 < 22 22-25 26-29 30-33 34-37 38-41 > 41
45-49 < 21 21-23 24-27 28-31 32-35 36-38 > 38
50-54 < 19 19-22 23-25 26-29 30-32 33-36 > 36
55-59 < 18 18-20 21-23 24-27 28-30 31-33 > 33
60-65 < 16 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30 > 30

Klassificeringen baseras på en resultatöversikt över 62 studier där syreupptagningsförmågan VO2max uppmättes direkt på friska, vuxna människor i USA, Kanada och 7 europeiska länder. Referens: Shvartz E, Reibold RC. Aerobic fitness norms for males and females aged 6 to 75 years: a review. Aviat Space Environ Med; 61:3-11, 1990.

Vo2max

En tydlig koppling finns mellan maximal syreförbrukning (VO2max) av kroppen och kardiorespiratorisk kondition eftersom syreleveransen till vävnaderna är beroende av lung-och hjärtfunktionen. VO2max (maximal syreupptagningsförmåga, maximal aerob effekt) är den maximala mängd syre som kan tas upp av kroppen vid maximal ansträngning; den är direkt relaterad till hjärtats maxkapacitet att transportera blod till musklerna. VO2max kan mätas eller beräknas med konditionstester (t.ex. maximala tester, submaximala tester, Polar Fitness Test). VO2max är ett bra index för kardiorespiratorisk kondition och en bra prediktor för prestationsförmåga i uthållighetstävlingar såsom löpning, cykling, längdskidåkning och simning.

VO2max kan uttryckas antingen som milliliter per minut (ml/min = ml ■ min-1) eller så kan detta värde delas med personens kroppsvikt i kilogram (ml/kg/min = ml ■ kg-1 ■ min-1).