You are here: Viktig information > Batterier

Batterier

Vid slutet av produktens livslängd uppmuntrar Polar dig att minimera möjliga effekter av nedskräpningen av miljön och nedskräpningens effekter på människors hälsa genom att följa lokala förordningar om avfallshantering och, där det är möjligt, separat bortskaffa elektroniska apparater. Släng inte denna produkt som osorterat kommunalt avfall.

Förvara batterierna oåtkomliga för barn. Om batterierna sväljs, kontakta läkare omedelbart. Batterierna ska återvinnas enligt lokala bestämmelser.

Ladda batteriet i A300

A300 har ett internt uppladdningsbart batteri. Uppladdningsbara batterier har ett begränsat antal laddningscykler. Du kan ladda upp och ladda ur batteriet mer än 300 gånger innan kapaciteten försämras märkbart. Antalet laddningscykler varierar också beroende på användning och driftförhållanden.

Ladda inte batteriet i temperaturer under 0 °C eller när A300 är fuktig.

USB- kontakten är i enheten, vilket gör laddningen enkel - inga långa och klumpiga kablar behövs. Du behöver bara ansluta din A300 till din dator. Vi leverera dock en vanlig USB-kabel tillsammans med A300 om du föredrar att använda den.

Du kan ladda batteriet via ett vägguttag. När du laddar den via ett vägguttag ska du använda en USB-nätadapter (medföljer inte produkten). Om du använder en USB-laddare, ska du se till att adaptern är märkt med ”output5Vdc” och att den ger minst 500mA. Använd endast en erforderligt säkerhetsgodkänd USB-strömadapter (Märkt med "LPS", "Limited Power Supply", "UL listed" eller “CE”).

Ladda inte Polar-produkter med en 9-voltsladdare. Om du använder en 9-voltsladdare kan din Polar-produkt skadas.

  1. Anslut din A300 till datorns USB-port, antingen direkt (A) eller med USB-kabeln (B). Se till att kabeln har rätt sida upp - USB-symbolerna på baksidan av enheten och på kabeln ska vara bredvid varandra. Kontrollera att A300 är torr innan du ansluter den till datorn. Om batteriet är helt urladdat tar det ett par minuter innan laddningen startar.
  2. Laddar visas på displayen.
  3. När A300 är helt laddad visas Batteriet laddat. Koppla ur.

Lämna inte batteriet helt urladdat under en längre tid och håll det inte fulladdat hela tiden, eftersom det kan påverka batteriets livslängd.

Batteriets drifttid

Batteriets drifttid är upp til 26 dagar med aktivitetsmätning dygnet runt och träning 1 tim/dag. Drifttiden är beroende av flera faktorer, som t.ex. temperaturen i miljön som A300 används i, funktionerna du använder samt batteriets ålder. Drifttiden minskar markant vid temperaturer en bra bit under fryspunkten. Om du bär A300 under jackan hjälper du till att hålla den varmare och öka drifttiden.

Meddelanden om svagt batteri

Svagt batteri
Batteriets laddning är låg. Det är för svagt för att registrera ett träningspass. Du bör ladda A300.
Svagt batteri. Ladda.
Laddningen har sjunkit till en kritisk nivå. Ladda din A300 så fort som möjligt. Laddningen är för svag för att registrera ett träningspass. Du kan inte starta ett nytt träningspass innan A300 har laddats.

När displayen är tom är batteriet helt urladdat och A300 har försatts i viloläge. Ladda din A300. När batteriet är helt urladdat kan det ta ett tag innan laddningsanimeringen visas på displayen.

Byta batteri på pulssensorn

Följ noga instruktionerna nedan för att byta batteri på pulssensorn själv:

När du byter batteri ska du se till att förseglingsringen inte är skadad. Den ska i så fall bytas ut mot en ny. Dessa förseglingsringar kan köpas från Polar-återförsäljare och Polar-auktoriserade serviceverkstäder. I USA och Kanada finns extra förseglingsringar att köpa hos auktoriserade Polar-serviceverkstäder. I USA finns förseglingsringarna/batteriseten även tillgängliga på www.shoppolar.com.

När du handskas med ett nytt batteri; undvik att klämma på det så att det får samtidig kontakt från bägge sidor med metall eller elektriskt ledande verktyg, exempelvis en pincett. Detta kan kortsluta batteriet så att det laddar ur mycket snabbare. Normalt förstörs inte batteriet av att kortslutas, men batteriets kapacitet och livslängd kan minska.

  1. Använd ett mynt för att öppna batterilocket genom att vrida det moturs till OPEN.
  2. Sätt i batteriet (CR 2025) i batterilocket med den positiva polen (+) mot locket. Se till att förseglingsringen passar i spåret för att säkra sändarens vattenresistens.
  3. Tryck batterilocket på plats i sändarenheten.
  4. Använd ett mynt för att vrida locket medurs till CLOSE.

Explosionsrisk förekommer om batteriet byts ut mot fel typ av batteri.