You are here: Funktioner > Aktivitetsmätning dygnet runt

Aktivitetsmätning dygnet runt

A300 mäter dina aktiviteter med en intern 3D-accelerometer som registrerar dina armrörelser. Den analyserar frekvensen, intensiteten och regelbundenheten av dina rörelser tillsammans med din fysiska information, så att du kan se hur aktiv du verkligen är i din vardag, utöver din vanliga träning.

 

Aktivitetsmål

Din A300 ger dig ett dagligt aktivitetsmål och vägleder dig att uppfylla målet. Du kan se målet i Polar Flow-appen eller på Polar Flow webbtjänst. Aktivitetsmålet är baserat på dina personliga data och ditt val av aktivitetsnivå, som du hittar i inställningarna för det dagliga aktivitetsmålet i inställningarna på Flow webbtjänst. Logga in på Flow webbtjnst, klicka på ditt namn/profilfoto i det övre högra hörnet och gå till fliken Dagligt aktvitetsmål i Inställningar. Med inställningen för Dagligt aktivitetsmål kan du välja bland tre aktivtetsnivåer (1) den som bäst beskriver din typiska dag och aktivitet. Under urvalsområdet (2) kan du se hur aktiv du måste vara för att nå din dagliga aktivitet på vald nivå. Om du till exempel jobbar på kontor och tillbringar större delen av dagen sittande förväntas du nå cirka fyra timmar av lågintensiv aktivitet under en vanlig dag. För personer som står och går mycket under sin arbetstid är förväntningarna högre.

Aktivitetsdata

A300 fyller gradvis en aktivitetsstapel för att visa din utveckling mot ditt dagliga mål. När stapeln är full har du nått ditt mål. Du kan enkelt se aktivitetsstapeln i klockfunktionen och i Aktivitet.

 

I Aktivitetsmenyn kan du se hur aktiv din dag har varit hittills och få vägledning om hur du kan nå ditt mål.

  • Aktiv tid: Aktiv tid anger den kumulativa tiden för kroppsrörelser som är bra för din hälsa.
  • Kalorier: Visar hur många kalorier du har förbrukat genom träning, aktivitet och BMR (Basalomsättning: den minsta metaboliska aktiviteten som krävs för att upprätthålla livet).
  • Steg: Antal steg du har tagit hittills. Antal och typ av kroppsrörelser registreras och omvandlas till en uppskattning av antal steg.
  • Sträcka: Sträcka du har tillryggalagt hittills. Beräkningen av sträcka baseras på din längd och det beräknade antal steg du har tagit.
  • Kvar: Din A300 ger dig alternativ för att nå ditt dagliga aktivitetsmål. Den anger hur mycket längre du behöver vara aktiv om du väljer låg-, medel- eller högintensiva aktiviteter. Du har ett mål, men ett antal olika sätt att uppnå det. Det dagliga aktivitetsmålet kan nås med låg, medel eller hög intensitet. I A300 betyder "uppe" låg intensitet, "promenad" medelhög intensitet och ”jogg" hög intensitet. Du kan hitta fler exempel på låg-, medel- och högintensiva aktiviteter på Polar Flow webbtjänst och välja bästa sättet att nå ditt mål.

Inaktivitetsvarning

Det är allmänt känt att fysisk aktivitet är en viktig faktor för att upprätthålla hälsa. Förutom att vara fysiskt aktiv är det viktigt att undvika långvarigt stillasittande. Sittande under långa tidsperioder är dåligt för hälsan, även på de dagar då du tränar och få tillräckligt med daglig aktivitet. Din A300 lägger märke till om du är inaktiv för länge under dagen och hjälper dig på så sätt att avbryta ditt stillasittande för att undvika de negativa effekter det har på din hälsa.

Om du har varit stilla i nästan en timme får du en inaktivitetsvarning - Det är dags att röra på dig visas. Res dig upp och hitta ditt eget sätt att vara aktiv. Ta en kort promenad, stretcha eller utför någon annan lätt aktivitet. Meddelandet försvinner när du börjar röra på dig eller trycker på valfri knapp. Om du inte rör på dig inom fem minuter får du en inaktivitetsstämpel som du kan se i Flow-appen och på Flow webbtjänst efter synkronisering.

Du kan aktivera eller inaktivera varningen i Inställningar > Allmänna inställningar > Inaktivitetsvarning.

Du får samma meddelande från Flow-appen om den har en Bluetooth-anslutning till din A300.

Både Flow-appen och Flow webbtjänst visar hur många inaktivitetsstämplar du har fått. På så vis kan du ha koll på dina dagliga rutiner och göra ändringar för ett aktivare liv.

Sömninformation på Flow webbtjänst och i Flow-appen.

A300 mäter din sovtid och sömnkvalitet (rofylld/orolig sömn) om du bär den på natten. Du behöver inte aktivera viloläget. Enheten detekterar automatiskt att du sover från dina armrörelser. Sovtid och sömnkvalitet (rofylld/orolig) visas på Flow webbtjänst och i Flow-appen när A300 har synkroniserats.

Din sovtid är den längsta kontinuerliga vilotid som äger rum inom 24 timmar från och med kl. 18.00 till nästa dag kl. 18.00. Avbrott kortare än en timme i din sömn avbryter inte mätningen av sömnen, men de tas inte med i beräkningen av sovtiden. Avbrott längre än 1 timme avbryter mätningen av sömnen.

Perioder då du sover stillsamt och inte rör dig mycket beräknas som rofylld sömn. Perioder då du rör dig mycket och ändrar ställning ofta beräknas som orolig sömn. Istället för att endast summera alla stillsamma perioder lägger beräkningen mer vikt vid långa än korta stillsamma perioder. Procentandelen rofylld sömn jämför den tid du sov stillsamt med den totala sovtiden. Rofylld sömn är mycket individuell och bör tolkas tillsammans med den totala sovtiden.

Att veta andelen rofylld och orolig sömn ger dig en inblick i hur du sover på natten och om din sömn påverkas av eventuella förändringar i ditt dagliga liv. Detta kan hjälpa dig att hitta sätt att förbättra din sömn och känna dig mer utvilad under dagen.

Aktivitetsdata i Flow-appen och Flow webbtjänst

Med Polar Flow mobilapp kan du följa och analysera dina aktivitetsdata fortlöpande och få dina data synkroniserade trådlöst från din A300 till Flow webbtjänst. Flow webbtjänst ger dig den mest detaljerade inblicken i dina aktivitetsdata.