Menu

Fejlfinding af V650-synkronisering i FlowSync (Mac OS)

Bemærk, at når du slutter din V650 til din computer, kan det tage noget tid at oprette forbindelsen mellem din V650 og computeren. Vær tålmodig, og vent på, at synkroniseringen starter.

Polar V650 er desværre ikke kompatibel med macOS Big Sur (version 11) nu, og den bliver det heller ikke fremover. V650 er kompatibel med FlowSync 4 og macOS 10.13 - 10.15.

Hvis V650-synkronisering ikke starter i FlowSync, eller du modtager fejlmeddelelsen “Fejl i netværksforbindelsen. Forbindelse til Polar-produkt mistet.”, bedes du prøve følgende trin, ét ad gangen.

Sørg for at følge synkroniseringsanvisningerne

Se Hvordan synkroniserer jeg min V650 med Flow-webservicen (Mac OS) for detaljerede synkroniseringsanvisninger.

Sørg for, at USB-kablet er sluttet korrekt til V650

 • Hvis din V650 ikke oplades korrekt, eller hvis den ikke opretter forbindelse til FlowSync, bør du tage USB-kablet ud og tilslutte det igen.
 • Slut altid din V650 direkte til din computers USB-port. Undlad at tilslutte den via USB-hub, en computer-dockingstation eller en USB-forlængerledning.
 • Prøv den eller de andre USB-porte.

Vær tålmodig, og vent på, at synkroniseringen starter.

Genstart FlowSync

Luk FlowSync ved at klikke på menulinjen og vælge Luk. Genstart derefter FlowSync fra mappen Apps.

Genstart din computer

Genstart din computer, mens din V650 bliver ved med at være sluttet til USB-porten. V650 skal slås til og være i hovedvisningen.

Genstart V650

Tryk på sideknappen og vælg Sluk for din V650. Genstart derefter din V650 ved at trykke på sideknappen og holde den nede. Efter genstarten skal du holde V650 i hovedvisningen. Vær tålmodig, og vent på, at synkroniseringen starter.

Prøv at synkronisere med et andet mikro-USB-kable, hvis du har et.

Sørg for, at Bonjour Service kører

Gå til Terminal og indtast kommandoen:

$ sudo launchctl load -F /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.mDNSResponder.plist

Sørg for, at det andet igangværende program ikke blokerer synkroniseringen

Noget software, der starter automitisk, mens computeren starter, kan blokere V650-synkroniseringen. Luk alle andre igangværende programmer, herunder de programmer, der starter automatisk, når du starter din computer.

Se Apple-understøttelse for detaljerede trin. 

Genstart din computer og prøv at synkronisere din V650 igen.

Sørg for, at din computer genkender din V650 korrekt

Vælg Apple-menuSystemindstillingerNetværk. V650 vises på listen over netværk (som på billedet herunder). Bemærk, at når du opretter/genopretter forbindelse mellem din V650 og din computer, tager det noget tid, før listen bliver opdateret.

Hvis din V650 ikke bliver vist på listen, skal du klikke på +-tegnet i det nederste hjørne til venstre. Vælg Polar V650 på listen. Klik på Opret.

Klik på Anvend i det nederste hjørne til venstre. Vent, til V650 vises på listen. Dette kan tage et stykke tid. Vær tålmodig og vent på, at synkroniseringen starter automatisk i FlowSync-softwaren.

Hvis der ikke er noget V650-valg på grænsefladelisten:

Gå ind under Indstillinger > Generelle indstillinger på din V650. Rul ned til bunden, og vælg Om V650. Rul ned igen, og vælg din computers operativsystem: Mac OS X. Genstart din V650 for at gemme indstillingen. Hold din V650 forbundet til USB-porten, og vent på, at din Mac-computer genkender enheden og starter synkroniseringen automatisk i FlowSync.

Hvis V650 vises som “Ikke konfigureret”:

Gå ind under Indstillinger > Generelle indstillinger på din V650. Rul ned til bunden, og vælg Om V650. Rul ned igen, og vælg din computers operativsystem: Mac OS X. Genstart din V650 for at gemme indstillingen. Hold din V650 forbundet til USB-porten, og vent på, at din Mac-computer genkender enheden, og synkroniseringen starter automatisk i FlowSync.

Hvis problemet fortsætter, bedes du udføre følgende trin præcist i den angivne rækkefølge.

 1. Genstart din Mac-computer
 2. Åbn Systemindstillinger.
 3. Åbn Netværk (hvis V650 ikke vises på listen over netværksforbindelser, bedes du gå direkte til  trin 6.
 4. Vælg V650 på listen over netværksenheder, og tryk på tegnet "-" (under netværkslisten) - gør dette for alle viste V650-enheder, der er synlige.  Kunne du tænke dig, at Polar V650 vender tilbage næste gang, den er sluttet til din Mac? vises. Klik på Ja.
 5. Gem ændringerne ved at trykke på Anvend.
 6. Afinstaller FlowSync.
 7. Genstart din Mac-computer
 8. Download og installer FlowSync igen via flow.polar.com/start, og sørg for, at FlowSync kører.
 9. Slut V650 til USB-porten.
 10. Systemindstillinger => Netværk
 11. Tryk på ikonet + (under netværkslistefeltet) - vælg Polar V650 fra grænsefladelisten, og tryk på Opret - tryk til sidst på Anvend for at gemme indstillinger.

Vent, til synkroniseringen starter automatisk i FlowSync. Dette kan tage adskillige minutter. Tryk ikke på SYNKRONISER i FlowSync!

Contact Us
Kontakt os
Request repair
Anmod om reparation

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.