Menu

Fejlfinding af Polar Sleep Plus™

Søvnregistreringen i din Polar-enhed sker helt automatisk. Den er baseret på målingen af din ikke-dominerende hånds bevægelser med en indbygget 3D-accelerationssensor. Selvom vi, og andre, har fundet ud af, at Sleep Plus-algoritmen er ret nøjagtig, er det vigtigt at anerkende udfordringerne ved teknologien til automatisk søvnregistrering. Det er muligt, at din Polar-enhed ikke kan genkende din søvn korrekt hver nat, eller at de registrerede gange, du er faldet i søvn eller er vågnet, ind imellem afviger fra dine opfattede søvntider. I dette dokument forklarer vi, hvorfor dette kan ske, og hvad udfordringerne ved automatisk søvnregistrering er.

Polar Sleep Plus-funktionen er blevet udviklet til at måle sund søvn. Den målte metrik kan hjælpe dig med at få en bedre forståelse af dine søvnvaner og dermed finde måder at optimere din søvn på. Funktionen er ikke beregnet til brug i diagnosticeringen eller behandlingen af søvnforstyrrelser eller andre relaterede lidelser.

Sleep Plus-metrikken mangler for nogle nætter

Hvis din søvnmetrik mangler, betyder det, at Sleep Plus-beregningen er mislykkedes. Dette kan skyldes en eller flere af følgende årsager:

  • Du sov i mindre end 4 timer. Din søvnperiode, dvs. varigheden fra du falder i søvn, til du vågner, skal være mindst 4 timer for at få Sleep Plus-metrik.
  • Din Polar-enhed registrerede mindre end 4 timers søvn, selvom du faktisk sov længere end dette. Den automatiske søvnregistrering kan være udfordrende på nætter, når du er meget rastløs og bevæger dig meget, mens du sover, og derfor kan dataene være mere unøjagtige. Sleep Plus-beregningen mislykkes, f.eks. hvis det registrerede tidspunkt, du er faldet i søvn på, er senere end det reelle tidspunkt, og/eller det registrerede tidspunkt, du er vågnet på, er tidligere end det relle tidspunkt - og som et resultat kan længden af den registrerede tid være utilstrækkelig for Sleep Plus-beregningen.
  • Automatisk søvnregistrering er baseret på, at der som minimum er nogle bevægelser under søvn, og som nævnt tidligere er søvnregistreringen i din Polar-enhed baseret på registreringen af din hånds bevægelser. Hvis du ligger meget stille i længere perioder, kan det være udfordrende for din enhed at være sikker på, at du har den på. Dette kan føre til unøjagtige og utilstrækkelige søvndata i visse tilfælde.
  • Hvis du tager enheden af, lige efter du er vågnet, eller kun tager den på, når du går i seng, kan det forvirre Sleep Plus-beregningen.

Tidspunktet for at falde i søvn / vågne er forkert

Hvis det registrerede tidspunkt, du er faldet i søvn eller vågnet på, lader til at være unøjagtigt, bedes du se følgende for mulige årsager til unøjagtige resultater.

  • Hvis du er meget rastløs og bevæger dig meget, i starten efter du er faldet i søvn, kan det være udfordrende for din Polar-enhed at genkende, hvornår du falder i søvn. Derfor kan det registrerede tidspunkt, du er faldet i søvn på, være senere end det reelle tidspunkt.
  • Hvis du er meget rastløs og bevæger dig meget, inden du vågner, kan din Polar-enhed tage fejl og registrere, at du er vågen, når du rent faktisk stadigvæk sover. Derfor kan det registrerede tidspunkt, du er vågnet på, være tidligere end det reelle tidspunkt.
  • Hvis du ligger ret stille, men ikke sover, gennem længere tid, inden du falder i søvn eller rejser dig om morgenen (for eksempel, mens du læser en bog eller ser fjernsyn), kan det være svært for din Polar-enhed at afgøre, om du er vågen eller sover, og det er muligt, at din Polar-enhed tager fejl og registrerer søvn.
  • Hvis du ikke har haft produktet på i et stykke tid, og du tager det på dit håndled, lige inden du går i seng, har enheden muligvis ikke nok data til at sikre sig, at du har den på. Prøv at have din Polar-enhed på i god tid (ca. halvanden time), inden du går i seng.

Hvis du er uenig i de registrerede tidspunkter, du er faldet i søvn eller vågnet på, kan du redigere tidspunkterne manuelt i Flow-appen for bedre at afspejle den tid, du har sovet

 

Min Polar-enhed måler slet ikke min Sleep Plus-metrik

Prøv at se om det hjælper at gendanne enhedens fabriksindstillinger. Når fabriksindstillingerne gendannes, bliver alle personlige data og indstillinger fjernet fra enheden. Du skal opsætte den igen til din personlige brug. Alle data, du tidligere har synkroniseret fra din Polar-enhed til din Flow-konto, er sikre.

Sleep Plus-metrik bliver ikke vist under Søvn-fanen, men der er søvndata i Dagbog

Gennem årene er vores søvnmåling blevet udviklet fra de grundlæggende søvndata til Polar Sleep Plus. Selvom begge funktioner er baseret på registrering af dine håndbevægelser, giver Polar Sleep Plus-funktionen et dybere indblik i din søvn og kræver derfor mere specifikke data om din søvn end grundlæggende søvn for at blive vellykket.

Hvis Sleep Plus-beregningen mislykkes, f.eks. pga. utilstrækkelige søvndata, kan Sleep Plus-metrikken ikke vises for den pågældende nat. I tilfælde som disse tilbyder vi dig et grundlæggende overblik over din nattesøvn, når der er tilgængelige grundlæggende søvndata. Du kan muligvis se dine grundlæggende søvndata i Flow-webservicen (Aktivitetstidslinje og Aktivitetsopsummering) og -appen (Aktivitetsvisning). Du kan genkende de grundlæggende søvndata på måneikonet. De grundlæggende søvndata omfatter den tid, du har sovet, og søvnens kvalitet (rolig eller urolig).

Aktivitetstidslinje med grundlæggende søvndata:

Aktivitetsopsummering (i dagsvisningen af dagbogen) med grundlæggende søvndata:

Aktivitetsvisning i Flow-appen med grundlæggende søvndata:

 

 

 

 

Contact Us
Kontakt os
Request repair
Anmod om reparation

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.