Menu

Fejlfinding af synkronisering af Polar-appen med Polar Flow-appen (Android Wear 2.0 og derover)

Hvis du har problemer med at synkronisere Polar-appen på dit smartur med Polar Flow-appen på din telefon, er der nogle tips, som muligvis kan hjælpe dig med at løse problemet:  

Brugere af Android-telefoner

Polar-appen på din M600 synkroniserer automatisk dine trænings- og aktivitetsdata med Polar Flow-appen. For at den automatiske synkronisering kan virke, skal din telefon og M600 være tilsluttet via Bluetooth, eller din M600 skal være sluttet til et Wi-Fi-netværk, når din telefon har en internetforbindelse.

Sørg for, at du har den nyeste version af Polar Flow-appen på din telefon og en opdateret software på din M600

Se her for de nyeste versioner og anvisninger til at kontrollere hvilken version, du har.

Sørg for, at Polar Flow-appen kører på din telefon, og at du er logget ind.

Polar-appen på din M600 synkroniserer automatisk dine trænings- og aktivitetsdata med Polar Flow-appen, når du afslutter et træningspas, hvis du modtager en meddelelse om inaktivitet, og når du når dit aktivitetsmål. For at den automatiske synkronisering kan virke skal du holde appen kørende i baggrunden.

Sørg for, at M600 er aktiv i Polar Flow-appen på din telefon.

Sådan kontrollerer du, at M600 er den aktive enhed i Polar Flow-appen

 1. Åbn Polar Flow-appen.
 2. Gå ind under Enheder.
 3. Den røde cirkel ved siden af enhedsbilledet indikerer, at det er den aktive enhed.

Hvis du har mere end én Polar-enhed parret med mobil-appen, kan du swipe til højre og venstre for at se flere af dine enheder. Hvis en anden enhed, og ikke din M600, er aktiv, kan du trykke på den hvide cirkel på den højre side af enhedsinformationen for at aktivere din M600.

 

Hvis du bruger Bluetooth til at synkronisere Polar-appen med Polar Flow-appen, skal du sørge for, at Bluetooth er slået til i din M600, og at Android Wear-appen har en Bluetooth-forbindelse til din M600.

Sørg for, at Bluetooth er slået til i din M600.

Sådan slår du Bluetooth til i din M600

 1. Swipe ned fra toppen af startskærmen af din M600 for at få adgang til menuen Hurtigindstillinger.
 2. Tryk på ikonet for indstillinger.
 3. Tryk på Forbindelse.
 4. Tryk på Bluetooth.
 5. Tryk på Bluetooth for at skifte mellem at slå Bluetooth til (ikonet er hvidt) og fra (ikonet er gråt). Sørg for, at den er slået til.

Kontrollér Android Wear-appens Bluetooth-forbindelse til din M600.

Sådan kontrollerer du, at din M600 er sluttet til Android Wear-appen

 1. Åbn Android Wear-appen på din telefon.
 2. Sørg for, at der står Polar M600, Tilsluttet øverst til venstre.

Hvis du ser Polar M600, Bluetooth afbrudt:

 1. Tryk på indstillingsikonet øverst til højre i appen.
 2. Tryk på Polar M600 under Enhedsindstillinger.
 3. Sørg for, at den øverste kontakt står på Tilsluttet. Hvis den står på Bluetooth afbrudt, skal du trykke på kontakten for at forbinde Android Wear-appen med din M600.

Hvis du ser Polar M600, Forsøger at tilslutte...:

Dette betyder, at Android Wear-appens Bluetooth-forbindelse til din M600 er slået til, men at den ikke kan oprette forbindelse. Få yderligere tips til at gentilslutte dit smartur og din telefon her.

 

Hvis du bruger Wi-Fi til at synkronisere Polar-appen med Polar Flow, skal du sørge for, at Wi-Fi er slået til og tilsluttet i din M600, og at din telefon har en internetforbindelse.

Sørg for, at Wi-Fi er slået til i din M600.

Sådan slår du Wi-Fi til i din M600

 1. Swipe ned fra toppen af startskærmen af din M600 for at få adgang til menuen Hurtigindstillinger.
 2. Tryk på ikonet for indstillinger.
 3. Tryk på Forbindelse.
 4. Tryk på Wi-Fi.
 5. Tryk på Wi-Fi for at skifte mellem at stille Wi-Fi på Automatisk (til) (ikonet er hvidt) og fra (ikonet er gråt). Sørg for, at den er slået til.

Slut din M600 til et Wi-Fi-netværk

Sådan sluttes M600 til et Wi-Fi-netværk

 1. Swipe ned fra toppen af startskærmen for at få adgang til menuen Quick settings (Hurtigindstillinger).
 2. Tryk på ikonet for indstillinger.
 3. Tryk på Forbindelse.
 4. Tryk på Wi-Fi.
 5. Tryk på +Tilføj netværk.
 6. Vent på, at smarturet finder tilgængelige Wi-Fi-netværk, og tryk på det, du vil oprette forbindelse til. 
 7. Hvis det valgte netværk kræver en adgangskode, skal du trykke på Indtast på telefon. Indtast adgangskoden til Wi-Fi på din telefon, og tryk på Tilslut.

Kontrollér din telefons Wi-Fi-forbindelse.

Sådan kontrollerer du, at Wi-Fi er slået til i din telefon

 1. Åbn appen Indstillinger.
 2. Tryk på Wi-Fi.
 3. Sørg for, at Wi-Fi er slået til.

 

Genstart både M600 og din telefon.

Sådan genstarter du M600

 1. Tryk på tænd/sluk-knappen på siden og hold den nede, indtil Polar-logoet vises.

Sådan genstarter du din telefon

 1. Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den nede.

Nulstil Polar M600 til fabriksindstillinger.

Hvis ingen af de ovenstående tips virkede, kan du prøve at fjerne parringen og nulstille din M600.

Bemærk, at hvis du nulstiller den, tømmes M600 for alle personlige data og indstillinger, og du skal opsætte den igen til personlig brug!

Gør følgende for at fjerne parringen mellem M600 og din telefon og for at nulstille din M600

 1. I Android Wear-appen på din telefon skal du åbne Settings (Indstillinger).
 2. Tryk på Polar M600 under Enhedsindstillinger.
 3. Tryk på FJERN PARRING AF UR.
 4. Bekræft fjernelsen af parringen ved at trykke på UNPAIR WATCH (Fjern parring af ur). Dette nulstiller også dit ur.

Sådan parrer du M600 og din telefon igen

 1. Åbn Android Wear-appen på din telefon.
 2. For at afslutte parringen mellem M600 og din telefon igen skal du følge anvisningerne på skærmen eller se [anvisninger i brugervejledningen til M600].

Husk at slutte Polar-appen til Polar Flow-app igen for at afslutte opsætningen af din M600:

For at genoprette forbindelsen mellem Polar-appen på din M600 og Polar Flow-appen på din telefon

 1. Åbn Polar Flow-appen på din telefon.
 2. Vælg, om du vil have M600 på dit venstre eller højre håndled, og tryk derefter på Fortsæt.
 3. Du vil se "Opsætning udført", når du har genoprettet forbindelsen mellem Polar-appen på din M600 og Polar Flow-appen på din telefon.

 

iPhone-brugere

Sørg for, at du har den nyeste version af Flow-appen på din telefon og en opdateret software på din M600.

Se her for de nyeste versioner og anvisninger til at kontrollere hvilken version, du har.

Sørg for, at Polar Flow-appen kører på din telefon, og at du er logget ind.

Polar-appen på din M600 synkroniserer automatisk dine trænings- og aktivitetsdata med Polar Flow-appen, når du afslutter et træningspas, hvis du modtager en meddelelse om inaktivitet, og når du når dit aktivitetsmål. For at den automatiske synkronisering kan virke skal du holde appen kørende i baggrunden. 

Sørg for, at Bluetooth er slået til i din M600.

Din M600 og telefon skal være tilsluttet via Bluetooth, for at Polar-appen kan synkronisere med Polar Flow-appen.

Sådan slår du Bluetooth til i din M600

 1. Swipe ned fra toppen af startskærmen af din M600 for at få adgang til menuen Hurtigindstillinger.
 2. Tryk på ikonet for indstillinger.
 3. Tryk på Forbindelse.
 4. Tryk på Bluetooth.
 5. Tryk på Bluetooth for at skifte mellem at slå Bluetooth til (ikonet er hvidt) og fra (ikonet er gråt). Sørg for, at den er slået til.

Sørg for, at Android Wear-appen kører på din telefon, i det mindste i baggrunden.

Kontrollér Android Wear-appens Bluetooth-forbindelse til din M600.

Sådan kontrollerer du, at din M600 er sluttet til Android Wear-appen

 1. Åbn Android Wear-appen på din telefon.
 2. Du burde se Polar M600, Tilsluttet øverst til venstre.

Hvis du ser Polar M600, Tryk på gentilslut-kortet på dit ur:

 1. Swipe op fra nederst på startskærmen på din M600 for at finde meddelelsen om gentilslutning.
 2. Tryk på ikonet for gentilslutning nederst i meddelelsen for at aktivere forbindelsen.

Få yderligere tips til at gentilslutte dit smartur og din telefon her.

 

Genstart både M600 og din telefon.

Sådan genstarter du M600

 1. Tryk på tænd/sluk-knappen på siden og hold den nede, indtil Polar-logoet vises.

Sådan genstarter du din iPhone

 1. Tryk på Dvale/Vække-knappen og hold den nede, indtil en skyder vises.
 2. Træk skyderen for at slukke.
 3. Når din telefon slukkes, skal du trykke på Dvale/Vække-knappen og holde den nede, indtil du ser Apple-logoet.

Nulstil M600 til fabriksindstillinger.

Hvis ingen af de ovenstående tips virkede, kan du prøve at fjerne parringen og nulstille din M600.

Bemærk, at hvis du nulstiller den, tømmes M600 for alle personlige data og indstillinger, og du skal opsætte den igen til personlig brug!

Sådan fjerner du parringen mellem M600 og din telefon

 1. Tryk på Bluetooth i appen Settings (Indstillinger) på din telefon.
 2. Find din Android Wear-enhed på listen, og tryk på "i".
 3. Tryk på Forget This Device (Glem denne enhed) for at fjerne parringen.
 4. Bekræft fjernelsen af parringen ved at trykke på Glem enhed.

Sådan nulstiller du M600

 1. Swipe ned fra toppen af startskærmen for at åbne menuen Hurtigindstillinger.
 2. Tryk på ikonet for Settings (Indstillinger).
 3. Find og tryk på System.
 4. Tryk på Afbryd og nulstil.
 5. Bekræft nulstillingen af uret ved at trykke på fluebensikonet.

Sådan parrer du M600 og din telefon igen

 1. I Android Wear-appen på din telefon skal du trykke på de tre prikker øverst til højre.
 2. Tryk på Par med ny bærbar enhed.
 3. For at afslutte parringen mellem M600 og din telefon igen skal du følge anvisningerne på skærmen eller se anvisninger i brugervejledningen til M600.

Husk at slutte Polar-appen til Polar Flow-app igen for at afslutte opsætningen af din M600:

For at genoprette forbindelsen mellem Polar-appen på din M600 og Polar Flow-appen på din telefon

 1. Åbn Polar Flow-appen på din telefon.
 2. Åbn Polar-appen på din M600 ved at trykke på forsideknappen. Tryk derefter på Start på din telefon.
 3. Vælg, om du vil have M600 på dit venstre eller højre håndled, og tryk derefter på Gem og synkronisér.
 4. Du vil se "Opsætning udført", når du har genoprettet forbindelsen mellem Polar-appen på din M600 og Polar Flow-appen på din telefon.

Contact Us
Kontakt os
Request repair
Anmod om reparation

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.