Menu

Fejlfinding af Polar Team Pro

Når du logger ind på Team Pro-appen, vises der Kunne ikke logge på (Fejl i netværsforbindelsen. Prøv igen.).

Sørg for, at du har internetforbindelse, og prøv igen.

Polar Pro-sensorens display er tomt, når man har den på. Der vises ingen puls eller intet spillernummer.

 • Sørg for, at sensoren sidder korrekt.
 • Er bæltets elektrodeområder fugtige?
 • Har du sensorens rette side opad?
 • Bærer du bæltet tæt om brystet?
 • Er kontakten mellem bæltets elektrodeområder og din hud god nok?

Prøv følgende:

 • Fugt bæltets elektrodeområder, og sæt det godt fast om dit bryst.
 • Overfør træningsdata fra sensoren ved at synkronisere den med Team Pro-appen.
 • Genoplad sensoren.

GPS-positionen blev ikke fundet.

Sørg for, at du bruger den rette sportsprofil. GPS er slukket i indendørs sportsgrene.

Der vises ikke pulsdata på Team Pro-appen.

 • Sørg for, at sensoren sidder korrekt.
 • Sørg for, at den rette spiller bærer den rette sensor.
 • Sørg for, at Bluetooth er slået til på din iPad.

Polar Pro-sensoren bliver ikke opladet.

Sørg for, at sensoren er klikket korrekt fast.

Der synkroniseres ikke data fra appen til webservicen.

Sørg for, at din iPad er sluttet til internettet.

Contact Us
Kontakt os
Request repair
Anmod om reparation

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.