Menu

Fejlfinding af optisk pulsmåling

Har du din Polar-enhed korrekt på?

For at få pålidelige pulsmålinger fra dit håndled skal du sørge for at bære Polar-enheden korrekt:

 • Bær Polar-enheden øverst på dit håndled, mindst en fingerbredde fra håndrodsknoglen (se billedet herunder).
 • Stram remmen godt om dit håndled. Sensoren på bagsiden skal være i konstant kontakt med huden, og Polar-enheden må ikke kunne flytte sig på din arm. Bevægelser mellem modtagerenheden på håndleddet og din hud kan interferere med målingerne.
 • Du kan let kontrollere, at remmen ikke er for løs, ved at løfte remmen let opad fra begge sider af armen og sørge for, at sensoren ikke løfter sig fra huden. Når du løfter remmen, må du ikke kunne se sensorens LED-lys.

Under træning skal du skubbe Polar-enheden længere op ad armen (væk fra håndrodsknoglen) og stramme det lidt mere for at reducere evt. ekstra bevægelse af enheden. Giv din hud et par minutter til at vende sig til Polar-enheden, inden du starter et træningspas. Løsn armbåndet en smule efter træningspasset.

Hvis du har tatoveringer på huden af dit håndled, skal du undgå at placere sensoren direkte på dem, da de kan forhindre nøjagtige målinger. Hvis dine hænder og din hud nemt bliver kolde, er det en god idé at opvarme huden under sensoren.

Hvilken type sportsgren dyrker du?

I sportsgrene, hvor det er mere udfordrende at holde sensoren stille på dit håndled, eller hvor du har tryk eller bevægelse i musklerne eller senerne nær sensoren, anbefaler vi at bruge en Polar pulsmåler med en bryststrop for at få en bedre måling af din puls.

Svømning: Når du måler et svømmetræningspas med din Polar-enhed, kan vand muligvis forhindre den håndledsbaserede pulsmåling i at virke optimalt. Men Polar-enheden indsamler stadigvæk dine aktivitetsdata fra dine håndledsbevægelser, når du svømmer. Bemærk, at du ikke kan bruge en Polar-pulsmåler med et brystbælte med Polar-enheden, mens du svømmer, da Bluetooth ikke virker i vand.

Indendørs cykling: Da indendørs cyklen er stationær, og din hånd ikke bevæger sig, kan signalartefakterne fra grebet om styret ved pedalhastigheden fejlagtigt blive identificeret som puls. Flyt din enhed nogle få centimeter op, da det muligvis kan forbedre pulssignalet, hvis du bærer det højere på dit håndled. For at få en optimal pulsmåling bør du bruge en Polar H10 pulsmåler, som måler pulsen meget nøjagtigt under indendørs cykling.

Er pulssignalerne usædvanligt høje eller på anden vis unormale?

Det kan muligvis hjælpe at justere armbåndet strammere omkring dit håndled. Mulige årsager til unormale pulsmålinger under træning kan være:

 • I koldt vejr trækker blodkarrene i huden sig sammen, mindre på nogle personer og mere på andre. Den optiske pulsmåler kan have svært ved at registrere variationerne i intensiteten af din blodgennemstrømning, hvis det kolde vejr påvirker dine blodkar mere.
 • Hvis en bestemt sportsprofil konstant viser for lave pulsmålinger, bør du kontrollere, om du har indstillet sportsprofilen til at vise puls i procentdele af din maksimumpuls (HR%) i stedet for slag i minuttet (HR). Få flere oplysninger om, hvordan du redigerer sportsprofilindstillinger i brugervejledningen til din Polar-enhed.
 • Polar-produkter er ikke udformet til at registrere arytmi eller uregelmæssige rytmer og fortolker dem som støj eller interferens. I de fleste tilfælde virker Polar-træningscomputerne fint for personer med hjertearytmi, men i visse tilfælde (mange unormale pulsintervaller) kan arytmi forårsage forkerte pulsmålinger.

M600

Har du givet Polar-appen tilladelse til at bruge sensorer?

Sådan slår du Polar-appens sensortilladelse til og fra:

 1. Swipe ned fra toppen af startskærmen for at få adgang til menuen Quick settings (Hurtigindstillinger).
 2. Tryk på indstillingsikonet.
 3. Tryk på Apps og underretninger.
 4. Tryk på Apptilladelser.
 5. Tryk på System-apps.
 6. Rul listen for at finde og trykke på Polar.
 7. Tryk på Sensorer for at skifte mellem at slå dem til (kontakten er blå) og fra (kontakten er grå).

OH1 måler ikke min puls. Hvad kan jeg gøre?

For at bevare den bedst mulige ydeevne af den optiske pulsmåling skal du holde din OH1 ren og undgå ridser. Målingerne er baseret på bittesmå ændringer i lysintensitet, og selv en lille mængde snavs på sensoren på bagsiden af enheden kan reducere dens ydeevnne. På lignende vis kan ridser på sensoren sprede lyset fra LED-lamperne i uønskede retninger og gøre enhedens ydeevne svagere.

Bevægelser mellem OH1 og din hud kan interferere med målingerne. Det er derfor, det er vigtigt, at dit armbånd sidder tæt fast omkring din under- eller overarm, ikke omkring dit håndled. Prøv forskellige steder på din under- eller overarm for at finde et sted, der finder din puls konstant. OH1 skal røre ved din hud, men den skal ikke sidde så stramt, at den forhindrer blodomløbet eller føles ubehagelig.

Aktiviteter, der involverer uregelmæssige håndbevægelser, f.eks. sportsgrene med ketsjere, gør det sværere at opnå en nøjagtig pulsmåling fra din arm. Når du dyrker disse sportsgrene, kan du flytte OH1 over til den anden hånd, som du ikke bruger til at slå eller skyde med. Hvis du udfører aktiviteter, der forårsager et ekstremt tryk på dine arme, som f.eks. vægtløft eller armhævninger, kan det være sværere at registrere din puls fra armen.

Under kolde forhold kan blodcirkulationen på huden blive for svag til, at sensoren opnår en passende måling. Du kan løse dette ved at opvarme huden på din arm eller ved at træne et stykke tid for at øge hudens temperatur.

Contact Us
Kontakt os
Request repair
Anmod om reparation

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.