Menu

Sådan kalibreres S1 skosensor med Polar RS300X træningscomputer


For at opnå de mest nøjagtige hastigheds- og distanceresultater anbefaler Polar, at der foretages følgende kalibrering af S1 skosensor med RS300X træningscomputer.

Inden kalibreringen skal du slå S1 skosensor til ved at gå ind under Indstillinger Funktioner Hastighedssensor Skosensor. Skosensor slået til vises.

Sådan kalibrerer du den ved at løbe
1. Gå ind under Indstillinger Funktioner Skosensor-kalibrering Løb.

2. Tryk på OK. Tænd for skosensoren.
Displayet viser Kalibreringsdistance X km. Justér distancen alt efter den længde, du ønsker at løbe for at kalibrere skosensoren. Den anbefalede minimumdistance er 1 km. Jo længere distance, des bedre bliver kalibreringen. For at opnå de bedste resultater bør du bruge en nøjagtig kalibreringsdistance, f.eks. ved at kalibrere på et løbebånd. Det er vigtigt, at du kalibrerer skosensoren, så den passer til den type terræn, du normalt løber på.


3. Tryk på OK for at bekræfte. Tryk på START og løb ... km vises.


4. Tryk på OK og begynd at løbe ved at tage det første skridt med sensorfoden på startlinjen, og løb den forudindstillede distance i et stabilt tempo.
Displayet viser Tryk på OK efter ...km.


5. Når du har nået kalibreringsdistancen, skal du standse nøjagtigt på stoplinjen af den forudindstillede distance og trykke på OK. Stå stille i 15 sekunder med armene nede, og vent til din løbecomputer har modtaget dataene.


6. Når kalibreringen er vellykket, vises der Kalibrering udført! og kalibreringsværdien. Den nye kalibreringsfaktor bruges. Hvis kalibreringen mislykkes, vises der Skosensor-kalibrering mislykkedes! Når kalibreringen mislykkes, eller du annullerer kalibreringen, bruges den forrige kalibreringsfaktor.

Sådan foretager du en manuel kalibrering
Kalibreringsfaktoren kan beregnes ved hjælp af nedenstående formel:

Reel distance
Distance vist på RS300X

F.eks.: hvis du løber 1200 meter, og løbecomputeren viser en distance på 1180 meter, bør du justere kalibreringsfaktoren til 1200/1180 = 1.017.

Når du kender kalibreringsfaktoren, skal du indstille kalibreringsfaktoren på din
1. Vælg Indstillinger Funktioner Skosensor-kalibrering Manuel.
2. Indstil kalibreringsfaktoren, og tryk på OK. Sensoren er nu kalibreret.

Kalibreringen udføres i metriske enheder. Dette skyldes, at det mest universelle kalibreringssted er en 400 meter-bane, selv i lande hvor der bruges britiske enheder.

Contact Us
Kontakt os
Request repair
Anmod om reparation

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.