Menu

Sådan kalibreres S1 skosensor med FT60/FT80 træningscomputer

For at opnå de mest nøjagtige hastigheds- og distancemålinger er det en god idé at kalibrere S1 skosensoren.

Slå S1 skosensor til inden kalibreringen

1. Vælg Indstillinger ⇒ Træningsindstillinger ⇒ Hastighedssensor ⇒ Skosensor
2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte. Skosensor i brug! vises et øjeblik.
3. Tryk på knappen TILBAGE og hold den nede for at vende tilbage til tidsvisning.

Kalibrér undervejs under træning

1. Start dit træningspas normalt:
- Tryk på knappen OK for at åbne træningsvisningen.
- Vent, til din puls vises, og S1 skosensoren er fundet.


- Tryk på OK-knappen for at starte målingen af træningspasset.

2. Start med at løbe. Den anbefalede minimumsafstand for kalibrering er 1 km.
Jo længere afstanden er, des bedre bliver kalibreringen.
Det er vigtigt at kalibrere skosensoren for hver type terræn, du løber på.
For at opnå det bedste resultat skal du bruge en nøjagtig kalibreringsdistance. Udfør f.eks. kalibreringsløbet på en løbebane.

3. Stå stille, når du har løbet kalibreringsdistancen.
Enten:
a) - Tryk på knappen TILBAGE for at afbryde træningspasset midlertidigt
- Tryk på knappen OP for at vælge visningen Kalibrér skosensor.


Eller:
b) - Tryk på knappen LYS og hold den nede for at åbne visningen Hurtigmenu
- Tryk på knappen OP for at vælge visningen Kalibrér skosensor


4. Tryk på knappen OK.
- Tryk på knappen OP eller NED for at fastsætte den viste distance med den reelle distance, du lige har løbet.

- Tryk på OK-knappen for at bekræfte. Kalibreringsfaktor indstillet! vises et øjeblik.

5. S1 skosensoren er nu kalibreret.

Kalibrér manuelt

Kalibreringsfaktor kan beregnes med formlen:

Reel distance
Vist distance

F.eks.
Hvis du løber 1200 meter og løbecomputeren viser en distance på 1180 meter, skal du justere kalibreringsfaktoren til 1200/1180 = 1.017.

1. Når du kender kalibreringsfaktoren, kan den indstilles på FT60/FT80 på to måder:
a) I menuen Indstillinger
- Vælg Indstillinger Træningsindstillinger Skokalibreringsfaktor, og tryk på OK.


ELLER
b) I menuen Træning
- Tryk på knappen OK for at åbne træningsvisningen
- Vælg Træningsindstillinger Skokalibreringsfaktor, og tryk på knappen OK.


2. Tryk på knappen OP eller NED for at indstille kalibreringsfaktoren.
- Tryk på knappen OP eller NED for at fastsætte den viste distance med den reelle distance, du lige har løbet.

- Tryk på OK-knappen for at bekræfte. Kalibreringsfaktor indstillet! vises et øjeblik.

3. S1 skosensoren er nu kalibreret.

Contact Us
Kontakt os
Request repair
Anmod om reparation

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.