Menu

Alt om Running Index

Hvad er Running Index?

Denne funktion er en stor hjælp, hvis du vil opnå den bedste løbepræstation. Regelmæssig brug gennem tiden giver dig mulighed for at se, hvor effektivt dit løb er. Resultatet af dit Running Index beregnes automatisk efter hvert løb, baseret på din puls og de hastighedsdata, der indsamles via GPS eller sko-sensor. En højere måling angiver, at du kan løbe hurtigere med mindre anstrengelse.

Running Index giver dig værdifulde oplysninger om din maksimale aerobe løbepræstation. Beregningen er baseret på puls- og hastighedsdata målt under hvert løb. Det beregnes, hver gang du udfører en løbetræning, der varer over 12 minutter, hvor pulsen måles, og din hastighed forbliver over 6 km/t / 3,7 mph.

Hvorfor skulle jeg være interesseret i mit Running Index?

Uanset om du træner til et bestemt mål eller bare løber for at holde dig i form og være sund, er det normalt, når vi ser en udvikling, at vi holdes motiverede. Med Running Index-rapporten i Flow-webservicen kan du nemt overvåge din udvikling og se, hvordan din løbepræstation udvikler sig gennem tiden.

Det kan også være interessant for dig at sammenligne din Running Index-værdi med køns- og aldersrelaterede standarder for aerob kondition. På befolkningsniveau falder den aerobe kondition med alderen, og mænd har generelt set bedre fysiske egenskaber til løb end kvinder. Ved at sammenligne dit Running Index med andre, får du en idé om dit eget løbekonditionsniveau – om du er i bedre form end gennemsnittet i din aldersgruppe, eller om du har noget at arbejde på.

Hvordan beregnes Running Index?

Beregningen begynder, når du går i gang med at måle, og du har de nødvendige GPS- eller sko-sensorer i brug. Forudsætningerne for beregning er, at din hastighed forbliver over 6 km/t, og at du løber i mindst 12 minutter. Selvom hastigheden er en forudsætning for beregningen, tager algoritmen dog hensyn til naturlige, uundgåelige pauser i dit løb. Den giver dig mulighed for at standse eller sænke farten i et minut to gange under træningen, f.eks. ved trafiklys, uden at beregningen forstyrres. Med henblik på at få pålidelige og dermed nyttige estimeringer af løbstid og din udvikling er det vigtigt at indstille dine personlige værdier for maksimum-Det højeste antal hjerteslag i minuttet (bpm), du kan opnå ved en maksimal indsats. og hvilepulsDet laveste antal hjerteslag i minuttet (bpm) i komplet hvile., så nøjagtigt som muligt i Fysiske indstillinger i Flow-webservicen.

Hvordan analyserer jeg mit Running Index?

Inden du begynder at analysere din udvikling, skal du sørge for at have indstillet dine værdier for maksimumpulsDet højeste antal hjerteslag i minuttet (bpm), du kan opnå ved en maksimal indsats. og hvilepulsDet laveste antal hjerteslag i minuttet (bpm) i komplet hvile. i Flow-webservicen for at få så nøjagtige analyser af din præstation som muligt.

Hver gang du gennemfører en løbetræning, får du en numerisk Running Index-værdi. En højere værdi indikerer en bedre løbepræstation, og ændringer i gennemsnittet af dit Running Index fortæller, om du øger eller mister løbekondition. Du bør være opmærksom på, at den langsigtede analyse af dit Running Index i Flow-webservicen tager hensyn til et vægtet gennemsnit på fire uger, med vægt på de sidste to uger. Variation på et dagligt grundlag kan påvirkes af alle faktorer, der har en indvirkning på forholdet mellem puls og løbehastighed. Disse faktorer kan være miljømæssige faktorer, såsom varme, højde, luftmodstand, terræn og løbeoverflade; eksterne faktorer, såsom tøj, sko, kalibrering af sko-sensor; og interne faktorer, såsom træningsstatus, humør eller dehydrering.

Du kan bruge følgende diagram til at sammenligne din løbekondition med folk af samme alder og køn.

Mænd

Alder / År

Meget lav

Lav

Rimelig

Middel

God

Meget god

Elite

20-24

< 32

32-37

38-43

44-50

51-56

57-62

> 62

25-29

< 31

31-35

36-42

43-48

49-53

54-59

> 59

30-34

< 29

29-34

35-40

41-45

46-51

52-56

> 56

35-39

< 28

28-32

33-38

39-43

44-48

49-54

> 54

40-44

< 26

26-31

32-35

36-41

42-46

47-51

> 51

45-49

< 25

25-29

30-34

35-39

40-43

44-48

> 48

50-54

< 24

24-27

28-32

33-36

37-41

42-46

> 46

55-59

< 22

22-26

27-30

31-34

35-39

40-43

> 43

60-65

< 21

21-24

25-28

29-32

33-36

37-40

> 40

Kvinder

Alder / År

Meget lav

Lav

Rimelig

Middel

God

Meget god

Elite

20-24

< 27

27-31

32-36

37-41

42-46

47-51

> 51

25-29

< 26

26-30

31-35

36-40

41-44

45-49

> 49

30-34

< 25

25-29

30-33

34-37

38-42

43-46

> 46

35-39

< 24

24-27

28-31

32-35

36-40

41-44

> 44

40-44

< 22

22-25

26-29

30-33

34-37

38-41

> 41

45-49

< 21

21-23

24-27

28-31

32-35

36-38

> 38

50-54

< 19

19-22

23-25

26-29

30-32

33-36

> 36

55-59

< 18

18-20

21-23

24-27

28-30

31-33

> 33

60-65

< 16

16-18

19-21

22-24

25-27

28-30

> 30

Klassifikationen er baseret på en undersøgelse fra Shvartz & Reibold (1990). Laboratoriemålte VO2max-værdier er blevet indsamlet fra voksne i USA, Canada og 7 europæiske lande.

Analyse af din udvikling i Flow-webservice

Running Index-rapporten i Flow-webservice er et værktøj, der kan hjælpe dig med at overvåge din langsigtede Running Index-udvikling og estimere, hvor stor succes du får under løb, f.eks. 10 km eller et halvmaraton.

Hver grå prik på grafen repræsenterer en Running Index-værdi for et bestemt træningspas på en bestemt dag. Den blå gennemsnitslinje, der bevæger sig, viser din Running Index-tendens, dvs. dit gennemsnitlige Running Index, og det er dette, du bør fokusere på, når du analyserer din udvikling – om tendensen på grafen er, at den peger op eller ned.

Udviklingsdiagrammet viser dit seneste Running Index-gennemsnit og en estimering af din præstation på visse distancer baseret på dette gennemsnit. Det viser også den udvikling, du har haft siden startdatoen for din valgte tidsperiode, og hvor du befinder dig nu. Individuelle træningspas i den valgte periode er angivet på listen over træningspas, hvor du kan se dit Running Index for et bestemt træningspas.

Hvordan bruger jeg Running Index i min træning?

Running Index sammenregner maksimalt iltoptag (VO2max) og løbeøkonomi, og det er godt til at forudsige løbepræstation under udholdenhedsløb. Du kan bruge det til at forudsige, hvor hurtigt du kan løbe, f.eks. en distance på 5 km eller 10 km.

Selvom du kan forudsige din præstation ret pålideligt med Running Index, bør du ikke glemme vigtigheden af andre faktorer, såsom god forberedelse, optimale løbeforhold og målbevidsthed – vi er trods alt alle menneskelige.

Videnskabelig baggrund

Maksimal aerob løbekondition måles typisk under en bedømt træningstest, indtil det frivillige maksimum nås. Der anvendes specielt udstyr til at måle iltoptag baseret på ind- og udåndet luft. Under den bedømte træningstest nås det maksimale iltoptag (VO2max), når iltoptaget ikke længere øges med stigende træningsintensitet. Maksimal aerob løbehastighed henviser til den løbehastighed, VO2max forekommer ved.

Running Index gælder for det essentielt lineære forhold mellem puls og iltoptag under stigende løbehastighed ved submaksimale hastigheder. Når der både er kendskab til hvilepuls og maksimalpuls, kan den maksimale aerobe løbepræstation estimeres ud fra puls og hastighed målt under træning.

Forholdet mellem løbehastighed og puls ændres, når du får en bedre eller værre kondition. Når du får en bedre kondition, falder din puls typisk ved enhver givet submaksimal hastighed, og når du ligeledes får en værre kondition, stiger din puls typisk ved enhver givet submaksimal hastighed. Running Index drager fordel af dette velkendte fænomen og gør det let for dig at overvåge ændringer i din løbepræstation.

Running Index på Polar Beat-mobilapp

Running Index fås på Polar Beat-mobilappen, når du bruger den med en kompatibel Polar pulsmåler. Efter et træningspas ser du dit Running Index i træningsresultatet.

Polar Beat får hastigheden og distancen ved hjælp af telefonens GPS. Når du bruger Polar Stride Sensor Bluetooth Smart til at måle hastighed og distance, skal du sørge for at vælge en sportsindstilling i Beat, der understøtter sko-sensoren. P.t. understøttes sko-sensoren kun på iOS.

Polar Beat beregner Running Index under hvert træningspas, hvor der måles puls og GPS-signaler, og når:

 • Din løbehastighed er mindst 6 km/t / 3,7 mph eller hurtigere
 • Træningen varer mindst 12 minutter
 • Pulsen er over 30 % af din HRR-værdi.
 • Hvis du bruger en skosensor til hastighedsmåling, skal skosensoren kalibreres.

Running Index på V800

Running Index beregnes under hvert træningspas, når puls- og GPS-funktionen er slået til / Sko-sensor Bluetooth® Smart er i brug, og når følgende betingelser gør sig gældende:

 • Den anvendte sportsprofil er en sportsgren af løbetypen (Løb, Landevejsløb, Trailløb osv.)
 • Tempoet skal være 6 km / 3,7 mph eller hurtigere, og varigheden mindst 12 minutter.
 • Hvis du bruger din GPS som fartmåler, skal GPS'en indstilles til høj nøjagtighed.
 • Hvis du bruger en skosensor til hastighedsmåling, skal skosensoren kalibreres.

Beregningen begynder, når du går i gang med at måle træningspasset. Running Index i V800 tager hensyn til terrænets virkning. Ved en given hastighed er det fysiologisk mere anstrengende at løbe op ad bakke end at løbe på en plan overflade, og det er fysiologisk mindre anstrengende at løbe ned ad bakke end at løbe på en plan overflade. Bemærk, at der skal være tilgængelige højdedata, for at der kan tages hensyn til op og ned ad bakke.

Running Index på M400

Running Index beregnes under hvert træningspas, når puls- og GPS-funktionen er slået til / Sko-sensor Bluetooth® Smart er i brug, og når følgende betingelser gør sig gældende:

 • Den anvendte sportsprofil er en sportsgren af løbetypen (Løb, Landevejsløb, Trailløb osv.)
 • Tempoet skal være 6 km / 3,7 mph eller hurtigere, og varigheden mindst 12 minutter.
 • Hvis du bruger en skosensor til hastighedsmåling, skal skosensoren kalibreres.

Beregningen begynder, når du går i gang med at måle træningspasset. Under et træningspas kan du standse to gange, f.eks. ved trafiklys, uden at beregningen forstyrres. Efter dit træningspas viser M400 en Running Index-værdi og lagrer resultatet i træningsopsummeringen.

Running Index på M430

Running Index beregnes under hvert træningspas, når puls- og GPS-funktionen er slået til / Sko-sensor Bluetooth® Smart er i brug, og når følgende betingelser gør sig gældende:

 • Den anvendte sportsprofil er en sportsgren af løbetypen (Løb, Landevejsløb, Trailløb osv.)
 • Tempoet skal være 6 km / 3,7 mph eller hurtigere, og varigheden mindst 12 minutter.
 • Hvis du bruger din GPS som fartmåler, skal GPS'en indstilles til høj nøjagtighed.
 • Hvis du bruger en skosensor til hastighedsmåling, skal skosensoren kalibreres.

Beregningen begynder, når du går i gang med at måle træningspasset. Under et træningspas kan du standse to gange, f.eks. ved trafiklys, uden at beregningen forstyrres. Efter dit træningspas viser M430 en Running Index-værdi og lagrer resultatet i træningsopsummeringen.

Running Index på M600

Running Index beregnes under hvert træningspas, når puls- og GPS-funktionen er slået til, og når følgende betingelser gør sig gældende:

 • Den anvendte sportsprofil er en sportsgren af løbetypen (Løb, Landevejsløb, Trailløb osv.)
 • Tempoet skal være 6 km / 3,7 mph eller hurtigere, og varigheden mindst 12 minutter.

Beregningen begynder, når du går i gang med at måle træningspasset. Under et træningspas kan du standse to gange, f.eks. ved trafiklys, uden at beregningen forstyrres. Efter dit træningspas viser M600 en Running Index-værdi og lagrer resultatet i træningsopsummeringen.

Running Index på Vantage M/Vantage V

Running Index beregnes under hvert træningspas, når puls- og GPS-funktionen er slået til, og når følgende betingelser gør sig gældende:

 • Den anvendte sportsprofil er en sportsgren af løbetypen (Løb, Landevejsløb, Trailløb osv.)
 • Tempoet skal være 6 km / 3,7 mph eller hurtigere, og varigheden mindst 12 minutter.

Beregningen begynder, når du går i gang med at måle træningspasset. Under et træningspas kan du standse to gange, f.eks. ved trafiklys, uden at beregningen forstyrres. Efter dit træningspas viser Vantage M/Vantage V en Running Index-værdi og lagrer resultatet i træningsopsummeringen.

Contact Us
Kontakt os
Request repair
Anmod om reparation

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.