Menu

Fejlfinding af modtagelse af Power-signal

Hvis din Polar træningssensor ikke virker, som den skal, bedes du prøve fejlfindingen, inden du kontakter din nærmeste Polar Service.

CS Power Output Sensor W.I.N.D.
1. Har du parret sensoren med træningscomputeren? Se, hvordan du gør dette med CS500 eller med CS600X / CS600.
2. Blinker et grønt lys i sensoren, når kadencemagneten passerer forbi kadencemærket på Power-sensoren? Lyset angiver, at Power-sensoren er placeret korrekt, og at sensoren er aktiv. Få flere oplysninger om placering i brugervejledningen til Power Output W.I.N.D. eller installationsvideoen.
3. Blinker et rødt lys i sensoren, når kranken roteres (kæden roterer)? Lyset angiver, at kædehastighedssensoren er placeret korrekt, og at sensoren er aktiv. Få flere oplysninger om placering i brugervejledningen til Power Output W.I.N.D. eller installationsvideoen.
4. Har du korrekte power-/kadenceindstillinger i din cykelcomputer?
5. Har du aktiveret power-/kadencefunktionen i din cykelcomputer?
6. Modtager du hele tiden nul-aflæsninger? Du har muligvis overskredet 50 cykeltimer, og batteriet er afladet. Udskift batteriet. Hvis dette ikke hjælper, bedes du kontakte din lokale Polar service.
Uregelmæssig nul-aflæsning kan forårsages af midlertidige elektromagnetiske forstyrrelser i dine nuværende omgivelser.Contact Us
Kontakt os
Request repair
Anmod om reparation

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.