Menu

Synkronisering af data mellem Polar V800 og Polar FlowSync mislykkes

Prøv disse trin ét ad gangen.

Kontrollér, at V800-opladeområdet er rent.

Hvis dit produkt ikke oplades korrekt, eller hvis det ikke kan sluttes til FlowSync, kan det skyldes, at opladeområdet på produktets bagside ikke er rent nok. Fjern forsigtigt evt. støv, hår eller snavs, der har samlet sig på opladestifterne. Brug en tør rengøringsklud - noget, du ville bruge til glas. Du kan f.eks. også bruge en tandbørste til at nå alt det snavs, der er svært at fjerne i hulrummet.

Brug IKKE sprit, rengøringskemikalier eller andre slibende materialer, som f.eks. ståluld.

Stil V800 i tidsvisning.

Polar V800 skal være i tidsvisning, når du starter synkroniseringen. 

Synkronisering med FlowSync (PC/Mac)

  1. Slut USB-kablet til din computer, og klik forbindelsesmodulet fast på din V800. Sørg for, at FlowSync-softwaren kører.
  2. FlowSync-vinduet åbnes på din computer, og synkroniseringen starter.
  3. Udførtvises, når du er færdig.
Der er yderligere oplysninger i vejledningen til V800

Kontrollér, at USB-kablet virker.

  • Sørg for, at USB-forbindelsen klikkes godt fast, og at Polar-logoet på USB-forbindelsen og V800 vender i samme retning.

  • Fjern og tilslut igen det særlige USB-kabel til din Polar V800.
  • Hvis din Polar V800 er sat i din computer med et USB-hub, bør du prøve at slutte den direkte til computerens egen USB-port.
  • Prøv en anden USB-port.

Genstart FlowSync.

Luk FlowSync ved at højreklikke på ikonet på din computers proceslinje/menulinje. Vælg Luk. Genstart derefter FlowSync fra din computers skrivebordsikon / Programmappe.

Genstart din computer.

Hold USB-kablet sluttet til Polar V800, og kablet sluttet til computeren.

Aktivér Javascript og cookies i din browser.

Javascript og cookies skal aktiveres, for at forbindelsen virker. Normalt er de aktiveret som standard. Se hjælpen til browseren for yderligere anvisninger.

Kontrollér, at Polar V800 vises i din computers brugerstyrede inputenheder.

  • Kobl Polar V800 fra USB-kablet.
  • Windows: Gå ind under (Start) > Kontrolpanel > (System) > Enhedshåndtering > Brugerstyrede inputenheder. Slut din Polar V800 til USB-kablet og kablet til din computer. Opdateres listen? Din Polar V800 burde vises som HID-kompatibel enhed.

  • Mac OS X: Klik på Apple-menu > Om denne Mac > Mere information > Systemrapport > Hardware > USB. Slut din Polar V800 til USB-kablet og kablet til din computer. Opdateres listen? Din Polar V800 burde blive vist på listen.

Hvis din Polar V800 vises på listen, og synkroniseringen ikke starter, skal du sende FlowSync-logfilen med en beskrivelse af problemet til customercare@polar.com.

Hvis din Polar V800 ikke vises på listen, er der enten en fejl i Polar V800 eller USB-kablet. Aflevér dem venligst til Polar service.

Contact Us
Kontakt os
Request repair
Anmod om reparation

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.