Menu

Vedligeholdelse af din M600

Lige som alle andre elektroniske enheder skal Polar M600 holdes ren og behandles med omhu. Anvisningerne herunder hjælper dig med at opfylde garantiforpligtelserne, holde enheden i bedste stand og undgå problemer med opladning.

Sådan holder du dit smartur rent

  • Adskil armbåndet fra enheden efter hvert træningspas, og skyl dem begge under rindende vand for at holde M600 ren. Tør dem med et blødt håndklæde.
  • Undlad at oplade enheden, når opladningsporten er våd eller svedig. Lad den tørre, inden opladningskablet tilsluttes.
  • Hold opladningsporten ren. Fjern forsigtigt evt. støv, hår eller snavs, der har ophobet sig på opladningsstifterne. Brug en tør renseklud – noget, du ville bruge til at gøre briller rene med. Du kan f.eks. også bruge en tandbørste til at nå alt det snavs i hulrummet, der er svært at nå ind til. Benyt IKKE sprit, rengøringskemikalier eller slibemidler, som f.eks. ståluld.
  • Hold det optiske sensorområde bag på enheden frit for ridser. Ridser og snavs reducerer ydeevnen af den håndledsbaserede pulsmåling.
  • Hold mikrofonen og sensoren for det omgivende lys rene for at sikre, at stemmekommandoerne og displayets automatiske lysstyrke virker. Undlad at stikke noget gennem hullerne i armbåndet som et forsøg på at rengøre dem. Tag armbåndet af, og rengør mikrofonen, f.eks. ved at støvsuge den med en lav sugeindstilling. For at rengøre lyssensoren kan du f.eks. swipe den forsigtigt med en blød rengøringsklud. Når armbåndet og enheden er skilt ad, kan du fjerne evt. snavs i armbåndets huller.

Opbevaring af dit smartur

  • Opbevar din træningsenhed tørt og køligt. Opbevar den ikke i fugtige omgivelser eller i lufttæt materiale. Du bør ikke holde din M600 i kontakt med ledende materiale. Du bør heller ikke udsætte enheden for direkte solskin gennem længere perioder.
  • Opbevar enheden delvist eller helt opladet. Batteriet mister langsomt sin ladning, når det opbevares. Hvis du skal opbevare enheden i adskillige måneder, anbefales det at oplade den igen efter nogle få måneder. Dette vil forlænge batteriets levetid.

Service

I løbet af den toårige garantiperiode anbefaler vi, at du kun får foretaget service hos et autoriseret Polar-servicecenter. Garantien dækker ikke skade eller deraf følgende skade, der er forårsaget af service, som ikke er autoriseret af Polar Electro. Se Begrænset international Polar-garanti for yderligere oplysninger.

Gå ind på support.polar.com/da og landespecifikke websteder for at få kontaktinformation og adresser på alle Polar-servicecentre.

Contact Us
Kontakt os
Request repair
Anmod om reparation

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.