Menu

Vedligeholdelse af din M460

Lige som alle andre elektroniske enheder skal Polar M460 holdes ren og behandles med omhu. Anvisningerne herunder vil hjælpe dig med at overholde garantiforpligtelserne, holde enheden i den bedste tilstand og undgå problemer under opladning eller synkronisering.

M460

Hold din træningsenhed ren. Brug et stykke fugtig køkkenrulle til at tørre snavs af træningsenheden. Undlad at vaske træningsenheden med en trykvasker. Træningsenheden må ikke nedsænkes i vand. Benyt aldrig sprit eller slibemidler, som f.eks. ståluld eller rengøringskemikalier.

USB-kablet skal tilsluttes forsigtigt for at forhindre beskadigelse af enhedens USB-port.

Hver gang du har brugt USB-porten på træningsenheden, skal du se efter, at der hverken er hår, støv eller andet snavs på forseglingsoverfladens område på låget/bagsiden. Tør forsigtigt for at fjerne evt. snavs. En tandstikker kan bruges til at fjerne snavs fra sendermodulets hulrum. Brug ikke skarpe redskaber til rengøring for at undgå ridser.

Opbevaring

Opbevar din træningsenhed tørt og køligt. Opbevar den ikke i fugtige omgivelser, i lufttæt materiale eller sammen med ledende materiale. Undlad at udsætte træningsenheden for direkte solskin gennem længere perioder.

Efterlad ikke enheden i meget kraftig kulde (under –10 °C/14 °F) og varme (over 50 °C/120 °F) eller i direkte sollys.

Driftstemperaturen af M460 er -10 °C til +50 °C / 14 °F til 122 °F. Hvis din M460 bruges eller opbevares i et miljø, hvor temperaturen ikke befinder sig inden for dette område, kan det beskadige batteriets kapacitet permanent - især hvis temperaturen er højere.

Opbevar enheden delvist eller helt opladet. Batteriet mister langsomt sin ladning, når det opbevares. Hvis du skal opbevare enheden i adskillige måneder, anbefales det at oplade den igen efter nogle få måneder. Dette vil forlænge batteriets levetid.

 

Pulsmåler

Sendermodul

Kobl sendermodulet fra stroppen, hver gang du har brugt det, og tør sendermodulet med et blødt håndklæde. Rengør sendermodulet med en mild sæbeopløsning, når det er nødvendigt. Benyt aldrig sprit eller slibemidler (f.eks. ståluld eller rengøringskemikalier).

Strop

Skyl stroppen under rindende vand, hver gang du har brugt den, og hæng den til tørre. Rengør stroppen forsigtigt med en mild sæbeopløsning, når det er nødvendigt. Brug ikke blødgørende sæber, da de kan efterlade rester på stroppen. Du bør hverken iblødlægge, stryge eller blege stroppen. Undlad at strække stroppen og at bøje elektrodeområderne kraftigt.

Kontrollér vaskeanvisningerne på stroppens mærkat.

Opbevaring

Tør og opbevar pulsmålerstroppen og sendermodulet separat for at maksimere batteriets levetid. Opbevar pulsmåleren tørt og køligt. For at forhindre at trykknapperne irrer må pulsmåleren ikke opbevares i lufttæt materiale. Undlad at udsætte pulsmåleren for direkte solskin gennem længere perioder.

Service

I løbet af den toårige garantiperiode anbefaler vi, at du kun får foretaget service hos et autoriseret Polar-servicecenter. Garantien dækker ikke skade eller deraf følgende skade, der er forårsaget af service, som ikke er autoriseret af Polar Electro. Se den begrænsede internationale Polar-garanti for yderligere oplysninger.

For kontaktoplysninger og adresser på alle Polar-servicecentre bedes du gå ind på support.polar.com og landespecifikke websites.

Contact Us
Kontakt os
Request repair
Anmod om reparation

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.