Menu

Vedligeholdelse af din M400

Lige som alle andre elektroniske enheder skal Polar M400 holdes ren og behandles med omhu. Anvisningerne herunder vil hjælpe dig med at overholde garantiforpligtelserne, holde enheden i den bedste tilstand og undgå problemer under opladning eller synkronisering.

Bemærk, at vi har fjernet gummidækslet fra USB-porten i den nyeste version af M400. Dette blev gjort for at gøre det nemmere og mere effektivt at tørre USB-porten. Retningslinjerne for vedligeholdelse kan bruges til både den nye M400 uden gummidækslet og den forrige model med gummidækslet.

M400

USB-kablet skal tilsluttes forsigtigt for at forhindre beskadigelse af enhedens USB-port.

Hold enhedens USB-port ren for at sikre en problemfri opladning og synkronisering.

Hold USB-porten ren for at få en effektiv beskyttelse af din M400 mod oksidering og anden eventuel skade forårsaget af saltvand (f.eks. sved eller havvand) og snavs. På denne måde sikrer du en problemfri opladning og synkronisering.

Den bedste måde at holde USB-porten ren på er ved at skylle den efter hvert træningspas på følgende måde:

1. Løft gummidækslet af USB-porten.

2. Skyld USB-porten med lunkent vand fra hanen.

Selve USB-porten er vandtæt, og du kan skylle den under rindende vand uden at beskadige de elektroniske komponenter.

3. Når den er skyllet, skal dækslet stå åbent et stykke tid, så USB-porten kan tørre. Oplad ikke M400, når USB-porten er våd eller svedig.

Når du bruger USB-porten, skal du kontrollere, at der ikke er fugt, hår, støv eller snavs på forseglingsoverfladens område. Tør forsigtigt evt. snavs af. Du kan bruge en tandstikker til at fjerne hår, støv eller andet snavs fra sendermodulets hulrum. Brug ikke skarpe redskaber til rengøring for at undgå ridser.

Du kan vaske enheden med en mild opløsning af vand og sæbe under rindende vand. Benyt ikke sprit eller slibende materiale, som f.eks. ståluld eller rensekemikalier. Hvis du ikke har enheden på 24/7, bør du tørre evt. fugt af, inden du lægger den væk.

Efterlad ikke enheden i meget kraftig kulde (under –10 °C/14 °F) og varme (over 50 °C/120 °F) eller i direkte sollys.

Opbevaring

Opbevar din træningsenhed tørt og køligt. Opbevar den ikke i fugtige omgivelser, i lufttæt materiale eller sammen med ledende materiale. Undlad at udsætte træningsenheden for direkte sollys i længere perioder.

Opbevar træningsenheden delvist eller helt opladet. Batteriet mister langsomt sin opladning, når det opbevares. Hvis du skal opbevare enheden i adskillige måneder, anbefales det at oplade det igen efter nogle få måneder. Dette forlænger batteriets levetid.

Pulsmåler

Sendermodul

Fjern sendermodulet fra stroppen, og tør sendermodulet med et blødt håndklæde, hver gang du har brugt det. Rengør om nødvendigt sendermodulet med en mild sæbeopløsning. Benyt aldrig sprit eller slibende materiale (f.eks. ståluld eller rensekemikalier).

Strop

Skyl stroppen under rindende vand, hver gang du har brugt den, og hæng den til tørre. Rengør om nødvendigt stroppen forsigtigt med en mild sæbeopløsning. Brug ikke fugtgivende sæber, da de kan efterlade rester på stroppen. Stroppen må ikke lægges i blød, stryges, renses kemisk eller afbleges. Stroppen må ikke strækkes ud, og elektrodeområderne må ikke bøjes kraftigt.

Kontrollér vaskeanvisningerne på stroppens mærke.

Opbevaring

Tør og opbevar pulsmålerstroppen og sendermodulet separat for at maksimere batteriets levetid. Opbevar pulsmåleren tørt og køligt. For at forhindre at trykknapperne irrer, må pulsmåleren ikke opbevares i lufttæt materiale. Undlad at udsætte pulsmåleren for direkte sollys i længere perioder.

Service

I løbet af den toårige garantiperiode anbefaler vi, at du kun får foretaget service hos et autoriseret Polar-servicecenter. Garantien dækker ikke skade eller deraf følgende skade, der er forårsaget af service, som ikke er autoriseret af Polar Electro. Se den begrænsede internationale Polar-garanti for yderligere oplysninger.

Få kontaktinformation og adresser på alle Polar-servicecentre på www.polar.com/support og landespecifikke websites.

Contact Us
Kontakt os
Request repair
Anmod om reparation

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.