Menu

Vedligeholdelse af din A300

Som enhver anden elektronisk enhed bør Polar A300 behandles med omhu. Forslagene herunder vil hjælpe dig med at opfylde forpligtelserne i garantien og få glæde af produktet mange år fremover.

A300

Hold din træningsenhed ren.

  • Vi anbefaler, at du vasker enheden og silikonearmbåndet efter hvert træningspas under rindende vand med en mild sæbeopløsning. Fjern enheden fra armbåndet, og vask dem separat. Tør dem med et blødt håndklæde. Undlad at oplade enheden, når den er våd.

    Det er meget vigtigt, at du vasker enheden og armbåndet, hvis du har dem på i et svømmebassin, hvor der bruges klor til at holde bassinet rent.

    Washing Polar A300
  • Hvis du ikke har enheden på 24/7, bør du tørre evt. fugt af, inden du lægger den væk. Den bør ikke opbevares i et lufttæt materiale eller et fugtigt miljø, f.eks. en plastikpose eller en fugtig sportstaske.
  • Tør den med et blødt håndklæde, når det er nødvendigt. Brug et fugtigt stykke køkkenrulle til at tørre snavs af træningsenheden. Undlad at vaske træningsenheden med en trykvasker. Benyt aldrig sprit eller slibemidler, som f.eks. ståluld eller rengøringskemikalier.
  • Når du slutter din A300 til en computer, skal du kontrollere, at der ikke er fugt, hår, støv eller snavs på USB-forbindelsen i A300. Tør forsigtigt evt. snavs eller fugt af. Brug ikke skarpe redskaber til rengøring for at undgå ridser.

Driftstemperaturerne er -10 °C til +50 °C / +14 °F til +122 °F.

Pulsmåler

Sendermodul: Kobl sendermodulet fra stroppen, hver gang du har brugt det, og tør sendermodulet med et blødt håndklæde. Rengør sendermodulet med en mild sæbeopløsning, når det er nødvendigt. Benyt aldrig sprit eller slibemidler (f.eks. ståluld eller rengøringskemikalier).

Strop: Skyl stroppen under rindende vand, hver gang du har brugt den, og hæng den til tørre. Rengør stroppen forsigtigt med en mild sæbeopløsning, når det er nødvendigt. Brug ikke blødgørende sæber, da de kan efterlade rester på stroppen. Du bør hverken iblødlægge, stryge eller blege stroppen. Undlad at strække stroppen og at bøje elektrodeområderne kraftigt.

Kontrollér vaskeanvisningerne på stroppens mærkat.

Opbevaring

Opbevar din træningsenhed og pulsmåler tørt og køligt. Du bør ikke opbevare dem i fugtige omgivelser, i lufttætte materialer (en plastikpose eller en sportstaske) eller med ledende materialer (et vådt håndklæde). Undlad at udsætte træningsenheden for direkte solskin gennem længere perioder, som f.eks. i en bil eller monteret på cykelbeslaget.

Det anbefales at opbevare træningsenheden delvist eller helt opladet. Batteriet mister langsomt sin ladning, når det opbevares. Hvis du skal opbevare træningsenheden i adskillige måneder, anbefales det at oplade den igen efter nogle få måneder. Dette vil forlænge batteriets levetid.

Tør og opbevar stroppen og sendermodulet separat for at maksimere levetiden af batteriet i pulsmåleren. Opbevar pulsmåleren tørt og køligt. For at forhindre at trykknapperne irrer må pulsmåleren ikke opbevares i lufttæt materiale, som f.eks. en sportstaske. Undlad at udsætte pulsmåleren for direkte solskin gennem længere perioder.

Service

I løbet af den toårige garantiperiode anbefaler vi, at du kun får foretaget service hos et autoriseret Polar-servicecenter. Garantien dækker ikke skade eller deraf følgende skade, der er forårsaget af service, som ikke er autoriseret af Polar Electro. Få yderligere oplysninger under Begrænset international Polar-garanti.

For kontaktoplysninger og adresser på alle Polar-servicecentre bedes du gå ind på www.polar.com/support og landespecifikke websites.

 

Contact Us
Kontakt os
Request repair
Anmod om reparation

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.