Menu

Hvis pulsen ikke findes med Polar pulsmåler


Hvis du modtager beskeden 'Kontrollér WearLink!/ Kontrollér pulssender!', når du starter træningen, eller hvis din træningscomputer ikke kan finde dit pulssignal, bedes du kontrollere at

  • pulsmålerstroppen er stram nok.

  • pulsmålerens elektroder er tilstrækkeligt fugtige.

  • pulsmåleren er ren og ubeskadiget.


Du kan også prøve at se, om det hjælper at fjerne pulsmåleren fra brystet, koble forbindelsesmodulet fra stroppen, vente i 30 sekunder, sætte forbindelsesmodulet på igen, tage pulsmåleren tilbage på brystet og kontrollere, om din puls derefter bliver fundet.

Hvis du har prøvet alt det ovenstående og stadigvæk modtager beskeden 'Kontrollér WearLink!/ Kontrollér pulssender!', er pulsmålerens batteri muligvis afladet. Få yderligere oplysninger her.

Contact Us
Kontakt os
Request repair
Anmod om reparation

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.