Menu

Hvordan opretter jeg et træningsmål i Polar Flow?

Uanset hvilket Polar-produkt du bruger med Polar Flow-webservice, kan du oprette detaljerede træningsmål til webservicen, som kan hjælpe dig med at planlægge din træning. Målene vises i din Dagbog i Polar Flow. Du kan også oprette mål til din favoritliste og bruge dem som skabeloner, når du opretter nye.

Du kan synkronisere dine mål til din Polar-enhed (A300, A360, A370, M200, M400, M450, M460, M600, V800, Vantage M eller Vantage V) gennem FlowSync-software eller Flow-app. Du kan nemt følge vejledningen på din Polar-enhed under træning.

Der kan vælges mellem tre forskellige slags mål.

Hurtigt mål: Udfyld én værdi. Vælg en varighed, distance (ikke tilgængelig i A300) eller et kaloriemål – f.eks. at forbrænde 500 kcal, løbe 10 km eller svømme i 30 minutter.

Løbstempo-mål: Giv dig selv en udfordring og prøv at nå din mål-tid for en bestemt distance - løb f.eks. 10 km på 45 minutter – eller forsøg at holde et stabilt tempo. Udfyld to af værdierne, og så får du automatisk den tredje. Bemærk, at løbstempo kun kan synkroniseres med V800, ikke med A300, A360, A370, M200, M400, M450, M460, M600, Vantage M eller Vantage V.

Intervalmål: Du kan dele din træning op i faser og lave en forskellig målvarighed og -intensitet for hver enkelt af dem. Så hvis du f.eks. planlægger at lave intervaltræning, er dette det rette for dig!

 1. Gå ind under DAGBOG, og klik på Tilføj > Træningsmål, eller før musen hen over en dato i DAGBOG, og klik på +Tilføj > Træningsmål
 2. I visningen Tilføj træningsmål skal du vælge Hurtigt, Løbstempo eller Interval.

Hurtigt mål

 1. Vælg Hurtigt.
 2. Vælg Sport, indtast Målnavn (maks. 45 cifre), Dato og Tid samt evt. Noter (valgfri), du ønsker at tilføje.
 3. Udfyld én af følgende værdier: Varighed, Distance (ikke tilgængelig i A300) eller Kalorier. Du kan kun udfylde én af værdierne:
 4. Klik på Gem for at føje målet til din DAGBOG eller favoritikonet  nederst til højre for at føje den til dine Favoritter.

Løbstempo-mål

 1. Vælg Løbstempo.
 2. Vælg Sport, indtast Målnavn (maks. 45 cifre), Dato og Tid samt evt. Noter (valgfri), du ønsker at tilføje.
 3. Udfyld to af følgende værdier: Varighed, Distance eller Løbstempo. Du får automatisk den tredje.
 4. Klik på Gem for at føje målet til din DAGBOG eller favoritikonet nederst til højre for at føje den til dine Favoritter.

Bemærk, at løbstempo kun kan synkroniseres med V800, ikke med A300, A360, A370, M200, M400, M450, M460, M600, Vantage M eller Vantage V.

Intervalmål

 1. Vælg Interval.
 2. Vælg Sport, indtast Målnavn (maks. 45 cifre), Dato og Tid samt evt. Noter (valgfri), du ønsker at tilføje.
 3. Vælg, om du ønsker at oprette et nyt intervalmål (Opret nyt) eller bruge skabelonen (Brug skabelon).
  1. Klik på Varighed for at tilføje et interval baseret på varighed eller Distance for at tilføje et interval baseret på distance. Bemærk, at distancevalget ikke er tilgængeligt med A300. Hvis du vælger at bruge skabelonen, kan du tilføje et nyt interval ved at klikke på Varighed eller Distance.
  2. Intervalindstillinger: Angiv (maks. 45 cifre) eller vælg intervalnavnet, og angiv intervallets varighed eller distance. Vælg Næste intervalstart enten Manuelt (start næste intervalstart manuelt i din træningsenhed under træning) eller Automatisk (næste interval starter automatisk, efter det forrige er afsluttet). Vælg Intensitet. Pulszoner: vælg målpulszoner for intervallet med skyderen. Hastigheds-/tempozoner: Vælg målhastighedszoner eller tempozoner for fasen ved hjælp af skyderen*. Fri: ingen intensitet defineret. Klik på Udført, og intervallet vises på træningsmålet.

   *Der findes hastigheds-/tempozoner for løb, cykling, roning og kajakroning. Se flere oplysninger ved at gå til The what and how of speed and pace zones.
    
  3. Du kan ændre intervallernes rækkefølge ved at trække og slippe dem på listen.
  4. Klik på Redigér for at redigere intervalindstillingerne. Klik på Udført for at gemme ændringerne.
  5. Klik på slet-ikonet for at fjerne et interval.
  6. Du kan vælge at gentage nogle intervaller op til 99 gange. Klik på Gentag intervaller, og vælg de intervaller, du ønsker at gentage, ved at klikke i feltet.

   Eksempel: Hvis du har et mål med fire intervaller, som på billedet herunder, og du ønsker at gentage interval 2 og 3 to gange, skal du først vælge interval 2 og derefter interval 3. Indstil derefter, hvor mange gange du ønsker at gentage intervallerne. Hvis du derudover ønsker at gentage alle intervallerne to gange, skal du først vælge interval 1 og derefter interval 4 og indstille hvor mange gange, du ønsker at gentage disse intervaller.

   Du kan se en grafisk forhåndsvisning af målene under intervallerne.

   Hvis du har valgt at gentage nogle intervaller, låses intervallerne og kan ikke redigeres. Hvis du ønsker at tilføje, slette eller flytte intervaller, skal du først vælge Gentag intervaller og fjerne alle gentagelser.
    
 4. Klik på Gem for at føje målet til din Dagbog eller favoritikonet nederst til højre for at føje den til dine Favoritter.

  

EKSEMPEL PÅ ET INTERVALMÅL

Træningspasset starter med en 20-minutters opvarmning. Derefter gentages interval 2 og 3 otte gange. Derefter gentages interval 4 og 5 tre gange. Passet slutter med en 10-minutters nedkøling.

Opret et mål baseret på et favorittræningsmål

Opret et træningsmål, gem det i dine Favoritter, og så kan du bruge det senere som grundlag for lignende mål. Dette gør det nemmere at oprette træningsmål. Det er f.eks. ikke nødvendigt at oprette et kompliceret intervaltræningsmål hver gang fra bunden.

 1. Før musen hen over en dato i DAGBOG, og klik på +Tilføj > Favoritmål
 2. Vælg et mål fra listen Favoritter.

ELLER
 

 1. Gå ind under DAGBOG, og klik på Tilføj > Træningsmål.
 2. I visningen Tilføj træningsmål skal du klikke på Favoritmål.
 3. Klik på Brug for at vælge en favorit som skabelon for dit mål.
 4. Du kan redigere målet, hvis du vil, eller lade det stå, som det er.

  Hvis målet redigeres i denne visning, påvirker det ikke favoritmålet. Hvis du vil redigere favoritmålet, skal du gå ind under Favoritter ved at klikke på stjerneikonet lige ved siden af dit navn og dit profilbillede.

   
 5. Klik på Føj til dagbog for at føje målet til din Dagbog.

Contact Us
Kontakt os
Request repair
Anmod om reparation

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.