Menu

Hvordan kan jeg redigere sportsprofiler i Polar Flow?

​Sportsprofilfunktionen giver dig mulighed for at angive alle dine foretrukne sportsgrene og definere specifikke indstillinger for hver enkelt af dem. Du kan f.eks. oprette skræddersyede visninger for hver sportsgren, du dyrker, og vælge hvilke data, du vil se under træningen: bare din puls eller bare puls og distance – hvad end der passer dig og dine træningsbehov og -krav bedst.

Få flere oplysninger om funktioner relateret til sportsprofilerne i brugervejledningen til din træningsenhed.

Klik på dit navn/profilbillede øverst til højre og vælg  Sportsprofiler for at redigere sportsprofilerne for din Polar-enhed (A300, A360,  A370, M200, M400, M430, M450, M460, M600 eller V800) i Polar Flow-webservicen. I Polar Flow-mobilappen kan du finde Sportsprofiler i hovedmenuen.

Din Polar-enhed kan indeholde højst 20 sportsprofiler. I Flow-webservicen kan du have så mange sportsprofiler, som der er sportsgrene på Polar-listen over sportsgrene. Hvis du har over 20 sportsprofiler på Flow-webservicen overføres de første 20 på listen til din Polar-enhed under synkronisering. Du kan ændre dine sportsprofilers rækkefølge ved at trække og slippe dem.

Tilføj en sportsprofil

I Polar Flow-webservicen:

 1. Klik på dit navn/profilbillede øverst til højre.
 2. Vælg Sportsprofiler.
 3. Klik på Tilføj sportsprofil.
 4. Vælg en sportsgren fra listen. Sportsgrenen føjes til din liste over sportsprofiler.

I Polar Flow-mobilappen:

 1. Gå til hovedmenuen.
 2. Vælg Sportsprofiler.
 3. Tryk på plus-tegnet øverst til højre.
 4. Vælg en sportsgren fra listen. Tryk på Udført i Android-appen. Sportsgrenen føjes til din liste over sportsprofiler.

Du kan ikke selv oprette nye sportsgrene. Listen over sportsgrene styres af Polar, da hver sportsgren har visse standardindstillinger og -værdier, som f.eks. påvirker træningsbelastning og restitutionsfunktion.

Rediger en sportsprofil

I Polar Flow-webservicen

 1. Klik på dit navn/profilbillede øverst til højre.
 2. Vælg  Sportsprofiler.
 3. Klik på Redigér under den sportsgren, du ønsker at redigere. Se hvilke oplysninger, du kan redigere for hver Polar-enhed, herunder.
 4. Når du har afsluttet alle indstillingerne, skal du klikke på  GEM. Husk at synkronisere indstillingerne til din Polar-enhed.

I Polar Flow-mobilappen:

 1. Gå til hovedmenuen.
 2. Vælg Sportsprofiler.
 3. Vælg en sportsgren, og tryk på Rediger. Se hvilke oplysninger, du kan redigere for hver Polar-enhed, herunder.
 4. Tryk på Udført, når du er klar. Husk at synkronisere indstillingerne til din Polar-enhed.

 

Polar A300

GRUNDLÆGGENDE

TRÆNINGSLYDE: Slå træningslydene fra, eller juster lydstyrken.

PULS

PULSVISNING: Vælg Slag i minuttet (bpm) eller % af maksimum.

PULS SYNLIG FOR ANDRE ENHEDER: Hvis du vælger Til, kan andre kompatible enheder, der bruger Bluetooth ® Smart trådløs teknologi (f.eks. udstyr i træningscenter), måle din puls.

PULSZONEINDSTILLINGER: Med pulszonerne kan du nemt vælge og overvåge træningsintensiteter. Hvis du vælger Standard, kan du ikke ændre grænserne. Hvis du vælger Fri, kan alle grænser ændres. Standardpulszonegrænser beregnes ud fra din maksimumpuls.

 

Polar A360

PULS

PULSVISNING: Vælg Slag i minuttet (bpm) eller % af maksimum.

PULS SYNLIG FOR ANDRE ENHEDER: Vælg Til, hvis du deltager i Polar Club-timer og ønsker, at Polar Club-systemet måler din puls fra håndleddet. Eller hvis du bruger H10 med din A360, kan andre kompatible enheder, der bruger Bluetooth ® Smart trådløs teknologi (f.eks. udstyr i træningscenter), måle din puls.

PULSZONEINDSTILLINGER: Med pulszonerne kan du nemt vælge og overvåge træningsintensiteter. Hvis du vælger Standard, kan du ikke ændre grænserne. Hvis du vælger Fri, kan alle grænser ændres. Standardpulszonegrænser beregnes ud fra din maksimumpuls.

BEVÆGELSER OG TILBAGEMELDING

Feedback via vibration: Slå vibrationsfeedbacken til eller fra.

Polar A370

PULS

PULSVISNING: Vælg Slag i minuttet (bpm) eller % af maksimum.

PULS SYNLIG FOR ANDRE ENHEDER: Vælg Til, hvis du deltager i Polar Club-timer og ønsker, at Polar Club-systemet måler din puls fra håndleddet. Eller hvis du bruger H10 med din A370, kan andre kompatible enheder, der bruger Bluetooth ® Smart trådløs teknologi (f.eks. udstyr i træningscenter), måle din puls.

PULSZONEINDSTILLINGER: Med pulszonerne kan du nemt vælge og overvåge træningsintensiteter. Hvis du vælger Standard, kan du ikke ændre grænserne. Hvis du vælger Fri, kan alle grænser ændres. Standardpulszonegrænser beregnes ud fra din maksimumpuls.

BEVÆGELSER OG TILBAGEMELDING

Feedback via vibration: Slå vibrationsfeedbacken til eller fra.

GPS OG HØJDE

GPS-MÅLEHASTIGHED: Stil GPS-målehastighed på Høj nøjagtighed eller Fra.

Polar M200

TRÆNINGSVISNINGER

Vælg hvilke oplysninger, du vil se på dine træningsvisninger under dine træningspas. Du kan få i alt otte forskellige træningsvisninger for hver sportsprofil. Hver træningsvisning kan have højst to forskellige datafelter.

Klik på en træningsvisning for at redigere den, eller klik på  TILFØJ NY VISNING Du kan vælge højst to elementer til din visning fra fem kategorier:

TID

 • Klokkeslæt
 • Varighed
 • Omgangstid
 • Tid for automatisk omgang

MILJØ

 • Højde
 • Samlet opstigning
 • Samlet nedstigning
 • Opstigning for aktuel omgang
 • Nedstigning for aktuel omgang
 • Opstigning for automatisk omgang
 • Nedstigning for automatisk omgang

KROPSMÅLING

 • Puls
 • Gnm. puls
 • Maks. puls
 • Omg. gnm. puls
 • Maks. puls i omgang
 • Kalorier
 • Autom. omgang HR avg
 • Autom. omgang HR maks.

DISTANCE

 • Distance
 • Omgangs-distance
 • Distance for automatisk omgang

HASTIGHED

 • Hastighed/tempo
 • Gennemsnitlig hastighed/tempo
 • Maksimal hastighed/tempo
 • Omgangshastighed/-tempo
 • Maksimal hastighed/tempo for omgang
 • Autom. omgang hastighed/tempo gnm
 • Maksimal hastighed/tempo for automatisk omgang
 

Klik på et element for at føje det til træningsvisningen (a). Du kan ændre rækkefølgen af elementerne ved at trække og indsætte (b) og slette et element ved at klikke på sletteikonet (c). Træningsvisningernes rækkefølge kan ikke ændres.

V800 sport profiles

BEVÆGELSER OG TILBAGEMELDING

FEEDBACK VIA VIBRATION: Din træningsenhed advarer dig ved at vibrere, f.eks. hvis du starter eller stopper et træningspas, der bliver fundet et GPS-signal, og når du er uden for dine pulsgrænser.

GPS OG HØJDE

GPS-MÅLEHASTIGHED: Stil GPS-målehastighed på Høj nøjagtighed eller Fra.

 

Polar M400

GRUNDLÆGGENDE

AUTOM. OMGANG: Vælg FraOmgangs-varighed eller Omgangsdistance. Hvis du vælger Omgangsdistance, skal distance indstilles efter hvilken omgang, der tages. Hvis du vælger Omgangs-varighed, skal varigheden indstilles, hvorefter hver omgang tages.

TRÆNINGSLYDE: Slå træningslydene fra, eller juster lydstyrken.

PULS

PULSVISNING: Vælg Slag i minuttet (bpm)% af maksimum eller % af pulsreserve.

PULS SYNLIG FOR ANDRE ENHEDER: Hvis du vælger Til, kan andre kompatible enheder, der bruger Bluetooth ® Smart trådløs teknologi (f.eks. udstyr i træningscenter), måle din puls.

ZONELÅS TILGÆNGELIG: Slå zonelås for pulszone  Til  eller  Fra.

PULSZONEINDSTILLINGER: Med pulszonerne kan du nemt vælge og overvåge træningsintensiteter. Hvis du vælger Standard, kan du ikke ændre grænserne. Hvis du vælger Fri, kan alle grænser ændres. Standardpulszonegrænser beregnes ud fra din maksimumpuls.

HASTIGHEDS-/TEMPOINDSTILLINGER

HASTIGHEDS-/TEMPOVISNING: Vælg km/h  eller  min/km.

ZONELÅS TILGÆNGELIG: Slå zonelås for tempozone  Til  eller  Fra.

TEMPOZONEINDSTILLINGER: Med hastigheds-/tempozonerne kan du nemt vælge og overvåge din hastighed eller dit tempo, afhængigt af dit valg. Standardzoner er et eksempel på hastigheds-/tempozoner for en person med et relativt højt konditionsniveau. Hvis du vælger  Standard, kan du ikke ændre grænserne. Hvis du vælger  Fri , kan alle grænser ændres.

TRÆNINGSVISNINGER

Vælg hvilke oplysninger, du vil se på dine træningsvisninger under dine træningspas. Du kan få i alt otte forskellige træningsvisninger for hver sportsprofil. Hver træningsvisning kan have højst fire forskellige datafelter.

Klik på en træningsvisning for at redigere den, eller klik på  TILFØJ NY VISNING Du kan vælge mellem et til fire elementer til din visning fra seks kategorier:

TID

 • Klokkeslæt
 • Varighed
 • Omgangstid
 • Tid for sidste omgang
 • Tid for automatisk omgang

MILJØ

 • Højde
 • Samlet opstigning
 • Samlet nedstigning
 • Opstigning for aktuel omgang
 • Nedstigning for aktuel omgang
 • Opstigning for automatisk omgang
 • Nedstigning for automatisk omgang

KROPSMÅLING

 • Puls
 • Gnm. puls
 • Maks. puls
 • Pulsgennemsnit i omgang
 • Omg. gnm. puls
 • Kalorier
 • Omg. maks. puls
 • Pulszone-pointer
 • Tid i pulszone
 • Autom. omgang HR avg
 • Autom. omgang HR maks.

DISTANCE

 • Distance
 • Omgangs-distance
 • Distance for sidste omgang
 • Distance for automatisk omgang

HASTIGHED

 • Hastighed/tempo
 • Gennemsnitlig hastighed/tempo
 • Maksimal hastighed/tempo
 • Omgangshastighed/-tempo
 • Omg. hastighed/tempo maks.
 • Autom. omgang hastighed/tempo gnm
 • Maksimal hastighed/tempo for automatisk omgang
 • Sidste omg. hastighed/tempo

KADENCE

 • Løbe-/cykelkadence
 • Gnm. løbe-/cykelkadence
 • Aktuel omgang løbe-/cykelkadence
 • Omg. løbe-/cykelkadence maks.
 • Omg. løbe-/cykelkadence gnm.
 • Skridtlængde
 • Gennemsnitlig skridtlængde
 • Autom. omgang løb/cykling
 • Maksimum løbe-/cykelkadence

Klik på et element for at føje det til træningsvisningen (a). Du kan ændre rækkefølgen af elementerne ved at trække og indsætte (b) og slette et element ved at klikke på sletteikonet (c). Træningsvisningernes rækkefølge kan ikke ændres.

V800 sport profiles

Du kan også vælge de træningszoner, du ønsker at få vist på din M400 under dine træningspas (Pulszoner,  Hastigheds-/tempozoner). Du kan også vælge at få vist funktionen Tilbage til start   på din M400. Når du bruger denne funktion , fører positionsvejledningen dig tilbage til dit oprindelige startpunkt. Du skal slå GPS til for at bruge denne funktion.

BEVÆGELSER OG TILBAGEMELDING

AUTOMATISK PAUSE: For at bruge Automatisk pause under træning har du brug for en GPS eller hastighedssensor. Dine træningspas sættes automatisk på pause, når du stopper, og fortsætter automatisk, når du starter.

GPS OG HØJDE

GPS-MÅLEHASTIGHED: Stil GPS-måling på Normal eller Fra.

 

Polar M430

GRUNDLÆGGENDE

AUTOM. OMGANG: Vælg FraOmgangs-varighed eller Omgangsdistance. Hvis du vælger Omgangsdistance, skal distance indstilles efter hvilken omgang, der tages. Hvis du vælger Omgangs-varighed, skal varigheden indstilles, hvorefter hver omgang tages.

PULS

PULSVISNING: Vælg Slag i minuttet (bpm)% af maksimum eller % af pulsreserve.

PULS SYNLIG FOR ANDRE ENHEDER: Hvis du vælger Til, kan andre kompatible enheder, der bruger Bluetooth ® Smart trådløs teknologi (f.eks. udstyr i træningscenter), måle din puls.

ZONELÅS TILGÆNGELIG: Slå zonelås for pulszone  Til  eller  Fra.

PULSZONEINDSTILLINGER: Med pulszonerne kan du nemt vælge og overvåge træningsintensiteter. Hvis du vælger Standard, kan du ikke ændre grænserne. Hvis du vælger Fri, kan alle grænser ændres. Standardpulszonegrænser beregnes ud fra din maksimumpuls.

HASTIGHEDS-/TEMPOINDSTILLINGER

HASTIGHEDS-/TEMPOVISNING: Vælg km/h  eller  min/km.

ZONELÅS TILGÆNGELIG: Slå zonelås for tempozone  Til  eller  Fra.

TEMPOZONEINDSTILLINGER: Med hastigheds-/tempozonerne kan du nemt vælge og overvåge din hastighed eller dit tempo, afhængigt af dit valg. Standardzoner er et eksempel på hastigheds-/tempozoner for en person med et relativt højt konditionsniveau. Hvis du vælger  Standard, kan du ikke ændre grænserne. Hvis du vælger  Fri , kan alle grænser ændres.

TRÆNINGSVISNINGER

Vælg hvilke oplysninger, du vil se på dine træningsvisninger under dine træningspas. Du kan få i alt otte forskellige træningsvisninger for hver sportsprofil. Hver træningsvisning kan have højst fire forskellige datafelter.

Klik på en træningsvisning for at redigere den, eller klik på  TILFØJ NY VISNING Du kan vælge mellem et til fire elementer til din visning fra seks kategorier:

TID

 • Klokkeslæt
 • Varighed
 • Omgangstid
 • Tid for sidste omgang
 • Tid for automatisk omgang

MILJØ

 • Højde
 • Samlet opstigning
 • Samlet nedstigning
 • Opstigning for aktuel omgang
 • Nedstigning for aktuel omgang
 • Opstigning for automatisk omgang
 • Nedstigning for automatisk omgang

KROPSMÅLING

 • Puls
 • Gnm. puls
 • Maks. puls
 • Pulsgennemsnit i omgang
 • Omg. gnm. puls
 • Kalorier
 • Omg. maks. puls
 • Pulszone-pointer
 • Tid i pulszone
 • Autom. omgang HR avg
 • Autom. omgang HR maks.

DISTANCE

 • Distance
 • Omgangs-distance
 • Distance for sidste omgang
 • Distance for automatisk omgang

HASTIGHED

 • Hastighed/tempo
 • Gennemsnitlig hastighed/tempo
 • Maksimal hastighed/tempo
 • Omgangshastighed/-tempo
 • Hastighed/tempo-zonepointer
 • Tid i hastighed/tempo-zone
 • Omg. hastighed/tempo maks.
 • Autom. omgang hastighed/tempo gnm
 • Maksimal hastighed/tempo for automatisk omgang
 • Sidste omg. hastighed/tempo

KADENCE

 • Løbe-/cykelkadence
 • Gnm. løbe-/cykelkadence
 • Aktuel omgang løbe-/cykelkadence
 • Omg. løbe-/cykelkadence maks.
 • Omg. løbe-/cykelkadence gnm.
 • Skridtlængde
 • Gennemsnitlig skridtlængde
 • Autom. omgang løb/cykling
 • Maksimum løbe-/cykelkadence

Klik på et element for at føje det til træningsvisningen (a). Du kan ændre rækkefølgen af elementerne ved at trække og indsætte (b) og slette et element ved at klikke på sletteikonet (c). Træningsvisningernes rækkefølge kan ikke ændres.

V800 sport profiles

Du kan også vælge de træningszoner, du ønsker at få vist på din M400 under dine træningspas (Pulszoner,  Hastigheds-/tempozoner). Du kan også vælge at få vist funktionen Tilbage til start   på din M400. Når du bruger denne funktion , fører positionsvejledningen dig tilbage til dit oprindelige startpunkt. Du skal slå GPS til for at bruge denne funktion.

BEVÆGELSER OG TILBAGEMELDING

AUTOMATISK PAUSE: For at bruge Automatisk pause under træning har du brug for en GPS eller hastighedssensor. Dine træningspas sættes automatisk på pause, når du stopper, og fortsætter automatisk, når du starter.

FEEDBACK VIA VIBRATION: Din træningsenhed advarer dig ved at vibrere, f.eks. hvis du starter eller stopper et træningspas, der bliver fundet et GPS-signal, og når du er uden for dine pulsgrænser.

GPS OG HØJDE

GPS-MÅLEHASTIGHED: Vælg GPS-målefrekvensen. Strømspare, langt pas anbefales kun til lange pas på over 10 timer. Når du bruger strømsparetilstand, er GPS-dataene ikke så nøjagtige som i normal tilstand.

Polar M460

GRUNDLÆGGENDE

AUTOM. OMGANG: Vælg FraOmgangs-varighed eller Omgangsdistance. Hvis du vælger Omgangsdistance, skal distance indstilles efter hvilken omgang, der tages. Hvis du vælger Omgangs-varighed, skal varigheden indstilles, hvorefter hver omgang tages.

TRÆNINGSLYDE: Slå træningslydene fra, eller juster lydstyrken.

PULS

PULSVISNING: Vælg Slag i minuttet (bpm) eller % af maksimum.

ZONELÅS TILGÆNGELIG: Slå zonelås for pulszone  Til  eller  Fra.

PULSZONEINDSTILLINGER: Med pulszonerne kan du nemt vælge og overvåge træningsintensiteter. Hvis du vælger Standard, kan du ikke ændre grænserne. Hvis du vælger Fri, kan alle grænser ændres. Standardpulszonegrænser beregnes ud fra din maksimumpuls.

HASTIGHEDS-/TEMPOINDSTILLINGER

HASTIGHEDS-/TEMPOVISNING: Vælg km/h  eller  min/km.

ZONELÅS TILGÆNGELIG: Slå zonelås for tempozone  Til  eller  Fra.

HASTIGHEDZONEINDSTILLINGER: Med hastigheds-/tempozonerne kan du nemt vælge og overvåge din hastighed eller dit tempo, afhængigt af dit valg. Standardzoner er et eksempel på hastigheds-/tempozoner for en person med et relativt højt konditionsniveau. Hvis du vælger  Standard, kan du ikke ændre grænserne. Hvis du vælger  Fri , kan alle grænser ændres.

TRÆNINGSVISNINGER

Vælg hvilke oplysninger, du vil se på dine træningsvisninger under dine træningspas. Du kan få i alt otte forskellige træningsvisninger for hver sportsprofil. Hver træningsvisning kan have højst fire forskellige datafelter.

Klik på en træningsvisning for at redigere den, eller klik på  TILFØJ NY VISNING Du kan vælge mellem et til fire elementer til din visning fra seks kategorier:

TID

 • Klokkeslæt
 • Varighed
 • Omgangstid
 • Tid for sidste omgang
 • Tid for automatisk omgang

MILJØ

 • Højde
 • Opstigning
 • Opstigning for omgang
 • Opstigning for automatisk omgang
 • Nedstigning
 • Nedstigning for omgang
 • Nedstigning for automatisk omgang
 • Omgang VAM
 • Hældningsmåler
 • Temperatur

KROPSMÅLING

 • Puls
 • Gnm. puls
 • Omg. gnm. puls
 • Autom. omgang HR avg
 • Sid.omg.gnm.puls
 • Maks. puls
 • Maks. puls for omgang
 • Maks. puls for automatisk omgang
 • Maks. puls for sidste omgang
 • Kalorier
 • Pulszone-pointer
 • Tid i pulszone
 • Pulsgrænser

DISTANCE

 • Distance
 • Omgangs-distance
 • Distance for automatisk omgang

HASTIGHED

 • Hastighed/tempo
 • Gennemsnitlig hastighed/tempo
 • Gennemsnitlig hastighed/tempo for omgang
 • Gennemsnitlig hastighed/tempo for automatisk omgang
 • Gennemsnitlig hastighed/tempo for sidste omgang
 • Maksimal hastighed/tempo
 • Maksimal hastighed/tempo for omgang
 • Maksimal hastighed/tempo for automatisk omgang
 • Maksimal hastighed/tempo for sidste omgang
 • Hastighed/tempo-zonepointer
 • Distance i hastighed/tempo-zoner
 • Tid i hastighed/tempo-zoner
 • Hastigheds-/tempogrænser

KADENCE

 • Kadence
 • Gennemsnitlig kadence
 • Gennemsnitlig kadence for omgang
 • Gennemsnitlig kadence for automatisk omgang
 • Gennemsnitlig kadence for sidste omgang
 • Maksimal kadence
 • Maksimal kadence for omgang

EFFEKT

 • Effekt
 • Gennemsnitlig effekt
 • Gennemsnitlig effekt for omgang
 • Gennemsnitlig effekt for automatisk omgang
 • Gennemsnitlig effekt for sidste omgang
 • Maksimal effekt
 • Maksimal effekt for omgang
 • Maksimal effekt for automatisk omgang
 • Maksimal effekt for sidste omgang
 • Effektzonepointer
 • Maksimum omdrejningskraft
 • Venstre/højre balance
 • Gennemsnitlig venstre/højre balance
 • Gennemsnitlig venstre/højre balance for omgang
 • Gennemsnitlig venstre/højre balance for automatisk omgang
 • Gennemsnitlig venstre/højre balance for sidste omgang

TrainingPeaks

 • NORMALIZED POWER for automatisk omgang
 • INTENSITY FACTOR for automatisk omgang
 • TRAINING STRESS SCORE for automatisk omgang
 • NORMALIZED POWER
 • INTENSITY FACTOR
 • TRAINING STRESS SCORE
 • NORMALIZED POWER for omgang
 • INTENSITY FACTOR for omgang
 • TRAINING STRESS SCORE for omgang
 • NORMALIZED POWER for sidste omgang
 • INTENSITY FACTOR for sidste omgang
 • TRAINING STRESS SCORE for sidste omgang

Klik på et element for at føje det til træningsvisningen (a). Du kan ændre rækkefølgen af elementerne ved at trække og indsætte (b) og slette et element ved at klikke på sletteikonet (c). Træningsvisningernes rækkefølge kan ikke ændres.

V800 sport profiles

BEVÆGELSER OG TILBAGEMELDING

AUTOMATISK PAUSE: For at bruge Automatisk pause under træning har du brug for en GPS eller hastighedssensor. Dine træningspas sættes automatisk på pause, når du stopper, og fortsætter automatisk, når du starter.

EFFEKTINDSTILLINGER

Du bedes bemærke, at effektindstillingerne kun er tilgængelige i cykelsportsgrene.

EFFEKTVISNING: Vælg Watt (W)Watt pr. kilogram (W/kg) eller Procentdel af FTP (FTP%).

ZONELÅS TILGÆNGELIG: Slå zonelås for effektzone Til  eller  Fra.

ANAEROB TÆRSKEL: Træningsintensitet, ved hvilken det anaerobe stofskifte øges, og blodmælkesyren begynder at akkumulere. Dette er den højeste træningsintensitet, der kan opretholdes gennem en længere periode. I cykelsport kaldes dette også for funktionel tærskeleffekt (FTP). Hvis du har målt din reelle tærskel, kan den indsættes her.

EFFEKTZONEINDSTILLINGER: Med pulszonerne kan du nemt vælge og overvåge træningsintensiteter. Hvis du vælger Standard, kan du ikke ændre effektzonegrænser. Standardzoner beregnes fra en omtrentlig vurdering af din anaerobe (eller funktionelle) tærskeleffekt baseret på din vægt. Hvis du vælger Fri , kan alle grænser ændres.

GPS OG HØJDE

GPS-MÅLEHASTIGHEDStrømspare, langt pas anbefales kun til lange pas på over 10 timer. Når du bruger strømsparetilstand, er GPS-dataene ikke så nøjagtige som i normal tilstand.

HØJDE: Slå højdemåling Til eller Fra.

 

Polar M600

GRUNDLÆGGENDE

AUTOM. OMGANG: Vælg FraOmgangs-varighed eller Omgangsdistance. Hvis du vælger Omgangs-distance, skal distancen indstilles, hvorefter hver omgang markeres. Hvis du vælger Omgangs-varighed, skal varigheden indstilles, hvorefter hver omgang markeres.

PULS

PULSVISNING: Vælg Slag i minuttet (bpm) eller % af maksimum.

PULSZONEINDSTILLINGER: Med pulszonerne kan du nemt vælge og overvåge træningsintensiteter. Hvis du vælger Standard, kan du ikke ændre grænserne. Hvis du vælger Fri, kan alle grænser ændres. Standardpulszonegrænser beregnes ud fra din maksimumpuls.

HASTIGHEDS-/TEMPOINDSTILLINGER

HASTIGHEDS-/TEMPOVISNING: Vælg km/h  eller  min/km, eller mph eller min/mi.

TRÆNINGSVISNINGER

Vælg hvilke oplysninger, du vil se på dine træningsvisninger under dine træningspas. Du kan få i alt otte forskellige træningsvisninger for hver sportsprofil. Hver træningsvisning kan have højst fire forskellige datafelter.

Klik på en træningsvisning for at redigere den, eller klik på  TILFØJ NY VISNING Du kan vælge mellem et til fire elementer til din visning fra seks kategorier:

TID

 • Tid
 • Varighed
 • Omgangstid
 • Sidste omgangstid
 • Tid for sidste automatiske omgang
 • Tid for automatisk omgang

MILJØ

 • Højde
 • Samlet opstigning
 • Samlet nedstigning
 • Opstigning i omgang
 • Nedstigning i omgang
 • Opstigning i automatisk omgang
 • Nedstigning i automatisk omgang

KROPSMÅLING

 • Puls
 • Gns. puls
 • Maks. puls
 • Gns. puls i omgang
 • Maks. puls i omgang
 • Gns. puls i sidste omgang
 • Kalorier
 • Gns. puls i sidste omgang
 • Puls ZonePointer
 • Tid i pulszone
 • Gns. puls i automatisk omgang
 • Maks. puls i automatisk omgang
 • Gns. puls i sidste autom. omg.
 • Maks. puls i sidste automatiske omgang

DISTANCE

 • Distance
 • Distance af omgang
 • Distance af sidste omgang
 • Distance af automatisk omgang
 • Distance af sidste automatiske omgang

HASTIGHED

 • Hastighed/tempo
 • Gns. hastighed/tempo
 • Maks. hastighed/tempo
 • Gns. hastighed/-tempo i omgang
 • Maks. hastighed/-tempo i omgang
 • Maks. hastighed/tempo i sidste omgang
 • Gns. hastighed/tempo i automatisk omgang
 • Maks. hastighed/tempo i automatisk omgang
 • Hastighed/tempo i sidste automatiske omgang
 • Maks hastighed i sidste automatiske omgang
 • Gns. hastighed/tempo i sidste omgang

KADENCE

 • Løbe-/cykelkadence
 • Gns. løbe-/cykelkadence
 • Løbe-/cykelkadence i omgang
 • Maks. løbe-/cykelkadence i omgang
 • Gns. løbe-/cykelkadence i omgang
 • Gns. løbe-/cykelkadence i automatisk omgang
 • Maks. løbe-/cykelkadence

Klik på et element for at føje det til træningsvisningen (a). Du kan ændre rækkefølgen af elementerne ved at trække og indsætte (b) og slette et element ved at klikke på sletteikonet (c). Træningsvisningernes rækkefølge kan ikke ændres.

V800 sport profiles

BEVÆGELSER OG TILBAGEMELDING

FEEDBACK VIA VIBRATION: Din træningsenhed advarer dig ved at vibrere, f.eks. hvis du starter eller stopper et træningspas, der bliver fundet et GPS-signal, og når du er uden for dine pulsgrænser.

GPS OG HØJDE

GPS-MÅLEHASTIGHED: Stil GPS-målehastighed på Høj nøjagtighed eller Fra.

 

Polar V800

I forbindelse med multisport vælger du indstillingerne for hver sportsgren individuelt. For eksempel består duatlon af en løbedel, efterfulgt af en cyklingsdel og endnu en løbedel. De indstillinger, du har valgt for løb, gælder for begge løbedele.

GRUNDLÆGGENDE

AUTOM. OMGANG: Vælg FraOmgangs-varighedOmgangs-distance eller Positionsbaseret. Hvis du vælger Omgangs- distance, skal distance indstilles efter hvilken omgang, der tages. Hvis du vælger Omgangs-varighed, skal varigheden indstilles, hvorefter hver omgang tages. Hvis du vælger  Positionsbaseret, tages en omgang altid et bestemt sted (startpunktet af dit pas eller det POI, du har markeret under dit pas).

TRÆNINGSLYDE: Slå træningslydene fra, eller juster lydstyrken.

PÅMINDELSE OM TRÆNING: Påmindelsen om træning minder dig om at drikke, spise eller træffe andre vigtige foranstaltninger under træning. Påmindelsen er baseret på varighed, distance (km/mi) eller energiforbrug (kcal). Påmindelsen udsendes, når en bestemt varighed, distance eller mængde forbrændte kalorier nås under træning. Påmindelsestælleren nulstilles, når påmindelsen udsendes. Dette betyder, at påmindelsen udsendes regelmæssigt (f.eks. hvis påmindelsen er indstillet til 300 kcal, udsendes påmindelsen, når 300 kcal, 600 kcal, 900 kcal...er forbrændt). Tilføj meddelelsesteksten (maks. 43 tegn), der vises på din træningsenheds display, når påmindelsen udsendes.

PULS

PULSVISNING: Vælg Slag i minuttet (bpm)% af maksimum eller % af pulsreserve.

PULS SYNLIG FOR ANDRE ENHEDER: Hvis du vælger Til, kan andre kompatible enheder, der bruger Bluetooth ® Smart trådløs teknologi (f.eks. udstyr i træningscenter), måle din puls.

ZONELÅS TILGÆNGELIG: Slå zonelås for pulszone  Til  eller  Fra.

PULSZONEINDSTILLINGER: Med pulszonerne kan du nemt vælge og overvåge træningsintensiteter. Hvis du vælger Standard, kan du ikke ændre grænserne. Hvis du vælger Fri , kan alle grænser ændres. Standardpulszonegrænser beregnes ud fra din maksimumpuls.

HASTIGHEDS-/TEMPOINDSTILLINGER

HASTIGHEDS-/TEMPOVISNING: Vælg km/h  eller  min/km.

ZONELÅS TILGÆNGELIG: Slå zonelås for tempozone  Til  eller  Fra.

TEMPOZONEINDSTILLINGER: Med hastigheds-/tempozonerne kan du nemt vælge og overvåge din hastighed eller dit tempo, afhængigt af dit valg. Standardzoner er et eksempel på hastigheds-/tempozoner for en person med et relativt højt konditionsniveau. Hvis du vælger  Standard, kan du ikke ændre grænserne. Hvis du vælger  Fri , kan alle grænser ændres.

TRÆNINGSVISNINGER

Vælg hvilke oplysninger, du vil se på dine træningsvisninger under dine træningspas. Du kan få i alt otte forskellige træningsvisninger for hver sportsprofil. Hver træningsvisning kan have højst fire forskellige datafelter.

Klik på en træningsvisning for at redigere den, eller klik på  TILFØJ NY VISNING Du kan vælge mellem et til fire elementer til din visning fra syv kategorier:

TID

 • Klokkeslæt
 • Varighed
 • Omgangstid
 • Tid for sidste omgang
 • Tid for automatisk omgang

 MILJØ

 • Højde
 • Samlet opstigning
 • Samlet nedstigning
 • Hældning
 • Temperatur
 • Opstigning for aktuel omgang
 • Nedstigning for aktuel omgang
 • Opstigning for automatisk omgang
 • Nedstigning for automatisk omgang

 KROPSMÅLING

 • Puls
 • Gnm. puls
 • Maks. puls
 • Pulsgennemsnit i omgang
 • Omg. gnm. puls
 • Kalorier
 • Omg. maks. puls
 • Pulszone-pointer
 • Tid i pulszone
 • RR-variation
 • Autom. omgang HR avg
 • Autom. omgang HR maks.

DISTANCE

 • Distance
 • Omgangs-distance
 • Distance for sidste omgang
 • Distance for automatisk omgang

 HASTIGHED

 • Hastighed/tempo
 • Gennemsnitlig hastighed/tempo
 • Maksimal hastighed/tempo
 • Omgangshastighed/-tempo
 • Hastighed/tempo-zonepointer
 • Tid i hastighed/tempo-zone
 • Omg. hastighed/tempo maks.
 • Autom. omgang hastighed/tempo gnm
 • Maksimal hastighed/tempo for automatisk omgang
 • Sidste omg. hastighed/tempo

KADENCE

 • Løbe-/cykelkadence
 • Gnm. løbe-/cykelkadence
 • Aktuel omgang løbe-/cykelkadence
 • Omg. løbe-/cykelkadence maks.
 • Omg. løbe-/cykelkadence gnm.
 • Skridtlængde
 • Gennemsnitlig skridtlængde
 • Autom. omgang løb/cykling
 • Maksimum løbe-/cykelkadence

EFFEKT (tilgængelig i cykelsport)

 • Effekt
 • Venstre/højre balance
 • Maksimal kraft af pedalomdrejning
 • Effektgrænser
 • Gennemsnitlig effekt
 • Maksimal effekt
 • Venstre/højre balance gnm.
 • Omgangseffekt
 • Maksimal effekt for omgang
 • Venstre/højre balance gnm. for omgang
 • Tid i effektzone
 • Omgangseffekt gnm.
 • Omgangseffekt maks.
 • Automatisk omgangseffekt gnm.
 • Automatisk omgangseffekt maks.
 • Automatisk omgang V/H balance gnm.
 • Omgang V/H balance gnm.

 

Klik på et element for at føje det til træningsvisningen (a). Du kan ændre rækkefølgen af elementerne ved at trække og indsætte (b) og slette et element ved at klikke på sletteikonet (c). Træningsvisningernes rækkefølge kan ikke ændres.

V800 sport profiles

Du kan også vælge de træningszoner, du ønsker at få vist på din V800 under dine træningspas (PulszonerEffektzonerHastigheds-/tempozoner). Du kan også vælge at få vist funktionen Tilbage til start   på din V800. Når du bruger denne funktion , fører positionsvejledningen dig tilbage til dit oprindelige startpunkt. Du skal slå GPS til for at bruge denne funktion. Derudover kan du vælge at se Styrkegraf på din V800.

Klik på Gem, når du har afsluttet indstillingerne. Synkroniser indstillingerne til din V800 med FlowSync-software.

EFFEKTINDSTILLINGER

 Du bedes bemærke, at effektindstillingerne kun er tilgængelige i cykelsportsgrene.

EFFEKTVISNING: Vælg Watt (W)Watt pr. kilogram (W/kg) eller Procentdel af FTP (FTP%).

ZONELÅS TILGÆNGELIG: Slå zonelås for effektzone Til  eller  Fra.

ANAEROB TÆRSKEL: Træningsintensitet, ved hvilken det anaerobe stofskifte øges, og blodmælkesyren begynder at akkumulere. Dette er den højeste træningsintensitet, der kan opretholdes gennem en længere periode. I cykelsport kaldes dette også for funktionel tærskeleffekt (FTP). Hvis du har målt din reelle tærskel, kan den indsættes her.

EFFEKTZONEINDSTILLINGER: Med pulszonerne kan du nemt vælge og overvåge træningsintensiteter. Hvis du vælger Standard, kan du ikke ændre effektzonegrænser. Standardzoner beregnes fra en omtrentlig vurdering af din anaerobe (eller funktionelle) tærskeleffekt baseret på din vægt. Hvis du vælger Fri , kan alle grænser ændres.

BEVÆGELSER OG TILBAGEMELDING

HEARTTOUCH: Vælg funktionen for HeartTouch. Før din træningsenhed tættere på din pulsmåler under dit træningspas for at aktivere HeartTouch. HeartTouch-funktionen virker kun med en Polar H7 pulsmåler.

TRYK: Indstil funktionen for at trykke på træningsenheden (Fra/Tag en omgang/Skift træningsvisning/Aktiver baggrundslys).

AUTOMATISK PAUSE: For at bruge Automatisk pause under træning har du brug for en GPS eller hastighedssensor. Dine træningspas sættes automatisk på pause, når du stopper, og fortsætter automatisk, når du starter.

FEEDBACK VIA VIBRATION: Din træningsenhed advarer dig ved at vibrere, f.eks. hvis du starter eller stopper et træningspas, der bliver fundet et GPS-signal, og når du er uden for dine pulsgrænser.

GPS OG HØJDE

GPS-MÅLEHASTIGHEDStrømspare, langt pas anbefales kun til lange pas på over 10 timer. Når du bruger strømsparetilstand, er GPS-dataene ikke så nøjagtige som i normal tilstand.

HØJDE: Slå højdemåling Til eller Fra.

 

Contact Us
Kontakt os
Request repair
Anmod om reparation

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.