Menu

Hvordan opdaterer jeg M430-firmwaren?

For at holde din M430 opdateret og få den bedste ydeevne skal du altid sørge for at opdatere firmwaren, hver gang en ny version er tilgængelig. Der udføres firmwareopdateringer for at forbedre funktionerne i din M430. De kan indeholde forbedringer af eksisterende funktioner, helt nye funktioner eller fejludbedringer.

Opdatering af firmwaren med en mobil enhed eller tablet
Du kan opdatere firmwaren med din mobile enhed eller tablet, hvis du bruger Polar Flow-mobilappen til at synkronisere dine trænings- og aktivitetsdata. Appen giver dig besked, hvis der er en tilgængelig opdatering, og fører dig gennem den. Vi anbefaler, at du slutter M430 til en strømkilde, inden du går i gang med opdateringen, for at sikre en problemfri opdatering. Den trådløse firmwareopdatering kan tage op til 20 minutter, afhængigt af din forbindelse.

Opdatering af firmwaren med en computer
Hver gang en ny firmwareversion er tilgængelig, giver FlowSync dig besked, når du slutter M430 til din computer. Firmwareopdateringerne downloades via  FlowSync.

Sådan opdateres firmwaren:

  1. Slut din M430 til din computer.
  2. FlowSync begynder at synkronisere dine data.
  3. Efter synkroniseringen bedes du opdatere firmwaren.
  4. Vælg Ja. Ny firmware installeres (dette kan tage noget tid), og M430 genstarter. Vent, indtil firmwareopdateringen er afsluttet, inden du kobler M430 fra din computer.

Du mister ingen data pga. firmwareopdateringen. Inden opdateringen begynder, synkroniseres din M430 med Flow-webservicen.

 

Contact Us
Kontakt os
Request repair
Anmod om reparation

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.