Menu

Fejlfinding af Kadencesensor Bluetooth® Smart

Har du parret din kadencesensor med V800?

Du kan parre en kadencesensor med din V800 på to måder:

 1. Tryk på START i tidsvisning for at åbne førtræningstilstand.
 2. V800 begynder at lede efter din kadencesensor. Drej kranken nogle få gange for at aktivere sensoren. Det blinkende røde lys på sensoren indikerer, at sensoren er aktiveret.
 3. Enheds-id'et Par Polar KAD xxxxxxxx vises. Vælg Ja.
 4. Parring udført vises, når parringen er udført.
 5. Sensor forbundet til: vises. Vælg Cykel 1 eller Cykel 2. Bekræft med START.

 

Eller

 1. Gå ind under Generelle indstillinger > Par og synkroniser > Par ny enhed og tryk på START.
 2. V800 begynder at lede efter kadencesensoren. Drej kranken nogle få gange for at aktivere sensoren. Det blinkende røde lys på sensoren indikerer, at sensoren er aktiveret.
 3. Når kadencesensoren er fundet, bliver Polar KAD xxxxxxxx vist.
 4. Tryk på START, Parring vises.
 5. Parring udført vises, når parringen er udført.
 6. Sensor forbundet til: vises. Vælg Cykel 1 eller Cykel 2. Bekræft med START.

 

Blinker lyset i sensoren, når kadencemagneten passerer forbi den?

Lyset angiver, at kadencesensoren er placeret korrekt, og at sensoren er aktiv. Få flere oplysninger om placering i brugervejledningen til kadencesensoren eller installationsvideoen.

Få support under

Contact Us
Kontakt os
Request repair
Anmod om reparation

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.