Menu

Batteriskift

Når du selv udskifter batteriet, skal du huske at udskifte pakningen, hvis den ser beskadiget ud.

Hvis du ikke kan finde dit produkt på listen, bedes du henvende dig til dit nærmeste autoriserede servicecenter eller sende dit produkt til den centrale serviceafdeling for at få batteriet udskiftet. Vores autoriserede Polar urmagere tilbyder hurtig batteriskift. Der udføres en fuld periodisk kontrol og en kontrol af vandtætheden ved hvert batteriskift.

Bortskaffelse af batterier

Polar genbruger batterier som en del af vores dedikerede indsats i forbindelse med miljøbeskyttelse. Når du selv udskifter batteriet, bedes du følge de kommunale genbrugsregler for sikker bortskaffelse.

Se Polar’s miljøpolitik her.

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.