Menu

Spørgsmål og svar om Polar Sleep Plus™

Hvad er Polar Sleep Plus™, og hvordan det virker

Polar Sleep Plus™ er en funktion, du kan bruge til at finde ud af, hvor meget og hvor godt du har sovet. Det er en nem måde til at måle din søvn og finde ud af mere om dine søvnvaner og din søvnkvalitet. Tilbagemelding og detaljerede indblik i søvn giver dig mulighed for at skabe bedre søvnvaner og hjælper dig med at finde ud af hvilke aspekter af din daglige rutine, der kan påvirke din søvn og muligvis har brug for justering.

Polar Sleep Plus™ fortæller dig, hvor længe du rent faktisk har sovet om natten, og om din søvn var stabil eller fragmenteret. Derudover opdager funktionen, hvornår der opstod afbrydelser i din søvn. Den giver dig også tilbagemelding om kvaliteten og varigheden af din søvn. Vurdér din søvn på en skala på fem trin for at få mere detaljeret tilbagemelding.

Kompatible Polar-enheder med aktivitetsmåling 24/7 registrerer automatisk, hvornår du falder i søvn, vågner, og hvor længe du har brugt på at sove. Søvnregistreringen er baseret på målingen af din ikke-dominerende hånds bevægelser med en indbygget 3D-accelerationssensor.

Udspecificeringer af natten og ugentlige opsummeringer på Polar Flow-webservicen og -appen hjælper dig med at analysere dine søvnvaner og din søvnkvalitet detaljeret.

Kompatible enheder

  • Polar M430
  • Polar A370
  • Polar M600
  • Polar Vantage M
  • Polar Vantage V

Hvad Polar Sleep Plus™ måler

Søvnperiode

Søvnperioden er det samlede tidsrum mellem det tidspunkt, hvor du faldt i søvn, til du vågnede. Din Polar-enhed overvåger din krops bevægelser og kan registrere, hvornår du falder i søvn og vågner.

Afbrydelser

I løbet af en normal nats søvn er der flere korte og lange afbrydelser, hvor du faktisk vågner. Det afhænger af disse afbrydelsers varighed, om du kan huske dem eller ej. De korte afbrydelser husker vi normalt ikke. Men vi kan huske de længere afbrydelser, hvor vi måske er oppe for at drikke et glas vand. Afbrydelser er illustreret som gule bjælker på tidslinjen for din søvn.

Reel søvn

Reel søvn viser den tid, du har sovet mellem det tidspunkt, hvor du faldt i søvn, til du vågnede. Mere specifikt er det din søvnperiode minus afbrydelserne. Det er kun den tid, du rent faktisk sover, der medregnes i den reelle søvn. Reel søvn kan både angives som procent [%] og varighed [t:min].

Søvnstabilitet

Søvnstabilitet beskriver, hvor stabil din søvn har været. Din søvns stabilitet vurderes på en skala mellem 1 og 5, hvor 5 er en meget stabil søvn. Jo lavere værdien er, des flere afbrydelser har der været i din søvn. En god nats søvn består af lange uafbrudte søvnsegmenter og har ikke for mange hyppige afbrydelser.

Hvorfor du bør måle din søvn

Når du måler din søvn, får du et indblik i dine søvnvaner og søvnmønstre, så du kan se, hvor der om nødvendigt kan laves forbedringer eller ændringer. Når du sammenligner din nat med gennemsnitsnætter og vurderer dine mønstre, kan du lettere finde ud af, hvordan dine aktiviteter i løbet af dagen kan påvirke din søvn. Ugentlige opsummeringer i din Polar Flow-konto hjælper dig med at evaluere, hvor regelmæssigt dit mønster mellem søvn og vågen tilstand er.

Hvor meget søvn, du har brug for

Der er ikke en bestemt mængde søvn, som er den rette for alle. Søvn og den krævede mængde hvile er meget individuel og påvirkes af forskellige faktorer såsom træningsmængde, stress, din krops tilstand og individuelle forskelle.  Det anbefalede søvninterval for de fleste voksne er mellem 7 og 9 timer. Den optimale mængde søvn for dig er den mængde, der gør dig vågen og fuld af energi til at præstere dit bedste på arbejdet, under træning og i dine daglige aktiviteter.

Opdag den optimale mængde søvn, du har brug for, ved at måle din reelle søvnperiode og fokusere din opmærksomhed på, hvordan du har det. Hvis du føler dig træt eller har problemer med at restituere fra dine træningspas, kan du prøve, om du har gavn af en længere nats søvn. Husk at justere din foretrukne søvnperiode i overensstemmelse hermed for at få nøjagtige tilbagemeldinger.

Hvis du ikke får nok søvn, kan du prøve gradvist at tilføje 15 minutter hver dag, indtil du regelmæssigt vågner veludhvilet. En anden måde at afgøre dit søvnbehov på er ved at lade dig selv sove, indtil du vågner naturligt, gennem en periode på adskillige dage – helst mens du er på ferie. Gå i seng på det samme tidspunkt, og lad være med at stille alarmen. I løbet af denne periode bør søvnmængden justere sig til et konsistent antal timer, hvilket er den mængde søvn, du har brug for.

Sådan begynder du at måle din søvn med Polar Sleep Plus™

1. Indstil din ønskede søvnperiode: Det første, du har brug for, er at indstille din foretrukne søvnperiode i Polar Flow-webservicen eller -appen. Log ind på din Flow-konto, eller opret en ny på polar.com/flow, og vælg Indstillinger > Fysiske indstillinger > Din  foretrukne søvnperiode. Indstil din foretrukne tid, og vælg Gem. Eller tryk på din profil i Flow-appen, og vælg Din foretrukne søvnperiode. Vælg din foretrukne tid, og tryk på Udført.

Foretrukken søvnperiode er den mængde søvn, du vil have hver nat. Som standard er den indstillet til den gennemsnitlige anbefaling for din aldersgruppe (otte timer for voksne mellem 18 og 64 år). Hvis du føler, at otte timers søvn er for meget eller for lidt for dig, anbefaler vi, at du justerer dine foretrukne søvnperiode, så den opfylder dine individuelle behov. Ved at gøre dette får du nøjagtige tilbagemeldinger om, hvor meget søvn du har fået i forhold til din foretrukne søvnperiode.

2. Hav din Polar-enhed på om natten: Polar-enheder med aktivitetsmåling 24/7 er beregnet til at blive båret om natten såvel som om dagen. Du behøver ikke at aktivere søvntilstand, da enheden automatisk registrerer det, når du sover.

3. Vurder din søvn: Vurder din søvnkvalitet, når du vågner om morgenen. Du kan vurdere det på din Polar-enhed eller i Flow-webservicen eller -appen. Til gengæld for din egen vurdering får du tilbagemelding baseret på varigheden og kvaliteten af din søvn, der tager hensyn til din egen vurdering. Selv hvis du ikke vurderer din søvn, får du stadigvæk objektive tilbagemeldinger baseret på varigheden og kvaliteten af din søvn.

Sådan følger du din søvn baseret på hver nat og længere sigt

Synkroniser din Polar-enhed med Flow-webservicen eller -appen, efter du er vågnet, for at se en udspecificering af din forrige nats søvn.

Følg din søvn på daglig og ugentlig basis i Flow-webservicen og -appen, og se, hvordan dine søvnvaner og din aktivitet om dagen påvirker din søvnkvalitet og din følelse af velvære i det hele taget. For at se dine søvndata i Flow-webservicen skal du gå ind på Dagbog og vælge fanen Søvn. Tryk på fanen Søvn i hovedmenuen for at se dine søvndata i Flow-appen.

Flow-servicen holder styr på dit langsigtede skema mellem søvn og vågen tilstand. Du kan se, hvor længe og hvornår du har sovet, for hver uge. Du kan også se, hvordan din søvnperiode, reelle søvnprocent og søvnstabilitet er sammenlignet med dit eget typiske niveau. Det typiske niveau er det rullende gennemsnit af én måned.

Sådan fortolker du din søvn

Hvordan din søvn altid er individuel — i stedet for at sammenligne dine søvnstatistikker med andre bør du følge dine egne langsigtede søvnmønstre for at få en fuld forståelse af, hvordan du sover.

Søvnperioden henviser til varigheden mellem det tidspunkt, hvor du faldt i søvn, til du vågnede. Efter hver nat sammenlignes den med indstillingen af din foretrukne søvnperiode for at vise, om du opfylder din foretrukne mængde søvn. Du har sovet i overensstemmelse med din foretrukne søvnperiode, når din søvnperiode ikke er mere end 15 minutter kortere sammenlignet med dine foretrukne timers søvn.

Den reelle søvnprocent sammenligner din reelle søvn med din søvnperiode. Jo længere tid du er vågen, efter du er faldet i søvn, des lavere er din reelle søvnprocent.

Søvnstabilitet: Søvnstabilitet bedømmes på en skala fra et til fem: mange afbrydelser – nogle afbrydelser – nogenlunde stabil – stabil – meget stabil. En høj stabilitetsværdi (3-5) er forbundet med søvn, hvor du vågner til tider, og en stor mængde akkumuleret søvn fra lange søvnperioder. Du behøver ikke at få 5 for at have sovet godt, da en søvnstabilitetsværdi på mellem 3 og 5 anses for at være god. I modsætning er en lav stabilitetsværdi (1-2) forbundet med, at du vågner mange gange, og en stor mængde akkumuleret søvn fra korte søvnperioder. Søvnstabilitet er individuel, så det giver ingen mening at sammenligne værdier med andre.

Selvevaluering: Ud over at vise objektiv søvnmetrik opfordrer Flow-servicen dig til at selvevaluere din søvn hver dag. Du kan bedømme, hvor godt du har sovet den forrige nat, på en skala på fem trin: meget dårligt - dårligt – nogenlunde - godt - meget godt. Ved at besvare dette spørgsmål får du en længere version af skriftlig tilbagemelding om varigheden og kvaliteten af din søvn, som tager hensyn til din egen subjektive vurdering af din søvn og modificerer tilbagemeldingen baseret på den.

Tilbagemelding: Du får tilbagemelding om varigheden og kvaliteten af din søvn. Tilbagemelding om varighed er baseret på en sammenligning mellem din søvnperiode (den samlede varighed mellem, hvornår du faldt i søvn, og hvornår du vågnede) og din foretrukne søvnperiode.

Tilbagemelding om kvalitet er baseret på din reelle søvnprocent sammenlignet med aldersrelaterede afskæringsværdier (din søvnperiode minus afbrydelserne) og din søvnstabilitet (hvor stabil din søvn var, eller hvor mange afbrydelser der var).

Kort tilbagemelding er baseret på den målte objektive søvnmetrik. Hvis du har vurderet din søvn, får du længere tilbagemelding, der også tager hensyn til din egen vurdering.

Contact Us
Kontakt os
Request repair
Anmod om reparation

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.