Menu

Hvis træningsdata ikke vises i ProTrainer 5


Hvis du ikke kan se træningsdata i din software-kalendervisning, bedes du kontrollere, at

  • datoen på din træningscomputer er korrekt. Hvis datoen er forkert, overføres dataene til den forkerte dag.


  • du kan finde træningen på den ønskede dato i Polar træningscomputerens menu File , og at du ser på den korrekte dato i softwaren.

  • dine brugerindstillinger på din træningscomputer er korrekte og svarer til brugerindstillingerne i din software, og at du har overført træningsfilen/-filerne til den korrekte brugerkalender. Når Find correct person automatically er aktiveret, kontrollerer softwaren automatisk Polar-softwarebrugeren, der passer til brugerindstillingerne, der findes på produktet. For at aktivere/deaktivere Find correct person automatically skal du gå til Indstillinger Generelle indstillinger Overfør data.

  • trænings- (*.hrm) og dagfilerne (*.pdd) findes i din person-mappe → år-mappe. Som standard er den placeret på


Windows Vista / 7: C:\Brugere\Offentlig\Polar ProTrainer
Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\Polar ProTrainer

Hvis du har ProTrainer 5 version 5.35.165 eller tidligere, eller hvis version 5.35.165 opdateres gennem automatisk opdateringsprogram, er placeringen som standard C:\Programmer\Polar\Polar ProTrainer\personmappe\årmappe
- *.hrm-filen følger dette format: ååmmdd01.hrm (å=år, m=måned, d=dag og 01 = træningens ordenstal på dagen).- *.pdd-filen følger dette format: ååååmmdd.pdd (å=år, m=måned, d=dag) Uden *.pdd-filen vises de overførte træningspas ikke i kalenderen. Hvilken som helst dag, hvor du burde have tilgængelige træningsfiler, bør have en *.pdd-fil i din mappe.


Contact Us
Kontakt os
Request repair
Anmod om reparation

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.