Menu

Hvis pulsen ikke findes med WearLink® pulsmåler


Hvis du modtager meddelelsen 'Check WearLink!/ Check heart rate transmitter!', når du starter træningen, eller din træningscomputer ikke kan finde dit pulssignal, bør du kontrollere, at

  • pulsmålerbæltet er stramt nok.

  • pulsmålerens elektroder er godt fugtige.

  • pulsmåleren er ren og ubeskadiget.


Du kan også se efter, om det hjælper at tage pulsmåleren af brystet, koble sendermodulet fra bæltet, vente i 30 sekunder, sætte sendermodulet på igen, placere pulsmåleren på brystet igen og kontrollere, om din puls derefter bliver fundet.

Hvis du har prøvet alt herover, og du stadigvæk får meddelelsen 'Check WearLink!/ Check heart rate transmitter!', er pulsmålerens batteri muligvist tomt. Få yderligere oplysninger her.

Contact Us
Kontakt os
Request repair
Anmod om reparation

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.