Menu

Fejlfinding af Polar FlowSync

Hvis du har problemer med at bruge Polar FlowSync, bedes du se følgende tips til fejlfinding.
 

Kunne ikke starte FlowSync. Start FlowSync manuelt fra [installationssted] eller geninstallér FlowSync og prøv igen.

 1. Luk FlowSync ved at højreklikke på ikonet på din computers proceslinje/menulinje og vælge Luk.

 2. Kontrollér, at Polar FlowSync ikke kører på din computers Task Manager / Aktivitetsmåler. Afslut processen, hvis det er nødvendigt.

  Windows: For at åbne Task Manager skal du højreklikke på proceslinjen og vælge fanen Task Manager / Start Task Manager Processer. Hvis processen flowsync.exe/Polar Flow Sync kører (dvs. befinder sig på listen), skal du vælge processen og klikke på Afslut proces.  Mac OS X: For at åbne Aktivitetsmåler skal du gå ind på ProgrammerHjælpeprogrammerAktivitetsmåler. Hvis processen FlowSync kører (dvs. befinder sig på listen), skal du vælge processen og klikke på Afslut proces.   
 3. Genstart FlowSync fra din computers skrivebordsikon / Programmappe.

 4. Hvis fejlen fortsætter, skal du fjerne FlowSync fra din computer og geninstallere den.

FlowSync stoppede af en ukendt årsag.

 1. Luk FlowSync ved at højreklikke på ikonet på din computers proceslinje/menulinje og vælge Luk.

 2. Kontrollér, at Polar FlowSync ikke kører på din computers Task Manager / Aktivitetsmåler. Afslut processen, hvis det er nødvendigt.

  Windows: For at åbne Task Manager skal du højreklikke på proceslinjen og vælge fanen Task Manager / Start Task Manager Processer. Hvis processen flowsync.exe/Polar Flow Sync kører (dvs. befinder sig på listen), skal du vælge processen og klikke på Afslut proces.  Mac OS X: For at åbne Aktivitetsmåler skal du gå ind på ProgrammerHjælpeprogrammerAktivitetsmåler. Hvis processen FlowSync kører (dvs. befinder sig på listen), skal du vælge processen og klikke på Afslut proces.   
 3. Genstart FlowSync fra din computers skrivebordsikon / Programmappe.

 4. Hvis fejlen fortsætter, skal du fjerne FlowSync fra din computer og geninstallere den.

Ingen internetforbindelse. Sørg for, at du har adgang til flow.polar.com. Kontrollér også, at et antivirusprogram eller en firewall ikke blokerer FlowSync.

Kontrollér først, om du har adgang til internettet og Flow-webtjenesten på polar.com/flow. Hvis dette er tilfældet, skal du kontrollere, at dine Netværksindstillinger er korrekte:
 1. Klik på indstillingsikonet på Polar FlowSync-dialogen, og vælg Netværksindstillinger eller højreklik på FlowSync-ikonet på din computers proceslinje / menulinje, og vælg IndstillingerNetværksindstillinger.

 2. Hvis du har valgt Registrer automatisk netværksindstillinger, bruger FlowSync automatisk de samme netværksindstillinger som din internetbrowser. Hvis internetforbindelsen ikke virker med denne indstilling, bør du prøve de andre: Direkte internetforbindelse og Manuelle proxyindstillinger.

  Du kan kontrollere de korrekte proxyindstillinger på følgende måde:

  Windows: Start (→ Indstillinger) → Kontrolpanel → Internetindstillinger → Tilslutninger → LAN-indstillinger → Proxy-serveradresse og -port.

  Windows 10: Start → Indstillinger → Netværk og internet → Proxy.

  Mac OS X: Fra Apple-menuen skal du vælge Systemindstillinger → Netværk → Vælg din aktive tilslutning fra listen → Avanceret → Proxyer → Webproxy (HTTP) → Webproxyserver (navn og port).

 3. Sørg også for, at softwaren Polar FlowSync har tilladelse til at passere gennem firewallen uden begrænsninger, og at din antivirus-software ikke forhindrer dataoverførsel.

Kunne ikke finde en netværksserver. Sørg for, at din computer har internetforbindelse. Kontrollér også, at et antivirusprogram eller en firewall ikke blokerer FlowSync. Indstil om nødvendigt proxy-brugernavnet og adgangskoden i Netværksindstillinger og prøv igen.

Kontrollér først, om du har adgang til internettet og Flow-webtjenesten på polar.com/flow. Hvis dette er tilfældet, skal du kontrollere, at dine Netværksindstillinger er korrekte:
 1. Klik på indstillingsikonet på Polar FlowSync-dialogen, og vælg Netværksindstillinger eller højreklik på FlowSync-ikonet på din computers proceslinje / menulinje, og vælg IndstillingerNetværksindstillinger.

 2. Hvis du har valgt Registrer automatisk netværksindstillinger, bruger FlowSync automatisk de samme netværksindstillinger som din internetbrowser. Hvis internetforbindelsen ikke virker med denne indstilling, bør du prøve de andre: Direkte internetforbindelse og Manuelle proxyindstillinger.

  Du kan kontrollere de korrekte proxyindstillinger på følgende måde:

  Windows: Start (→ Indstillinger) → Kontrolpanel → Internetindstillinger → Tilslutninger → LAN-indstillinger → Proxy-serveradresse og -port.

  Windows 10: Start → Indstillinger → Netværk og internet → Proxy.

  Mac OS X: Fra Apple-menuen skal du vælge Systemindstillinger → Netværk → Vælg din aktive tilslutning fra listen → Avanceret → Proxyer → Webproxy (HTTP) → Webproxyserver (navn og port).

 3. Sørg også for, at softwaren Polar FlowSync har tilladelse til at passere gennem firewallen uden begrænsninger, og at din antivirus-software ikke forhindrer dataoverførsel.

Netværksforbindelse kræver proxy-indstillinger. Indstil proxy-brugernavnet og adgangskoden i Netværksindstillinger, og prøv igen.

 1. Klik på NETVÆRKSINDSTILLINGER i Polar FlowSync-dialogen.

 2. Indstil brugernavnet og adgangskoden til proxyen.

  Du kan kontrollere de korrekte proxyindstillinger på følgende måde:

  Windows: Start (→ Indstillinger) → Kontrolpanel → Internetindstillinger → Tilslutninger → LAN-indstillinger → Proxy-serveradresse og -port.

  Windows 10: Start → Indstillinger → Netværk og internet → Proxy.

  Mac OS X: Fra Apple-menuen skal du vælge Systemindstillinger → Netværk → Vælg din aktive tilslutning fra listen → Avanceret → Proxyer → Webproxy (HTTP) → Webproxyserver (navn og port).

 3. Klik på GEM.

Forbindelse til Polar-produkt forsvandt. Kontroller, at USB-kablet er godt tilsluttet, og prøv igen.

Prøv først at slutte USB-kablet til en anden port. Hvis du bruger et USB-hub, skal du sætte USB-kablet direkte i din computers USB-port. Kontrollér, at opladningssymbolet vises på dit produkts display.

Hvis dette ikke hjælper:
 
 1. Luk FlowSync ved at højreklikke på ikonet på din computers proceslinje/menulinje og vælge Luk.

 2. Kontrollér, at Polar FlowSync ikke kører på din computers Task Manager / Aktivitetsmåler. Afslut processen, hvis det er nødvendigt.

  Windows: For at åbne Task Manager skal du højreklikke på proceslinjen og vælge fanen Task Manager / Start Task Manager Processer. Hvis processen flowsync.exe kører (dvs. befinder sig på listen), skal du vælge processen og klikke på Afslut proces.  Mac OS X: For at åbne Aktivitetsmåler skal du gå ind på ProgrammerHjælpeprogrammerAktivitetsmåler. Hvis processen FlowSync kører (dvs. befinder sig på listen), skal du vælge processen og klikke på Afslut proces.   
 3. Tilslut USB-kablet igen.

 4. Genstart FlowSync fra din computers skrivebordsikon / Programmappe.

Synkronisering mislykkedes. Prøv igen. Hvis problemet fortsætter, bedes du se www.polar.com/da/support/FlowSync for yderligere oplysninger.

 1. Luk FlowSync-dialogen.

 2. Tilslut USB-kablet igen (begge ender).

 3. Hvis synkroniseringen ikke starter automatisk, kan du starte den ved at dobbeltklikke på FlowSync-ikonet på din computers proceslinje/menulinje.

Hvis dette ikke hjælper:
 
 1. Luk FlowSync ved at højreklikke på ikonet på din computers proceslinje/menulinje og vælge Luk.

 2. Kontrollér, at Polar FlowSync ikke kører på din computers Task Manager / Aktivitetsmåler. Afslut processen, hvis det er nødvendigt.

  Windows: For at åbne Task Manager skal du højreklikke på proceslinjen og vælge fanen Task Manager / Start Task Manager Processer. Hvis processen flowsync.exe kører (dvs. befinder sig på listen), skal du vælge processen og klikke på Afslut proces.  Mac OS X: For at åbne Aktivitetsmåler skal du gå ind på ProgrammerHjælpeprogrammerAktivitetsmåler. Hvis processen FlowSync kører (dvs. befinder sig på listen), skal du vælge processen og klikke på Afslut proces.   
 3. Tilslut USB-kablet igen.

 4. Genstart FlowSync fra din computers skrivebordsikon / Programmappe.

Applikationsfejl. Genstart applikationen, og prøv igen.

 1. Luk FlowSync ved at højreklikke på ikonet på din computers proceslinje/menulinje og vælge Luk.

 2. Kontrollér, at Polar FlowSync ikke kører på din computers Task Manager / Aktivitetsmåler. Afslut processen, hvis det er nødvendigt.

  Windows: For at åbne Task Manager skal du højreklikke på proceslinjen og vælge fanen Task Manager / Start Task Manager Processer. Hvis processen flowsync.exe/Polar Flow Sync kører (dvs. befinder sig på listen), skal du vælge processen og klikke på Afslut proces.  Mac OS X: For at åbne Aktivitetsmåler skal du gå ind på ProgrammerHjælpeprogrammerAktivitetsmåler. Hvis processen FlowSync kører (dvs. befinder sig på listen), skal du vælge processen og klikke på Afslut proces.   
 3. Tilslut USB-kablet igen.

 4. Genstart FlowSync fra din computers skrivebordsikon / Programmappe.

Opdatering mislykkedes. Prøv igen.

Prøv først at slutte USB-kablet til en anden port. Hvis du bruger et USB-hub, skal du sætte USB-kablet direkte i din computers USB-port. Kontrollér, at opladningssymbolet vises på dit produkts display.

Hvis dette ikke hjælper:
 
 1. Luk FlowSync ved at højreklikke på ikonet på din computers proceslinje/menulinje og vælge Luk.

 2. Kontrollér, at Polar FlowSync ikke kører på din computers Task Manager / Aktivitetsmåler. Afslut processen, hvis det er nødvendigt.

  Windows: For at åbne Task Manager skal du højreklikke på proceslinjen og vælge fanen Task Manager / Start Task Manager Processer. Hvis processen flowsync.exe/Polar Flow Sync kører (dvs. befinder sig på listen), skal du vælge processen og klikke på Afslut proces.  Mac OS X: For at åbne Aktivitetsmåler skal du gå ind på ProgrammerHjælpeprogrammerAktivitetsmåler. Hvis processen FlowSync kører (dvs. befinder sig på listen), skal du vælge processen og klikke på Afslut proces.   
 3. Tilslut USB-kablet igen.

 4. Genstart FlowSync fra din computers skrivebordsikon / Programmappe.

Downloading mislykkedes. Prøv igen.

Prøv at opdatere dit Polar-produkt igen senere.

Der er et problem med dit Polar-produkt. Det er nødvendigt med en fabriksnulstilling inden synkroniseringen. Fabriksnulstilling fjerner alle data fra produktet. Fabriksnulstil nu?

Bekræft fabriksnulstilling med JA.

I en fabriksnulstilling bliver alle oplysningerne (indstillinger, aktivitetsdata, træningsdata) i dit Polar-produkt nulstillet.

Autentificering af applikation mislykkedes (ssl handshake mislykkedes). Kontrollér, at din computers dato og klokkeslæt er korrekt, og forsøg igen. Hvis problemet fortsætter, bedes du se polar.com/support/FlowSync for yderligere oplysninger.

Kontrollér først, om du har adgang til internettet og Flow-webtjenesten på polar.com/flow. Hvis dette er tilfældet, bedes du kontrollere, om din computers dato- og tidsindstillinger er korrekte.

Sørg for, at du har installeret de nyeste opdateringer til operativsystemet.

Sørg også for, at FlowSync Netværksindstillingerne er korrekte:
 1. Klik på indstillingsikonet på Polar FlowSync-dialogen, og vælg Netværksindstillinger eller højreklik på FlowSync-ikonet på din computers proceslinje / menulinje, og vælg IndstillingerNetværksindstillinger.

 2. Hvis du har valgt Registrer automatisk netværksindstillinger, bruger FlowSync automatisk de samme netværksindstillinger som din internetbrowser. Hvis internetforbindelsen ikke virker med denne indstilling, bør du prøve de andre: Direkte internetforbindelse og Manuelle proxyindstillinger.

  Du kan kontrollere de korrekte proxyindstillinger på følgende måde:

  Windows: Start (→ Indstillinger) → Kontrolpanel → Internetindstillinger → Tilslutninger → LAN-indstillinger → Proxy-serveradresse og -port.

  Windows 10: Start → Indstillinger → Netværk og internet → Proxy.

  Mac OS X: Fra Apple-menuen skal du vælge Systemindstillinger → Netværk → Vælg din aktive tilslutning fra listen → Avanceret → Proxyer → Webproxy (HTTP) → Webproxyserver (navn og port).

 3. Sørg også for, at softwaren Polar FlowSync har tilladelse til at passere gennem firewallen uden begrænsninger, og at din antivirus-software ikke forhindrer dataoverførsel.

Hvis tippene ikke hjælper, bedes du sende FlowSync-logfilen med en detaljeret beskrivelse af problemet til customercare@polar.com.

Contact Us
Kontakt os
Request repair
Anmod om reparation

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.