Menu

Unormale pulsmålinger under træning

1. Pulsvisning under træning (HR / HR%)

Hvis din træningscomputer konstant viser for lave pulsmålinger, bør du kontrollere, om du har indstillet enheden til at vise puls i procentdele af din maksimumpuls (HR%) i stedet for slag i minuttet (HR). De fleste Polar træningscomputere indeholder denne mulighed. Der er anvisninger i brugervejledningen

2. Dårlig kontakt mellem huden og pulsmålerens elektroder

Polar-pulsmåleren måler signalet elektrisk fra brystet. Det er her, signalet er stærkest. Det elektrisk målte signal varierer en smule mellem personer. Det elektrisk målte signals styrke kan afhænge af brystets form, den anatomiske placering og position af hjertet, elektrodernes position samt mængden af kropsfedt. Hvis det elektronisk målte signal er svagt, kan signalet lettere blive forstyrret. Kontakten mellem huden og elektroderne skal være konstant for at sikre en nøjagtig registrering (nødvendig inden måling kan lade sig gøre). Gør dette for at sikre en god kontakt:
 • Fugt pulsmålerens elektrodeområder. I starten af træningspasset kan din hud være tør, og fugten vil hjælpe med at sikre en bedre kontakt. Når du begynder at svede, forbedres kontakten, da saltet i sveden leder de elektriske signaler rigtigt godt. Hvis din elastiske strop har plastikelektroder, er spyt også en god leder. Hvis stroppen har tekstilelektroder, er det vigtigt at fugte dem grundigt under vand fra hanen inden træning.
 • Stram den elastiske strop. Hvis stroppen er løs, vil elektrodernes bevægelse forstyrre registreringen af EKG-signalerne. Hvis stroppen af standardstørrelse ikke passer på tilfredsstillende vis, er større og mindre stroppe tilgængelige som tilbehør.
 • Prøv forskellige sensorpositioner for at finde den bedste for dig. Hvis signalet er svagt, når sensoren placeres direkte under brystmusklerne (anbefalet position), bør du flytte sensoren til venstre eller højre, ned eller op for at finde det bedste signal. Der er kendte tilfælde, hvor pulsen registreres bedre, når sensoren har Polar-logoet på hovedet og udad, eller selv når det sidder på ryggen.
 • Under vanskelige omstændigheder bør du bruge ledende elektrode-lotion eller -gel for at forbedre kontakten, hvis din strop har plastikelektroder. Når du har brugt lotion eller gel, er det meget vigtigt at vaske pulsmåleren omhyggeligt.Hvis din strop har tekstilelektroder, må du ikke bruge ledende lotion eller gel, da det kan blokere elektrodeområderne.
 • Forsøg at barbere et lille område på dit bryst. Et behåret bryst kan gøre kontakten svagere. Hvis du ikke kan finde dit pulssignal ved at placere sensoren anderledes eller ved at bruge ledende gel (kun til plastikelektroder), kan det hjælpe at barbere et lille område for at få en bedre ledeevne.

3. Slid af pulsmåleren

Hold pulsmåleren ren for at sikre en god pulsmåling. En korrekt pleje af pulsmåleren efter hver brug sikrer længere sensorlevetid.

Vask pulsmåleren efter hver brug, og sørg for at opbevare den i overensstemmelse med anvisningerne. Få detaljerede instruktioner til det specifikke produkt under Vedligeholdelse af pulsmåler med tekstilstrop eller Vedligeholdelse af T31/T31C-sender eller produktets brugervejledning.

4. Elektromagnetisk forstyrrelse

For at undgå flakkende målinger bør du bevæge dig væk fra eventuelle forstyrrende kilder. Sensorsignalet kan blive påvirket af elektromagnetiske forstyrrelser forårsaget af:
 • højspændingsledninger
 • elektriske køreledninger
 • elektriske bus- eller sporvognsledninger, fjernsyn
 • trafiklys
 • bilmotorer
 • cykelcomputere
 • mobiltelefoner
 • mp3-afspillere
 • elektriske sikkerhedslåger
 • mikrobølgeovne (H2, H3, WearLink Hybrid, WearLink W.I.N.D. som bruger W.I.N.D.-transmission)
 • computere (H2, H3, WearLink Hybrid, WearLink W.I.N.D. som bruger W.I.N.D.-transmission)
 • WLAN-basestationer (H2, H3, WearLink Hybrid, WearLink W.I.N.D. som bruger W.I.N.D.-transmission)
 • træningsudstyr med elektroniske komponenter. Se fejlfinding her.

5. Afstanden mellem træningscomputeren og pulsmåleren med GymLink-transmission er for lang

Den maksimale transmissionsrækkevidde mellem pulsmåleren og træningscomputeren er 1 meter. Sørg for at holde dig inden for denne afstand. Hvis afstanden bliver større, kan træningscomputeren muligvis ikke modtage alle pulssignalerne fra pulsmåleren og viser som et resultat heraf den samme puls i lang tid. Der er større sandsynlighed for, at der opstår transmissionsfejl i sportsgrene, hvor afstanden mellem sensoren og træningscomputeren overskrider en transmissionsrækkevidde på 1 meter, enten permanent eller hyppigt, såsom roning, cykling.

6. Signaler fra mere end én Polar pulsmåler med GymLink-transmission

H1, H2, H7, H9, H10, T31, T31C, WearLink, WearLink Hybrid og WearLink Nike+ pulsmålere bruger GymLink-transmission. T31-transmissionen er ikke-kodet GymLink, og resten er kodet. Transmissionsrækkevidden for alle GymLink Polar-pulsmålere er 1 meter.
 • Når du bruger ikke-kodet pulsmåler (Polar T31), kan din træningscomputer hente pulssignalet fra hvilken som helst anden Polar pulsmåler (ved hjælp af GymLink) inden for en rækkevidde på 1 meter. Dette kan selv ske, hvis de andre pulsmåleres transmission er kodet. Denne krydstale ses som unøjagtige målinger på din træningscomputer. Hold en afstand på 1 meter til andre sensorer for at undgå krydstale.
 • Når du bruger en kodet pulsmåler (H1, H2, H7, H9, H10, T31C, WearLink, WearLink Hybrid og WearLink Nike+, bør du i starten af træningen være meget opmærksom på at være uden for rækkevidden på 1 meter fra andre kodede Polar pulsmålere. Din træningscomputer koder pulssignalet i starten af hvert træningspas. Hvis andre signaler er tilgængelige på det pågældende tidspunkt, kan kodningen blive låst ind i en anden persons signal i stedet for dit eget. Start dit træningspas på afstand af andre brugere af træningscomputere for at sikre en vellykket pulsmåling.

7. Statisk elektricitet, teknisk sportstøj og specielle forhold

Hvis luftfugtigheden er lav, eller du træner under forhold med meget vind (for eksempel landevejsløb i høj hastighed), kan en flagrende trøje muligvis gnide pulsmåleren og skabe statisk elektricitet. Dette skaber ekstra signaler, især hvis kontakten mellem huden og pulsmåleren er dårlig. Gør dette for at undgå det:
 • Fugt elektroderne inden brug, eller brug ledende lotion eller gel for at forbedre kontakten, hvis din strop har plastikelektroder.
 • Brug en bomuldstrøje i stedet for en syntetisk trøje.
 • Brug en strammere trøje for at undgå, at materialet flagrer.
 • Brug pulsmåleren på en våd trøje.
 • Forsøg at placere pulsmåleren en smule til venstre.

8. Arytmi

Polar-produkter er ikke udformet til at registrere arytmi eller uregelmæssige rytmer og fortolker dem som støj eller interferens. I de fleste tilfælde virker Polar-træningscomputerne fint for personer med hjertearytmi, men i visse tilfælde (mange unormale pulsintervaller) kan arytmi forårsage forkerte pulsmålinger.

9. Pulsmålerens batteri bliver afladet

Hvis pulsmålerens batteri er ved at være afladet, reduceres transmissionsrækkevidden og kan forårsage fejl, der minder om de fejl, der er angivet herover i dette dokument. Få flere oplysninger under Batteri afladet i Polar pulsmåler.

Contact Us
Kontakt os
Request repair
Anmod om reparation

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.