Menu

Afladet batteri i Polar-senderen


1. Polar WearLink sendere

Den gennemsnitlige levetid af din Polar WearLink® sender kan ses i den tilsvarende brugervejledningen. Polar anbefaler, at senderbatteriet kontrolleres af et Polar-servicecenter, hvis du får batteriet i din træningscomputer udskiftet.

De følgende symptomer kan være en indikation af, at det er nødvendigt at udskifte batteriet:
Pulsmålingen vises ikke på modtagerdisplayet
Pulsmålingen forbliver ved den samme værdi i længere tid eller er uregelmæssig
Hjertesymbolet blinker ikke.

WearLink-sendere har batterier, der kan udskiftes. Du kan også kontakte et autoriseret Polar-servicecenter eller den lokale Polar-forhandler, hvis du ønsker at få batteriet udskiftet. Find venligst din nærmeste lokale Polar-forhandler her.

Polar anbefaler, at senderbatteriet udskiftes af et Polar-servicecenter under produktets to-årige garantiperiode.

Med god pleje holder din WearLink-sender længere
Skyl sendermodulet og bæltet med vand, hver gang du har brugt dem. Læg aldrig sendermodulet i en vaskemaskine eller tørretumbler!
Opbevar bæltet og sendermodulet adskilt.
Vaks bæltet jævnligt i en vaskemaskine ved 40 ºC. Den anbefalede minimale vaskefrekvens er hver gang, det er blevet anvendt fem gange. Dette sikrer en pålidelig måling og maksimerer senderens levetid.
Senderen bør altid tørres med et håndklæde. Det må f.eks. ikke tørres med en hårtørrer. Hård behandling kan beskadige elektroderne.
Opbevar dit Polar-produkt tørt og køligt. Når det er vådt, skal du undgå at pakke det ind i et lufttæt materiale, som f.eks. en plastikpose eller en sportstaske.
For yderligere oplysninger om mulige kilder til forstyrrelse af overførsel bedes du se Unormale pulsmålinger under træning.

Se kompatible træningscomputere her: Kompatibilitet mellem modtagere og sendere


2. Polar T31- og T31C-sendere


Den gennemsnitlige batterilevetid for Polar T31- og T31C-sendere er 2500 timers brug. Polar anbefaler, at senderbatteriet kontrolleres af et Polar-servicecenter, hvis du får batteriet i din træningscomputer udskiftet. Hele senderen skal udskiftes, hvis batteriet er afladet.

De følgende symptomer kan være en indikation af, at det er nødvendigt at udskifte en sender:

Pulsmålingen vises ikke på modtagerdisplayet
Pulsmålingen forbliver ved den samme værdi i længere tid
Hjertesymbolet blinker ikke.
Når batteriet er afladet, bedes du finde den nærmeste Polar-forhandler fra Polar Service

Polar opfordrer dig til at minimere mulige effekter af affald på miljøet og menneskers helbred ved at følge lokale affaldsregler og, når det er muligt, aflevere det på særlige indsamlingssteder for elektronik, når produktet har nået slutningen af sin levetid. Dette produkt må ikke kasseres som usorteret kommunalt affald.

Med god pleje holder din T31- og T31C-sender længere

  • Vask senderen jævnligt hver gang, den er blevet anvendt, i en mild sæbeopløsning. Tør den forsigtigt med et blødt håndklæde, når du har vasket den.

  • Senderen må aldrig opmagasineres, når den er våd. Sved og fugt på elektroderne kan holde senderen aktiveret, hvilket forkorter batteriets levetid unødvendigt.

  • Opbevar dit Polar-produkt tørt og køligt. Den må aldrig opbevares i nogen form for lufttæt materiale, som f.eks. en plastikpose eller en sportstaske, hvis den er våd.

  • Senderen må ikke bøjes eller strækkes ud. Dette kan beskadige elektroderne.

  • Senderen bør altid tørres med et håndklæde. Hård behandling kan beskadige elektroderne.


For yderligere oplysninger om mulige kilder til forstyrrelse af overførsel bedes du se Unormale pulsmålinger under træning.

Se kompatible træningscomputere her: Kompatibilitet mellem modtagere og sendere

For yderligere hjælp bedes du kontakte servicecenteret hos den lokale Polar-forhandler.
Find venligst din nærmeste lokale Polar-forhandler her.

Contact Us
Kontakt os
Request repair
Anmod om reparation

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.