Menu

Automatisk login

Den nye funktion til at logge ind automatisk gør det nemt at logge ind på et hold for medlemmer, der bruger deres egen Polar-enhed og har logget ind på et hold gennem Polar Club-appen mindst én gang i centeret. De har bare brug for at tage deres pulsmåler eller håndledsbårne enhed på, og hvis de har en håndledsbåren enhed på, skal du vælge en sportsprofil, der har funktionen Puls synlig for andre enheder slået til (dette er en standardfunktion på holdtræningssportsprofilerne). Når de kommer ind til et hold, bliver de automatisk logget ind, uden at det er nødvendigt at foretage sig noget på iPad'en.

Sådan virker det

Funktionen til at logge ind automatisk er som standard slået til, og den starter automatisk, når du åbner træningsudøvervisningen.

Animationen nederst til højre på skærmen indikerer, at den automatiske login er i gang.

Deltagerne ser den følgende besked på den eksterne skærm, når den automatiske login er i gang:

Automatisk login er i gang. Kan du ikke se dit navn? Prøv at gå tættere på eller at kontakte instruktøren.

Selv hvis det automatisk login er slået til, kan du også tilføje deltagere manuelt. Hvis nogen mangler fra skærmen, skal du bede deltageren om at komme tættere på og sørge for, at vedkommende har enheden korrekt på. Hvis de stadigvæk mangler, kan du tilføje dem ved at trykke på Tilføj > Tilføj deltager og vælge sensoren til dem.

Hvis der er en ny deltager, som bruger sin egen Polar-enhed, men ikke har logget ind på et hold gennem Polar Club-appen før, kan Polar Club-appen stadigvæk detektere pulssignalet fra dennes enhed. Appen giver dig besked om den nye deltager med følgende meddelelse: Ny deltager! Bed deltageren om at komme tættere på, så du kan hjælpe vedkommende med at logge ind.

Tryk på den nye deltagers kort for at åbne en visning, hvor deltageren kan bekræfte login med sin konto, og du kan føje deltageren til holdet. Hvis deltageren ikke er tilføjet, fjernes kortet, når du starter holdet.

Automatisk login virker kun, når Polar Club-appen er i træningsudøvervisningen. Når du har startet træningspasset, kan du kun tilføje deltagere manuelt.

Du kan slå funktionen til at logge ind automatisk til eller fra ved brug af skyderen i træningsudøvervisningen. Hvis du slår funktionen fra, husker Polar Club-appen dit valg, næste gang du åbner det samme hold med den samme iPad.

Contact Us
Kontakt os
Request repair
Anmod om reparation

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.