Menu

Autorizovaná servisní pracoviště pro ČR a SR pro záruční a pozáruční opravy:

CENTRÁLNÍ AUTORIZOVANÝ SERVIS

Pavel Šácha, PolarShop®
Adresa: Pavel Šácha, Pejevové 3122, 14300 Praha 4
Provozní doba: Dle dohody, podrobné info na webu
www.polarshop.cz
Telefon: 774 307 454
E-mail: PolarShop@seznam.cz

AUTORIZOVANÝ SERVIS

ALL SYSTEM s.r.o.
Adresa: Korunovační 16, 170 00 Praha 7
Provozní doba: Po – Pá: 9:00 – 17:00
www.allsystem.cz
Telefon: 233 372 533
Kontaktní osoby: Ing. Pavel Sýkora, tel: 603 444 775 603 444 775, e-mail: info@polarcz.com
Ing. Josef Dvořák, tel: 603 758 308 603 758 308, e-mail: info@allsystem.cz

Autorizovaná servisní pracoviště pro ČR a SR pro pozáruční opravy:

H.S.H. Sport s.r.o.
Adresa 1: Za Ženskými domovy 3/124, Praha 5
Provozní doba: Po – Pá: 9:00 – 18:00
Telefon: 224 919 152
Adresa 2: Galerie Butovice, Radlická 117, Praha 5
Provozní doba: Po – Ne: 9:00 – 21:00
Telefon: 702 087 149
www.hshsport.cz
E-mail: servis@hshsport.cz

Fitness & Vitamins
Adresa: OC Grand, Náměstí Republiky 1400, 530 02 Pardubice
Provozní doba: Po - So: 9:00 - 19:00
www.pulsmetry.cz
Telefon: 776 645 086
E-mail: servis@pulsmetry.cz

HaPe Sport
Adresa: Štefánikova 38, 612 00 Brno
Provozní doba: Po - Pá: 9:00 - 19:00
www.hape.cz
Telefon: 541 214 149
E-mail: info@hape.cz

Top - Trend (SK)
Adresa: Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
Provozní doba: Po - Pá: 9:00 - 15:00
Kontakty: www.top-trend.sk
Telefon: (+421) 337 727 216
E-mail: info@top-trend.sk

SERVISNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Záruka na sporttestery a příslušenství Polar je poskytována v souladu s platnými zákony ČR:

- Na výrobky Polar poskytuje distributor záruku v trvání 24 měsíců. Tato záruka platí pro spotřebitele tak, jak je definován ustanovením § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě prodeje osobě odlišné od spotřebitele je poskytována záruka v trvání 6 měsíců, pokud distributor nestanoví jinak.

- Tato záruka se vztahuje na výrobky Polar zakoupené spotřebitelem pouze u autorizovaného prodejce, který bude uveden na mezinárodním webu Polar.com

- Záruka nevztahuje na zboží, které nebylo zakoupeno u autorizovaného prodejce, zejména zboží zakoupené v bazarech, aukčních webech, zboží pašované nebo odcizené. Dále se záruka nevztahuje na běžné opotřebení (§ 619, odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění - dále jen "Občanský zákoník").

- Pro uznání záruky musí spotřebitel předložit daňový doklad vystavený autorizovaným prodejcem. Tento doklad musí být vystaven konečnému spotřebiteli, který zboží nepoužívá k dalšímu přeprodeji.

Nárok na uznání záruky nemusí být přiznán zejména v těchto případech:

 • výrobek není používán v souladu s pokyny v manuálu
 • vada je zapříčiněna běžným opotřebením, spotřebováním nebo dosažením konce životnosti příslušného segmentu
 • při mechanickém poškození výrobku (neadekvátní manipulace, náraz)
 • při neodborném zásahu (např. otevření přijímače uživatelem)
 • při předchozím servisním zásahu mimo autorizované servisní pracoviště (to se týká i vady způsobené výměnou baterie mimo autorizovaný servis)
 • při výskytu škod vzniklých v důsledku jiného než bezodkladného uplatnění reklamace
 • ... a v dalších případech, kdy je vada přímým důsledkem výše zmíněných úkonů

Další servisní úkony:

 • Výměny nebo prodej nových řemínků
 • Výměny krytek tlačítek
 • Diagnostika vysílačů
 • Výměny krytů hodinek
 • Opravy displejů po haváriích

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.